Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Vaata ja mõtle kaasa: uued terminid teatrisõnastikus

15.03.2021 15:18

Eesti Teatri Agentuuri kodulehel olevat teatriterminoloogia sõnastikku on taas toimetatud ja täiendatud. Teatrisõnastikust leiab nüüd ligi 60 teatriterminit koos selgituste ja kasutusnäidetega. 
Teatrialaste terminitega tegelev töörühm täiendas, analüüsis ning aja- ja teemakohastas varasematel aastatel sõnastatud termineid. Näiteks oli 2020. aasta üheks oluliseks teemaderingiks tehnoloogiline ja digitaalne teater ning uue terminina sai sõnastuse voogteater, sõnastikku lisandusid veel nt materjaliteater, pärimusteater jt. Suure panuse arutellu andsid Leino Rei, Priit Põldma, Riina Oruaas, Jaanika Juhanson ja Ott Karulin. Täname!
Töörühm plaanib tegevust jätkata ning on valmis koostööks ja avatud ettepanekutele, mis nii ühtlustaksid kui ka arendaksid teatriväljal kasutatavat sõnavara. Samuti oleme avatud ettepanekutele etenduskunsti termini mõtestamisel.  
Komisjoni katusorganisatsiooniks on Eesti Teatri Agentuur ja liikmeteks Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol. Terminitöös lähtutakse mõistepõhisusest. Analüüsi läbinud teatrierialaste terminite ja soovitustega saab tutvuda agentuuri kodulehel teatriterminoloogia rubriigis.
Teatriteadus on ühes teatriga arenenud mitmekülgseks ja laiahaardeliseks ning 2017. aastal tööd alustanud teatriterminoloogia töörühma eesmärgiks on teatriterminite analüüsimine, vähekasutatud mõistete kinnistamine ja ühtse terminisõnastiku loomine. Tänaseks on analüüsi läbinud umbes 80 terminit, neist ligi 60 on kantud Eesti Keele Instituudi baasi Ekilex ning avaldatud ka agentuuri kodulehel.
Eesti oskuskeelekorralduse, terminitöö toetamise põhimõtete ja erinevate toetust saanud oskussõnastikega saab tutvuda aadressil: terminoloogia.ee  
Teatriterminoloogia töörühm tänab innustuse eest Haridus- ja Teadusministeeriumi ja koostöö eest Eesti Keele Instituuti. 
Lisainfo ja ettepanekud: 
Tiia Sippol