Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

2017. aastal alustas tööd teatriterminoloogia töörühm, kuhu kuuluvad Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol ning alates 2022. aastast ka Karin Allik ja Anneli Saro. Toimkonna eesmärgiks on luua avalikult kättesaadav teatriteoreetiline oskussõnastik. Tööd korraldavaks katusorganisatsiooniks on Eesti Teatri Agentuur.
Loe lähemalt


A

ADAPTATSIOON, ADAPTSIOON

theatrical adaptation

ühe või mitme teose äratuntav teisendamine uueks teoseks

Vaata ka: näidenddramatiseeringredaktsioon

Märkus: Sobivad sõnakujud on nii adaptatsioon kui ka adaptsioon. Adaptatsioon lähtub ladina keelest (adaptatio), adaptsioon inglise sõna adaptation rööpvormist adaption.

NÄIDE:

Adaptatsiooniga võib, ent ei pruugi kaasneda meediumivahetus – ka alusteose põhjal loodud uus samaliigiline tekst on adaptatsioon.
/Priit Põldma, Äratundmismõnust avastamisrõõmuni. Eesti kirjanduse adaptatsioonid – Teatrielu 2018, lk 146-177/

A film, book, play, etc. that has been made from another film, book, play, etc. /Wikipedia/

AUDIOKUJUNDUS

audio design

hõlmab lavastusliku sündmuse kogu kuuldelist kujundust

Vaata ka: muusikaline kujundus, helikujundus

NÄIDE: 

Audiokujundus võiks olla ühtne termin, sidudes nii olmehelid kui ka muusika ja tähistaks etenduses kogu helimaastikku, millele heli- või muusikaline kujundaja tähelepanu pööravad.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 14/

I stated there is a possibility to use the title „audio designer“ who would include the production’s whole soundscape.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 87/

B

BLACK BOX

black box

teatriruum, kus mängupaiga ja publikuala asetust saab vastavalt lavastusele muuta

Sünonüümid: must kast, white box

NÄITED:

Sakala 3 Teatrimaja II korrusel asub black box tüüpi teatrisaal, millest sai VAT Teatri kodulava alates 2022. aasta algusest kuni Rahvusraamatukogu mitmeaastase rekonstrueerimise lõpuni.
/Sakala 3 teatrimaja black box. Mängukohad. VAT Teater/

Saalis on integreeritud ja töövalmis teatri heli- ja valgustehnika. Saali saab kasutada täiesti pimendatuna (black box) kui valge ruumina (white box).
/Sõltumatu Tantsu Lava ruumi rent. stl.ee/

D

DIGITAALNE TEATER

digital theatre, digital performance

lavastusliik, kus peamiseks väljendus- ja kommunikatsioonivahendiks on digitaalne tehnoloogia või leiab kogu etendus või suur osa etendusest aset virtuaalkeskkonnas

Vaata ka: tehnoloogiline teater

NÄITED:

/.../ Cabaret Rhizome’i „rhizomedia. risomeedia”, mida tegijad ise nimetavad žanrimääratluselt digikabareeks, viib suure osa oma etendusest ka tegelikult reaalajas võrku. Johannes Veski tehniliselt keerukas ja efektne lavastus kasutab tavapärase sõnateatri (peamiselt sketšid) kõrval veel interneti ja televisiooni meediumi, mis kõik on videomontaaži abil omavahel tervikuks liidetud.
/Alvar Loog, Digitaalse olemise talutav kergus - Sirp, 5.12.2013/

We define the term „digital performance“ broadly to include all performance works where computer technologies play a key role rather than a subsidiary one in content, techniques, aesthetics, or delivery forms. 

This includes live theatre, dance, and performance art that incorporates projections that have been digitally created or manipulated; robotic and virtual reality performances; installations and theatrical works that use computer sensing/activating equipment or telematic techniques /.../.
/Steve Dixon, Digital Performance: A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art, and Installation. Cambridge, MA and London, 2007/

DOKUMENTAALTEATER

documentary theatre

lavastusliik, milles kasutatakse alusmaterjalina dokumente, nt ajakirjanduslikke tekste, arhiividokumente, protokolle, aruandeid, intervjuusid, kirju, statistikat, kõnesid, fotosid, raadiolindistusi jpm, sageli muutmata kujul

NÄITED:

Dokumentaalteatri dokumentideks on saanud varjatud kaamera ja veebikaamera ülesvõtted ning igal inimesel on võimalus ise käsikaamera või mobiiltelefoniga ümbritsevat filmida.
/Madli Pesti, Tekstiloomestrateegiatest Eesti nüüdisteatris – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 123-133/

Isiku- ja ajalooline dokumentaallavastus on Andra Teede kirjutatud "Hakkame, mehed, minema" Gustav Ernesaksast, peaosas tegi meeldejääva rolli Gert Raudsep. Pigem postdramaatilise teksti tehnikaid kasutanud Teede suutis koos lavastaja Veiko Tubinaga luua puudutava teose üksikisikust ajaloo keerises, väikesest inimesest suures süsteemis.
/Madli Pesti, Külluseaasta. Eesti sõnateater 2019 – Teatrielu 2019, lk 54-100/

Documentary theatre is theatre that uses pre-existing documentary material (such as newspapers, government reports, interviews, journals, and correspondences) as source material for stories about real events and people, frequently without altering the text in performance.
/Wikipedia/

DRAAMA

drama

 • tõsise sisuga näidend, üks draamakirjanduse põhižanre tragöödia ja komöödia kõrval
 • tekst, mis on mõeldud teatris esitamiseks ehk teatritekst
 • näitekirjandus kui kirjanduse põhiliik ehk dramaatika

Märkus: kasutusel liitsõna osana sõnateatri tähenduses. Vaata kadraamaõpetus, dramatiseering

Kontekst: 19. sajandil kujunes draamast näitekirjanduse valitsev žanr ja seeläbi ka dramaatika sünonüüm.
/Aarne Merilai, Anneli Saro, Epp Annus; Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu 2003, lk 106/

NÄITED:

Dramaatika põhižanrid on tragöödia, komöödia ja draama, mis omakorda liigenduvad paljudeks vormideks; uuema näitekirjanduse vaatekohalt pälvib lähemat vaatlust ka tragikomöödia.
/Luule Epner, Draamateooria probleeme 1. Tartu 1992, lk 40/

Ta on sageli olnud oma teatritekstide esmalavastaja, 2020. a tõi ta Eesti Draamateatris lavale „Millest tekivad triibud? ”.
/Urmas Vadi "Tund enne päikesetõusu". Eesti Draamateatri Näidendiraamatu-sarja 38. raamatu tutvustus/

In literature, a drama is the portrayal of fictional or non-fictional events through the performance of written dialog (either prose or poetry). Dramas can be performed on stage, on film, or the radio. Dramas are typically called plays, and their creators are known as playwrights or dramatists.
/Robert Longley, What Is Drama? Literary Definition and Examples. thoughtco.com, February 14, 2019/

In German universities during the eighteenth and nineteenth centuries, drama was taught in literature departments as the study of a particular genre of literary text.
/Erika Fischer-Lichte, The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies. Routledge 2014, p 12/

DRAAMAÕPETUS

drama in education

 • teatri vahendite kasutamine pedagoogikas; 
 • teatri vahendeid kasutav aktiivõppel põhinev õppeaine üldharidusprogrammis

Vaata ka: teatriõpetus

NÄITED:

Draamaõpetus on draama kui kunstivormi kasutamine õpilaste sõnalise ja mittesõnalise suhtlemisvõime arendamiseks, teadlikkuse tõstmiseks oma kehast, häälest ja mõtlemisest, inimkäitumise mitmekesisusest ja motiividest ning kultuurierinevustest.
/Ivika Hein, Draamaraamat. – Tallinn : Maurus, 2014, lk 15/

Draamaõpetuse eesmärgiks on kujundada loovat ja mitmekülgset isiksust, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl, avalikus elus. Õppeaine üks eesmärkidest on kujundada õpilastes terviklik maailmapilt, toetudes loovale eneseväljendusele. /Draamaõpetuse ainekava, Valikõppeaine draamaõpetus. Eesmärgid. – Kalmetu Põhikool/

Drama in Education can be an extremely useful resource in working with students who are from marginalised communities. As drama is based on exploring human situations students who might not be strong academically also have the chance to take a central role. They can be experts of life and why people do what they do, even if they might not be best at some of the school subjects.
/Diverse Education/

DRAMATISEERING

dramatisation

jutustava teose töötlus draamavormi

Vaata ka: näidendadaptatsioonredaktsioon

NÄITED:

Adaptatsiooni mõiste alla mahuvad nii eepiliste teoste draamavormis ümbertöötlused ehk dramatiseeringud, vanemate näidendite põhjal valminud uued dramaturgilised tekstid (2018. aastast näiteks teatri NO99 "Kihnu Jõnn" Juhan Smuuli näidendi motiividel), mitme alusteose vabakäelised kokkukirjutused suveräänseks tervikuks (näiteks Urmas Lennuki "Paunvere poiste igavene kevade" Oskar Lutsu romaanitsükli ainetel) ning eelneva teose edasiarendusena loodud jätkulood (näiteks Tiit Palu "Inriid ja Toomas Nipernaadi", mis kujutab August Gailiti tegelaste elu väljaspool romaani tegevusaega).
/Priit Põldma, Äratundmismõnust avastamisrõõmuni - Teatrielu 2018, lk 146-177/

A dramatized version (as of a novel). /Merriam-Webster Dictionary/

A book, story, poem, etc. that has been written again by a writer in a form that can be performed, or a performance that tells the story of past events; the process of showing a book, event, etc. in a performance. /Cambridge Dictionary/

DRAMATURGIA

dramaturgy

 • teatriteksti või teatrisündmuse ülesehitus, selle eri komponentide ja tähenduste vahelised suhted
 • näitekirjaniku loomingusse, ajastusse või kultuuri kuuluvad näidendid

Ei soovita tähenduses: näitekirjandus. Vt draama.

NÄITED:

Dramaturgia väljendusvahendeid ei saa piiritleda ainult verbaalse või kirjatekstiga, see on eelkõige seotud lavastuse kompositsiooni kui tervikuga. Selge, et dramaturgia eksisteerib kõigis etenduskunstides ja eelmainitud kirjeldus kehtib nii sõnateatri, tantsu, ooperi, muusikali, balleti, performance’i kui interdistsiplinaarsete kunstide kohta.
/Siret Paju, Dramaturgiast ja dramaturgidest. – Sirp 2.10.2009/

Siinne artikkel käsitleb soome dramaturgia retseptsiooni eesti teatris perioodil 1944–1991 üldvaates, süvenemata eraldi ühtegi lavastusse. /Luule Epner, Soome dramaturgia Nõukogude Eesti teatrilaval. – Keel ja Kirjandus, 2019, nr 11/

Broadly, dramaturgy denotes the organization of a performance in a range of possible ways, and dramaturg the person who implements this. This structuring might be musical, physical, visual, lead to a score, be thematic or conceptual.
/Paul Allain, Jen Harvie, The Routledge Companion to Theatre and Performance. – Routledge, 2014, p. 178/

The environment has become more favourable for Lithuanian dramaturgy. In 2015, there was only one staging of a Lithuanian play. However, in 2018, there were 14. /Monika Jašinskaitė, Destination Unknown: The Lithuanian Theatre as Nekrošius Departs. – Critical Stages, 2019, June, Issue No 19/

E

ESITLUSFESTIVAL

showcase (festival)

valitud sihtgrupile suunatud festival, mille eesmärgiks on programmi kuuluvaid teoseid esitleda sellisel viisil, et suureneks teoste ja kunstnike tuntus

NÄITED:

draamamaa.weekend on alates 2013. aastast igal aastal novembris toimuv Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestival. Kolmepäevase festivali jooksul antakse kutsutud professionaalsetele väliskülalistele – kuraatoritele, produtsentidele, festivali- ja teatrijuhtidele ülevaade Eesti etenduskunstide uusimatest suundumustest. draamamaa.weekendi peamiseks eesmärgiks on laiendada ja tugevdada Eesti etendusasutuste kontakte välisriikidega ning suurendada võimalust, et väärt lavastused ka Eestist kaugemale jõuaksid.
/teater.ee/

"Showcase": Place or occasion for presenting something favourably to general attention.
/Oxford Dictionary/

ETENDUSANALÜÜS

performance analysis

teatriteaduse uurimisala, mis tegeleb etenduste vaatamiskogemusest lähtudes lavastuste erijoonte ja funktsioonide meetodikindla analüüsi ja tõlgendamisega

NÄITED:

Etendusanalüüsil on puutepunkte nii teatriajaloo kui ka teatrikriitikaga, samuti publiku- ja retseptsiooniuuringutega. Teatriajaloost eristab etendusanalüüsi see, et siin tegeletakse uurija kaasaegsete teatrilavastustega ja vajalik on vahetu isiklik vaatamiskogemus. Kultuurimeediasse kuuluva teatrikriitikaga võrreldes on etendusanalüüs teoreetilisem ja metodoloogilisem.
/Riina Oruaas, Etendusanalüüs. - Etenduskunstide uurimismeetodid. Kõrgkooliõpik. TÜ 2022/

When we engage in performance analysis, we will probably emphasize the production, but at the same time include observations on specific examples of audience or acting behaviour witnessed at a given showing.
/Christopher B. Balme, The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Cambridge 2008, p. 134/

The research area of theatre studies, which analyses and interprets specific features and functions of theatre productions based on seeing performances and employing different theoretical approaches.

F

FOORUMTEATER

forum theatre

rakendusteatri alaliik, kus vaatajad/osalejad saavad harjutada keerukate suhtlusolukordadega toimetulemist; vaatajad mõjutavad aktiivselt etenduse käiku, seda peatades ja pakkudes välja oma lahendusi sotsiaalsetele, poliitilistele ja isiklikele probleemidele

NÄITED:

Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest.
/foorumteater.com/

This relates to the engagement of spectators influencing and engaging with the performance as both spectators and actors, termed 'spect-actors', with the power to stop and change the performance. The issues dealt with in Forum Theatre are often related to areas of social justice with aims to explore solutions to oppression featured in the performance.
/Wikipedia/

FÜÜSILINE TEATER

physical theatre

lavastusliik, kus füüsiline väljendus domineerib teiste (teatri)kunstiliste vahendite üle, lavastuse loomise algimpulsiks on enamasti idee ja seda antakse edasi eelkõige kehaliselt, kuid loomisprotsessi käigus võidakse kaasata teisi väljendusvahendeid (nt muusika, valgus, sõna vmt)

NÄITED:

Renate Valme kehtestab Eesti etenduskunstide maastikul hoogsalt sõnapaari füüsiline teater.
/Keiu Virro, Füüsiline teater pureb teraapiliselt - Postimees, 02.10.2013/

Kui rääkida füüsilise teatri mõistest praegu, siis ongi see süntees kõigest, mis kuulub näitlejatreeningu juurde: töö tekstiga, rolliloome ja ka arusaamine kehast. Mis see keha siis on, mis selles peitub, mida on võimalik sealt kätte saada? Seda kõike mitte ainult intellektuaalselt analüüsides, vaid asetades oma keha reaalsetesse füüsilistesse olukordadesse. Paelub, kui füüsiline kehatöö ja näitlemiskunst omavahel kohtuvad.
/Marie Pullerits, Iga artist peab leiutama oma jalgratta, intervjuu Jüri Naelaga - Sirp, 06.05.2016/

Physical theatre is a genre of performance which makes use of the body (as opposed to the spoken word) as the primary means of performance and communication with an audience.
/Theatrical Style and Form - theatrecrafts.com/

G

GRIMEERIJA

makeup artist

lavastusmeeskonna liige, kes jumestab näitlejaid

Vaata ka: grimmikunstnik

NÄITED:

Grimeerija peab valguskunstnikuga väga tihedalt koostööd tegema, et laval võiks grimm esile tulla selliselt, nagu kunstnik on soovinud.
/Wikipedia/

A make-up or makeup artist (MUA) is an artist whose medium is the human body, applying makeup and prosthetics on others for theatre, television, film, fashion, magazines and other similar productions including all aspects of the modeling industry.
/Wikipedia/

GRIMMIKUNSTNIK

makeup designer

kunstnik, kes töötab kas iseseisvalt või koos stsenograafiga välja rolligrimmi lavastuse, filmi, seriaali jaoks

Vaata ka: grimeerija, stsenograaf, lavastuskunstnik

NÄITED:

Grimmikunstnik teeb mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme ja loob, valmistab, värvib ja eemaldab rolli toetavaid ruumilisi/proteesgrimme.
/SA Kutsekoda, grimmikunstnik, tase 6/

The Makeup Designer is responsible for the visual appearance of any makeup worn by the actors.
/Based on the description in J. Michael Gillette’s Theatrical Design and Production, 6th ed; Makeup Designer: theatreanddance.appstate.edu/

H

HELIKUJUNDAJA

sound designer

lavastusmeeskonna liige, kes kujundab lavastuslikele sündmustele helimaastikke ja/või nende elemente 

Vaata ka: helikujundus, helikunstnik, muusikaline kujundaja

NÄITED:

Kui tavapäraselt mõistetakse helikujundajat eelkõige olmehelide loojana, muusikalise kujundajana kedagi, kes kujundab lavastusse laenatud muusika ja heliloojana inimest, kes kujundab lavastusse originaalmuusika, siis teatri ja tehnoloogia arenguga on nende mõistete piir ähmastunud. Piiripealse defineerimiseks on tekkinud ka helikunstniku mõiste, tähistades inimest, kes loob helide jadadest muusika.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 19/

Also, a music designer usually uses ready-made music, but a composer creates new music for the production. This means that there could potentially be a composer, a sound designer, a musical designer, and a sound technician all working in tandem, but all of these positions could also be asigned to a single individual.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 87/

HELIKUJUNDUS

sound design

tegeleb enamasti pigem erinevate helidega, eriti olmehelidega

Vaata ka: audiokujundus, muusikaline kujundus

NÄITED:

Mõtle etenduse peale tagasi ja pane kirja kõik, mis Su tähelepanu äratas. Võid liikuda ka komponente pidi – näidend (lugu ja selle taust), lavastuse stiil ja probleemistik, lavakujundus, valgus- ja helikujundus, publiku vastuvõtt.
/https://www.draamateater.ee/kirjutamisnipid/

Although some believe sound and music are parts of theatre that should be defined separately, others feel the all encompassing english definition of „sound design“ is preferable.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 87/

HELINDAJA

sound engineer, audio engineer

tehniline töötaja, kes tegeleb lavastuslike sündmuste heli kvaliteetse ettevalmistamise ja tehnilise esitamisega ning selleks vajalike helitehniliste plaanidega 

Vaata ka: helitehnik, helikujundaja, helikujundus

NÄITED:

Helindaja tööks vajalikud teadmised ja oskused on võimalik omandada kutsehariduse tasemel.
/Helindaja, haridusportaal.edu.ee/

An audio engineer (or a sound engineer) works with the mechanics of recording, mixing, and reproducing sound. Audio engineers are not the same as sound producers, writers, or performers, as they deal specifically with the technical and mechanical aspects of music and sound — nothing else.
/A audio engineer, careerexplorer.com/

HELITEHNIK

sound technician

tehniline töötaja, kes vastutab lavastuslike sündmuste helitehnilise teenindamise ja selleks vajaliku varustuse eest 

Vaata ka: helindaja, helikujundaja, helikujundus

NÄITED:

Lisaks heli- ja muusikalisele kujundajale ning heliloojale tegeleb etenduse helimaastiku loomisega ka helitehnik, keda kutsutakse ka helimeheks või -režissööriks. Tema tegeleb lavastuse etendustega.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 10/

Also, a music designer usually uses ready-made music, but a composer creates new music for the production. This means that there could potentially be a composer, a sound designer, a musical designer, and a sound technician all working in tandem, but all of these positions could also be asigned to a single individual.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 87/

I

IMPROTEATER

improvisation, improv

lavastusliik, kus lugu, tegelased ja misanstseenid luuakse etenduse käigus

Sünonüüm: improvisatsiooniline teater

NÄITED:

Improteater on üle maailma palavalt armastatud teatrivorm, kus kõik sünnib publiku silme all. Etendused on improviseeritud, mis tähendab, et kõik sünnib siin ja praegu, midagi eelnevalt kokku leppimata – teksti ei ole pähe õpitud ja mängitavat lugu välja mõeldud. Näitlejad küsivad publiku käest märksõnu ja nendest inspireeritult hakkavad sündima põnevad stseenid, lõbusad sketšid, kaasahaaravad laulud ja vaimukad karakterid. Lisaks näitlejatele improviseerivad etendustel ka valgustaja ja muusikud.
/Merilin Kirbits, Improteater õpetab eksima, arendab koostööd ja täidab elu rõõmuga. - Viimsi Teataja, 22.09.2022/

Improvisation, or improv, is a form of live theatre in which the plot, characters and dialogue of a game, scene or story are made up in the moment. Improv is unique in that if you see a performance, that’s it … there will never be another show exactly like it ever done again. Improv is different every time.
/Wade Jackson, About improv. – The Hideout Theatre/

INSTSENEERING

teose töötlus draamavormi

Märkus: Vananenud väljend, mille asemel kasutada dramatiseering.

Vaata ka: näidendadaptatsioondramatiseeringredaktsioon

NB! Ei tähista mistahes teose lavastamist.

NÄIDE:

Teatripraktikute sõnavõttudes esineb vahel ka segase tähendusväljaga venemõjuline termin "instseneering", mis on laiemast kasutusest küll taandunud.

/Priit Põldma, Äratundmismõnust avastamisrõõmuni. Eesti kirjanduse adaptatsioonid – Teatrielu 2018, lk 146-177/

INTERKULTUURILINE TEATER

intercultural theatre, interculturalism

teatriliik, kus põimitakse teadlikult ja eesmärgipäraselt erinevate kultuuride elemente

Vaata ka: intrakultuuriline teatermultikultuuriline teatertranskultuuriline teater

NÄITED:

Ometi on mitmetes Lääne teatrisuundumustes väljendatud vajadust või igatsust lava kaudu (vähemalt kvaasi)religioosseid sihte püüelda. Seda võime täheldada juba kasvõi sümbolistide loomingus, eriti jõuliselt aga 1960. aastatel hoogustunud rituaalse ja interkultuurilise teatri eksperimentides.
/Madis Kolk, Pühaduse performatiivsus ja kristlik teater – Methis 2015, nr 15, lk 64-81/

A type of theatre in which elements of different cultures are intentionally and purposefully interwoven.

INTRAKULTUURILINE TEATER

intracultural theatre, intraculturalism

teatriliik, kus vahendatakse ja taaselustatakse oma kultuuri (tihti unustatud) traditsioone

Vaata ka: interkultuuriline teatermultikultuuriline teatertranskultuuriline teater

NÄITED:

Teoreetiliselt väljendudes on tema teater intrakultuuriline ettevõtmine, kuivõrd tegeleb ühe kultuuri unustusohus traditsioonide hoidmise ja pärimuse taaselustamisega.
/Luule Epner, Omadraama kuldajastu künnisel? – Looming 2007, nr 4, lk 594./

A type of theatre where the (often forgotten) traditions of one's culture are mediated and revived.

K

KAASAMISTEATER

participatory theatre, interactive theatre

lavastusliik, mille üheks osaks on etendaja aktiivne suhtlemine vaatajaga, kuid vaataja osalemine ei mõjuta lavastuse kulgu

NÄITED:

Muidugi saalis muheletakse kaasamisteatri võtete üle ja lavalt kostnud palve esitatakse ka teatava eneseirooniaga, aga ometi tundub just see üleminek see, millest lavastus justkui kõige rohkem "on".
/Laur Kaunissaare, Mis on minimalismi taga? - Teatrielu 2013, lk 166-173/

Participatory theatre is a form of theatre in which the audience interacts with the performers or the presenters.

KESKKONNATEATER

enviromental theatre

keskkonnateatrit iseloomustab ruumi tavapäratu kasutamine; keskkonnateatri lavastus võib toimuda teatrimajas või leitud kohas; etendajad ja vaatajad kasutavad kogu ruumi; ruumis võib olla mitu fookust ja need võivad muutuda; tekst ei pruugi olla lavastuse lähtepunkt ega eesmärk

Märkus: Termini võttis kasutusele Richard Schechner 1972. aastal.

NÄITED:

/---/ keskkonnateatri laadis lavastus tähendab enamat kui lihtsalt tegevuse väljaviimist klassikaliselt organiseeritud lavalt või tervest teatrisaalist. Keskkonnateatri kõik elemendid on äratuntavalt elavad (live), st muutuvad, arenevad.
/Taago Tubin, Richard Schechneri keskkonateatri teooria ja lavastus "Rehepapp" - Teater. Muusika. Kino 2002, nr 8-9, lk 24-28/

A contemporary term coined by Schechner (1972, 1973b, 1977) to mean a practice intended to establish a new stage-audience relationship, to consider the audience in terms of distance and closeness, to minimize the distinction between stage and audience and to reduce the points of view and tension in performance.
/Patrice Pavis, Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts and Analysis, 1998/

KESTVUSLAVASTUS

lavastus, mille etendused on ebaharilikult pika kestusega ning panevad proovile etendajate ja publiku vastupidavuse

NÄIDE: 

Augusti lõpus Tartus kuuendat korda aset leidnud linnafestivalil Uit oli kavas ka Gardenparty-nimelise teatraalide seltskonna kestvuslavastus "Sentimentality TV". Viis teatritegijat, kes olid lapsed 1990. aastatel, lõid Tammelinnas Käo tänava eramajja neljaks päevaks väikese oaasi paarikümne aasta tagusest ajast.

/Hanna Marandi, Kuidas taaselustada lapsepõlvemaagiat – Tartu Postimees, 2.09.2019/

ENG: durational performance

ENG def: Performances that focus on the passage of long periods of time are also known as durational art or durational performances

/The Routledge Companion to Theatre and Performance Paul Allan, Jen Harvie/

KOGUKONNATEATER

community theatre

rakendusteatri alaliik, mis tegeleb kitsama ühiskonnarühma sotsiokultuurilise ja kunstilise eneseväljendusega

NÄIDE: 

Esmajärjekorras eesõigustab kogukonnateater ikkagi kogukonna sotsiokultuurilist enseväljendust. Sellise teatri materiaalsed ja esteetilised vormid kasvavad välja kogukonnast, kelle huvisid lavastus püüab väljendada.
/Hedi-Liis Toome, Kogukonnateater Eestis 2008. aasta näitel - Teatrielu 2008, lk 162−180/

A sub-genre of applied theatre dealing with the socio-cultural and artistic self-expression of a narrower social group.

Community theatre is any kind of performance organized by ordinary people in a given area with or without support from theatre professionals.
/John Andreasen, Community Plays — A Search for Identity, Cambridge University Press, 23.01.2009/

KOHALOLU

stage presence

etendaja lavaline keskendatus, mis suunab tähelepanu ja mõjutab energiat etenduse ruumis

NÄITED:

Etendaja lavalist kohalolu võib vaadelda kui etendaja kehastumise teatavate protsesside tulemust. Kohalolu põhineb etendaja oskusel kasutada teatavaid tehnikaid ja praktikaid, millele vaatajad reageerivad. Vaatajad tajuvad etendaja kohalolu ebatavalise intensiivsusena, samal ajal intensiivselt tajudes ka enda kohalolekut etendajaga ühises ruumis. Kohalolu mõiste üks võimalikke definitsioone ongi etendaja võime valitseda ruumi ja hoida vaataja tähelepanu.
/Madli Pesti, Teatrifenomenoloogia. Etenduskunstide uurimismeetodid. Tartu Ülikool, kõrgkooli e-õpik, 2022/

Kohalolu näiteks tuuakse tihti just eelekspressiivne, väljenduseelne lavalolek. („Jutt on uuest, mitteargisest energiast, mis muudab keha teatraalselt otsustunuks (decided), elavaks, usutavaks, mistõttu etendaja kohalolek (presence) või siis teisiti öeldes lavaline bios äratab vaataja tähelepanu enne, kui mingi sõnum on üldse edasi antud. Kusjuures see on loogiline, mitte kronoloogiline „enne“.)
/
Anneli Saro, Kristiina Reidolv, Tanel Lepsoo; Representatsioon, presentatsioon ja kohalolu teatris. – Methis 2014, nr 14, lk 9/

The spectators sense that the actor is present in an unusually intense way, granting them in turn an intense sensation of themselves as present. To them, presence occurs as an intense experience of presentness.
/Erika
Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance. – Routledge 2008, p 96/

Thus, according to Barba the actor’s presence precedes representation. The performer’s having presence depends on how successfully the natural body has been transformed into a scenic bios, frequently through a rigorous training process, before the actor dons a costume or takes on a character.
/Cormac Power,  Presence in Play: A Critique of Theories of Presence in the Theatre. Rodopi 2008, p 75/

KOHASPETSIIFILINE TEATER

site-spetcific theatre

lavastusliik, mille mängupaik on väljaspool teatrisaali ja -maja, teatrile tavapäratus ruumis või paigas; kohaspetsiifiline lavastus lähtub konkreetsest ruumist ja enamasti ei ole teistesse ruumidesse kohandatav

NÄITED:

"See on kohaspetsiifiline teater, tegevus käib elektrijaamas ja seda üheaegselt kolmes kohas," selgitas Ere Naat.
/Bianca Mikovitš, Teater meestele ja kärsitutele: võib jalutada, masinaid vahtida ja etenduse ajal puhvetis istuda – Maaleht, 20.07.2009/

These are performances that take place outside preexisting and predefined theatrical spaces.
/Christopher B Balme, The Cambridge Introduction to Theatre Studies, Cambridge University Press 2008, lk 81/

KOOSLOOME MEETOD

devised theatre

lavastuse loomise protsess, mille tuumaks on kindla alusteksti puudumine ja lavastuse valmimine loomingulise trupi koostöös

NÄITED:

Paljud oma sõnastatud eesmärkidest on G9 lühikese tegutsemisajaga ka saavutanud. Nende unistuseks on Võrdsuse Teater. Küllap mõtlevad nad nii tegijaid kui ka külalisi puudutavat võrdsust. Võrdsus toimib juba lavastusprotsessis: iga kunstnik saab teha ja luua, mida soovib, koosloome meetodil sünnib rohkem või vähem sidus tervik.
/Madli Pesti, Ettearvamatuse ja etteantuse vahel – Sirp, 2.10.2015/

Devising is method of making performance that is often non-text-based and includes the collaborative participation of the whole creative company in all stages and aspects of performance-making.
/Paul Allain, Jen Harvie, The Routledge Companion to Theatre and Performance, Routledge 2014/

KOREOGRAAFIA

choreography

tähenduslikuks tervikuks seatud liikumine

NÄITED:

Selle ebakindluse ühe põhjusena näen retoorikat, mis käsitleb rikkalike sammukombinatsioonidega tantsulavastust tühja ja pelgalt välist efekti taotleva meelelahutusena ning mis ei määratle koreograafiat mitte liikumismustrite loomise, vaid igasuguse aegruumi korrastamisena.
/Heili Einasto, Tantsuhirm koreograafe pitsitamas. Teater.Muusika.Kino, nr 9, 2021/

Koreograafia õppekava käsitleb erinevaid liikumise esteetikaid alates pärimusest kuni kaasaegse tantsuni. Õpingute käigus on võimalus välja arendada oma loominguline käekiri ja saada professionaalne ettevalmistus tantsija, koreograafi või tantsuõpetaja- ja juhendajana. /Koreograafia õppekava, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut/

Choreography – the skill of combining movements into dances to be performed
/Choreography, Cambridge Dictionary/

The art of choreography involves the specification of human movement and form in terms of space, shape, time and energy, typically within an emotional or non-literal context. Movement language is taken from the dance techniques of ballet, contemporary dance, jazz dance, hip hop dance, folk dance, techno, K-pop, religious dance, pedestrian movement, or combinations of these.
/Choreography, Wikipedia/

KOSTÜMEERIJA

dresser

lavastusmeeskonna liige, kes seab näitlejaile kostüümid valmis ning abistab neid riietumisel ja ümberriietumisel

Sünonüümid: riietaja, riietur
Vaata ka: kostüümikunstnik

NÄITED:

Ekspositsioon tutvustab teatrikunstniku, grimeerija ja kostümeerija osa lavastust ettevalmistavas protsessis.
/Valga Muuseum, Näitus “Teatri garderoob”, 9.07.2021/

Sometimes actors need little or no help, but quick changes and complicated garments may require more than one dresser for a single actor. There should be enough dressers to avoid delays, keep performances running smoothly and ensure that the costumes are in good condition at all times.
/Oscar G. Brockett, The Essential Theatre, Harcourt Brace College Publishers 1996, lk 404/

KOSTÜÜMIKUNSTNIK

costume designer

kunstnik, kes teeb lavastusele, filmile, seriaalile kostüümikavandid ja valvab kostüümide valmistamise järele

Vaata ka: kostümeerija, stsenograaf

NÄITED:

Kostüümikunstnik loob lavastuskontseptsioonist lähtuvad kostüümid, mis toetavad näitleja rolli ja sobituvad üldisesse lavastustervikusse.
/haridusportaal.edu.ee/

Costume designers must be able to analyze characters the same way as actors do, in terms of each role’s significant traits, motivations, feelings and functions within the dramatic action.
/Oscar G. Brockett, The Essential Theatre, Harcourt Brace College Publishers 1996, lk 390/

KÄPIKNUKK

hand puppet, glove puppet

nukulavastuses kasutatav nukk, mis koosneb nuku peast ja pehmest materjalist valmistatud kehast ning mis tõmmatakse kätte nagu kinnas ja liigutatakse sellesse pistetud käe või sõrmede abil

Märkus: Kasutatakse ka terminit kinnasnukk

NÄITED:

Käpiknukk on üks kergemaid, kiiremaid ja elavamaid nukke, kuid tema liigutused on piiratud.
/Ludmila Gustavson, Teeme ise nukuteatrit, Tallinn "Koolibri" 1992, lk 13/

A toy of person or animal that has a soft, hollow body so that you can put your hand inside and move its head and arms with your fingers.
/Cambrigde Dictionary/

L

LAVAKUJUNDAJA

scenographer, production designer

kunstnik, kes loob visuaalseid ruume lavastuslikele sündmustele ja vastutab nende realiseerumise eest 

Sünonüümid: stsenograaf, lavastuskunstnik

NÄITED:

Põhikooli- ja gümnaasiuminoortele suunatud muuseumitunnis saab õpilane tuttavaks esimeste professionaalsete teatrikunstnikega Eestis. Ta saab end asetada nii publiku, näitleja kui ka lavakujundaja rolli.
/Liisi Selg. Õpilased publiku, näitleja ja lavakujundaja rollis. - Õpetajate Leht, aprill, 2019/

In practice, scenographers have to negotiate a fragile balance between the visual and imaginative dimensions of a stage design and its functionality for performers, technicians and a director.
/
The Routledge Companion to Theatre and Performance. 2nd ed. Routledge, 2014, p. 246/

LAVASTUSKUNSTNIK

scenographer, production designer

kunstnik, kes loob visuaalseid ruume lavastuslikele sündmustele ja vastutab nende realiseerumise eest

Sünonüümid: stsenograaf, teatrikunstnik, lavakujundaja

NÄITED:

Lavastuskunstnik /…/ loob lavastuse visuaalse lahenduse ning juhendab ja jälgib selle valmimist. Lavastuskunstnik kujundab lava, sageli kostüümid ja ka rekvisiidid. Ta vastutab lavastussümboolika eest tervikuna, sageli disainib ka plakatid, kavalehed, reklaamid.
/Lavastuskunstnik; haridusportaal.edu.ee

In countries other than the United States, a scenographer is a theatrical designer who specializes in designing all the visual elements of a performance, using a holistic universe approach to conceptualization.
/What is a Scenographer? What is Scenography? - stephstuff.com/

LAVASTUSPROJEKT

theatrical production

DEF: lavastus, mille loomiseks moodustatakse eraldi loominguline meeskond

NB! Mitte segamini ajada lavastuse projektiga, mis on ühe lavastuse kavand.

NÄIDE:

Tiivustatuna mitmete kaasaegse (teatri-)kunsti mainekamate eestvedajate töömeetodeist, võtab KUI esimes(t)e lavastusprojektide loomiseks aega 2 aastat. KUI seab endale eesmärgiks, et iga lavastusprojekt oleks sisult võrreldav akadeemilise doktoritööga ning valmimise protsess tõuseks lõpptulemina sündivast lavastusest olulisemale kohale. Nagu sõnab Milo Rau Genti manifestis, pole teater mitte tulemus, vaid protsess.
/KUI, Kogukondlikkuse Uurimise Instituut/

A theatre production that is created by a specially constituted creative team

LIBRETO

libretto

ooperi, opereti vm vokaalmuusikalise lavateose tekst; balleti või pantomiimi sündmustiku kirjeldus

Vaata ka: näidend

NÄIDE:

Kui Eesti uudisooperitele saab sageli saatuslikuks nõrk libreto, siis nüüd võisime kogeda, et tugev alustekst soodustab ka sisuka muusikalise lahenduse sündi.
/Anne Aavik, Ooperivälja laienemine – Teatrielu 2018, lk 178-199/

The words that are sung or spoken in an opera or similar musical performance /Cambridge Dictionary/

LUGUTEATER

playback theatre

rakendusteatri alaliik, improvisatsiooniline teater, kus kohalviibijate poolt jutustatud tõsielulood saavad tegevusliku kuju näitlejate tagasimängus ja lugu järgneb loole, saades mõjutusi eelnevate lugude teemadest

NÄITED:

Luguteater on improvisatsiooniline teater, mille lõi J.Fox NY-s 1970. aastatel. Etendus on protsess, kus näitlejad ja muusik loovad etenduse, mis põhineb jutustaja autentsel lool.
/luguteater.ee/

Playback theatre is an interactive, improvisational form used to illuminate life and incite dialogue. In playback theatre life stories are shared by audience members and then re-enacted spontaneously on stage.
/Hannah Fox, Interactive and Improvisational Drama, 5.09.2008/

LUULETEATER

poetry theatre

lavastusliik, milles kasutatakse alusmaterjalina luulet 

NÄITED:

Luuleteatri avaetenduseks oli Õnnepalu enda lavastatud Aleksander Suumani tähtteos "Meil siin Hüperboreas", kokku tuleb üürikese elueaga teatris nädala jooksul lavale viis eripalgelist lavastust.
/Silja Paavle, Galerii: luuleteater Poetico avas Tartus nädalaks uksed. – Õhtuleht, 2.09.2014/

Poetry theatre uses poetic texts which are not primarily meant for presentation on the theatrical stage (distinction from verse dramas) adapting and dramatising them using intermediality and the means of expressions typical of theatre (music, kinesics, speech, lights, video, stage props etc).
/Katre Väli, Narrative Construction in Poetry Theatre. – Hortus semioticus, nr 3 2008/

M

MARIONETT, MARIONETTNUKK

marionette

nukuteatri lavastuses kasutatav liigendnukk, mida juhitakse ülevalt niitide ja traatidega

NÄITED: 

Lihtsaim marionetivorm on ühe nööriga hüpiknukk ehk hampelmann, mille käed ja jalad liiguvad alt nöörist tõmmates. Mida rohkem nööre, seda enam nõuab marionett mängimisel näitlejalt meisterlikkust.
/Kõnelevad nukud, Tammiku Kaasaegse Kunsti Keskus, 2013/

Muinasjutt kõneleb kuningriigist, mille prints armub marionettnukk Emmasse.
/Emma ja ajakivi ehk Nukkude teater, Eesti Noorsooteater, 2014/

A small model of a person or animal with parts of the body that are moved with strings.
/Cambridge Dictionary/

MASKITEATER

mask theatre (eng), naamioteatteri (fin)

lavastusliik, mille põhiliseks mängu- ja väljendusvahendiks on spetsiaalselt teatrile valmistatud maskid, mis katavad täielikult või osaliselt näitleja nägu või kogu keha

Märkus: Mask omandab lavastuses identiteedi füüsilises koostoimes näitlejaga, kes maski kannab või seda väliste vahendite abil manipuleerib.

NÄITED:

Selles kontekstis tõuseb selgelt esile teatri Piip ja Tuut „Bistro Beyond” (lavastaja Linnea Happonen, kunstnik Kristel Maamägi): sõnatu visuaalne vaatemäng veidratest „teispoolsuse bistroo” külastajatest, kus objekti- ja maskiteater, tantsu- ja muusikateater sulandub hämmastavalt eriliseks tervikuks. Tehtaks Eestis ainult rohkem sellist teatrit!
/Madli Pesti, Visuaalteater kui kunstide sulam – Sirp, 26.09.2013/

In the mask theatre the main means of performance and expression are masks specially made for the theatre, covering all or part of the actor`s face or the whole body.

Naamioteatteri on näyttämötaiteen muoto, jossa esiintyjien kasvot on verhottu naamioilla tai puolinaamioilla.
/Wikipedia/

MATERJALITEATER

material theatre

lavastusliik, mille põhiliseks väljendus- ja mänguvahendiks on erinevad materjalid (nt liiv, savi, paber, vaha)

Märkus: Materjaliteatri väljundiks on materjali(teatri)lavastus.

NÄIDE:

Puhtakujulist materjaliteatrit näitas Renaud Herbini lavastus "Vaha". /… / Etendaja Justine Macadoux valab sulavaha paberile ning seejärel tõstab selle üles seinaks: kollane vahaplekk näeb välja nagu koll. Etendaja hakkab sellega humoorikalt mängima: lõikab välja inimfiguure, suhtleb vahaplekiga. /… / Lavastus uurib tõesti vaha kui materjali: kuidas see käitub, milline on selle olemus.
/Madli Pesti, Nukuteatrikunsti pealinn Charleville-Mezieres – Teater. Muusika. Kino, nr 11, 2017, lk 31/

When we speak of "Material Theatre", we’re talking about instances in which material is used in such a way that it steps out of these usual submissive roles, discontented with always playing second fiddle to the performers.
/Saudamini Kalra, The Stage is Materializing: Material and materiality in theatre, 2004/

MEELTETEATER

immersive theatre, theatre of senses

lavastusliik, kus vaataja haaratakse etenduse kogemisse lisaks tavapärastele kuulmis- ja nägemismeelele ka haistmis-, maitsmis- ja/või kompimismeele kaudu; peamiseks eripäraks on publiku vahetu suhe ümbritseva etendusega, mida tajutakse ja kogetakse aistiliselt

Märkus: Üldjuhul väljendub meelteteater osavõtu- või kaasamisteatri vormis ning on põimitud kohaspetsiifilise- või keskkonnateatriga.

NÄITED:

Kõneldi rütmidest, mis mõjutavad nägemist, ruumist, kus dimensioonid tunduvad elastsed, keha vibreerivaks muutva heli survest, väljakutsest reaalsustajule ja meelte avardamisele. * Õnneks ei jäänud ka lavastus sellele grammigi alla. Viiekümneminutine etendus pakkus kogemusruumi, kus kohalolu tähendus ja kunsti tajumisprotsess oli viidud täiesti uuele tasandile.
* Lavastuse tutvustus Augusti tantsufestivali bukletis 2014.
/Evelin Lagle, Kogemus. Vormi koreograafia – Teater. Muusika. Kino, nr 11, 2014/

Immersive theatre invites audiences directly into its scenographic, installation-like environments, to explore and participate, effectively becoming performers themselves; its performance often draws extensively on vocabularies of physical theatre.
/Paul Allain, Jen Harvie, The Routledge Companion to Theatre and Performance, Routledge 2014/

MITMELIIGILAVASTUS

interdisciplinary production, cross-genre (production)

lavastusliik, milles segunevad kahe või enama eri lavastusliigi – sõna-, muusika-, tantsu-, nuku- vmt lavastuse – elemendid ja ükski ei domineeri teiste üle

NÄIDE:

Laura Kalle ja Evelin Jõgiste mitmeliigilavastus "Lingua Franca" loodi Valdur Mikita teostest inspireerituna ning selle tuumaks on sünesteesia ja taju, meelte koostoime ning looduslähedus. /---/ Põhilisteks dialoogipidajateks olid siin heli ja liikumine, mille suhet võis vaadata muusika ja tantsu suhtena, kuid ka häälikute, arusaamatu keele vormelite ja argiliigutuste sümbioosina.
/Iiris Viirpalu, Parem mikita kui mikiga - KesKus, mai 2017/

A cross-genre (or hybrid genre) is a genre that blends themes and elements from two or more different genres. /Wikipedia/

MONOLAVASTUS

monodrama

lavastus, mida esitab üks etendaja

Vaata ka: mononäidendsoololavastus

Selgitus: Eestis kasutatakse terminit sõnateatri kontekstis.

NÄITED:

Monolavastusi on tavaliselt kahte sorti: esimestes neist räägib näitleja laval publikule nii-öelda "oma lugu" ja püüab publikut veenda, et see tõesti on tema lugu. Teisel juhul on mäng oluliselt abstraktsem ja lugu kui selline võib üldse puududa ning publikut püütakse võluda millegi muuga, näiteks näitleja tehniliste oskustega.
/Barbara Lehtna, Rambivalguses on monolavastused – Müürileht, 14.12.2012/

A theatrical or operatic piece played by a single actor or singer, usually portraying one character.
/Wikipedia/

MONONÄIDEND, MONODRAAMA

monodrama

näidend, mis on mõeldud esitamiseks ühele etendajale

Vaata ka: näidendmonolavastus

NÄITED:

2012. aastal korraldas Monomaffia koostöös Eesti Teatri Agentuuriga mononäidendite võistluse, kuhu oodati algupäraseid mononäidendeid nii alustavatelt kui ka kogenud näitekirjanikelt, dramaturgidelt, kirjanikelt, teatripraktikutelt ja -huvilistelt.
/Wikipedia/

Kuigi monodraama ei ole sugugi uus nähtus, ei esine see teatrilavadel just sageli ning võib oma monoloogilisuse ja tegelastevahelise konflikti näilise puudumise tõttu jätta mõnevõrra eksperimentaalse mulje.
/Auri Jürna, Monodraama kui kvaliteedikontroll – Sirp, 29.02.2008/

A monodrama is a theatrical or operatic piece played by a single actor or singer, usually portraying one character.
/Wikipedia/

MULTIKULTUURILINE TEATER

multicultural theatre

teatriliik, kus lavastustervik tekib erinevate etniliste või keeleliste gruppide vastastikuse mõju tulemusena

Vaata ka: interkultuuriline teaterintrakultuuriline teatertranskultuuriline teater

NÄITED:

Eesti Draamateatri maja loos peegeldub eesti multikultuuriline teatri- ja kultuurilugu.
/Eesti Draamateater/

Multikultuuriline teater - multikultuursete ühiskondade teatripraktika, mis tekib erinevate etniliste või lingvistiliste gruppide üksteise mõjutamise tulemusena.
/Ireene Viktor, Interkultuurilisi transformatsioone eesti teatris - Interaktsioonid. Tartu 2010, lk 133/

A type of theatre in which body of production dwells from the interaction of different ethnic or linguistic groups.

MULTIMEEDIALAVASTUS

multimedia performance

lavastus, kus esitatakse infot erinevate ja omavahel kombineeritud meediumite – filmi, video, kõne, valguse, muusika, tantsu vm – vahendusel

NÄIDE:

Kanuti Gildi SAALis etendub sel nädalavahetusel, 6. ja 7. mail Rauno Zubko, Mikk-Mait Kivi, Kristjan Kiige ja Kaia Tungla multimeedialavastus "Binaural vision", kus on võrdsel kohal neli meediumit – liikumine, video, heli ja ruum.
/Kanuti Gildi SAALis etendub multimeedialvastus "Binaural Vision" - Müürileht, 5.05.2017/

Name given loosely to performance in which different forms, such as speech, song, dance, film or video, are mixed together.
/Oxford Reference/

MUUSIKALINE KUJUNDAJA

music designer

lavastusmeeskonna liige, kes loob muusikalise kujunduse lavastuslikule sündmusele, kasutades selleks juba olemasolevaid muusikateoseid 

Vaata ka: helikujundaja, muusikaline kujundus

NÄITED:

Defineerimine muutub problemaatiliseks seetõttu, et muusikalised kujundajad võivad tegeleda ka olmehelidega, helitehnik võib luua ise helikujunduse, lavastuse helilooja võib olla ka muusikaline kujundaja.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 11/

Also, a music designer usually uses ready-made music, but a composer creates new music for the production. This means that there could potentially be a composer, a sound designer, a musical designer, and a sound technician all working in tandem, but all of these positions could also be asigned to a single individual.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 87/

MUUSIKALINE KUJUNDUS

music design

etenduse jooksul kostuv muusika, mis jaguneb originaal- ja laenatud muusikaks /Talvik 2018, 10/

Vaata ka: helikujundus, audiokujundus

NÄITED:

Kui lavastusprotsessis läheb liiga kiireks ja muusikaline kujundaja ei jõua ise helitausta otsida, siis võidakse abi paluda hoopis helimehelt, kes sobivad kujundushelid ise välja otsib.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 60/

Music design incompases all rythmic, vocal and instrumental musical composition within the production.
In the Estonian language, sound design and music design have different meanings.
/Liivia Talvik, Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris. TÜ mag töö 2018, lk 86/

N

NOORE VAATAJA TEATER

theatre for young audiences

lastele või noortele suunatud teater

Märkus: Ei tähenda laste ja noorte endi tehtud teatrit. Kõnekeeles kasutatakse ka lasteteater, noorteteater.

NÄIDE:

Kui aga eesti lasteteatrimaastikul ringi vaadata, siis on noore vaataja teatri võimalusi alahindavast suhtumisest sündinud mõttemadalate stamplavastuste domineerimisaeg ümber saamas või juba saanudki. Nii suurtes kui väikestes teatrites sünnib noorele vaatajale kunstiliselt paeluvat teatrit ning teatrist kirjutajad ei tohiks lasta vanadel eelarvamustel või ka nn ebaprofessionaalsetel libatruppidel kujundada enda hinnanguid ühe sihtgrupi teatrile tervikuna.
/Annemari Parmakson, Kuidas kirjutada lasteteatrist? – Müürileht, 9.04.2014/

Theatre for Young Audiences is theatre performed by professional adult actors intended for a young / child-based audience.
/Emerald Coast Theatre Company/

NUKUKUNST

puppetry

nukkude loomise kunst, nukukunstniku töö tulemina valmiv nukk (käpiknukk, varrasnukk, marionett jt)

NÄIDE:

Tallinna lauluväljakul toimub tänasest rahvusvaheline autorinukkude näitusfestival NukuKunst, mida korraldab Eesti nukukunsti maja. Näitusel saab tutvuda Eesti, Venemaa, Läti, Leedu, Ukraina, Valgevene, Saksamaa, Hollandi ja teiste riikide kunstnike-nukumeistrite loominguga. /Lauluväljakul näidatakse ohtralt nukke - menu.err.ee/

The production or creation of puppets or puppet shows. /Merriam-Webster Dictionary/

NUKUTEATER

puppet theatre; puppetry

 • nukulavastusi etendav teatritrupp või etendusasutus
 • lavastusliik, mille põhiliseks väljendusvahendiks on spetsiaalselt teatrile valmistatud nukud; väljundiks on nukulavastus

Vaata ka: nukukunst

NÄITED:

Arvatakse, et nukuteater sai alguse juba 3000 aastat eKr. Nukuteatril on palju erinevaid vorme, kuid neid kõiki seob elututele objektidele elusolendite omaduste omistamine.
/Wikipedia/

Tallinna Linnateater, mis asutati 1965. aastal Noorsooteatrina ja kandis seda nime 1994. aastani, andis 2006. aastal selle nime üle toonasele Eesti Riiklikule Nukuteatrile, mis tegutses järgnevad viis aastat Eesti Nuku- ja Noorsooteatrina. Nüüd pöördutakse Noorsooteatri nime juurde tagasi, kuna see iseloomustab täpsemini teatri hetkeseisu ja tulevikuplaane. Eesti Noorsooteatri nime kannab teater alates 69. hooaja algusest 31. juulil 2020.
/NUKU teater kannab uuest hooajast Noorsooteatri nime - kultuur.err.ee, 2000/

 • A theater troupe or performance institution performing puppet performances.
 • The art of manipulating puppets. /Merriam-Webster Dictionary/

NÄIDEND

play

iseseisva kunstilise väärtusega (dramaturgiline) tekst, mis on mõeldud laval esitamiseks

Märkus: Lugemisdraama on eraldi žanr, ei soovita kasutada sünonüümina.

Vaata ka: mononäidend, monodraama

NÄIDE:

Nagu mujal maailmas juba varem, on viimasel kümnendil ka Eesti teatris toimunud nihe postdramaatilise teatri suunas, mis tähendab, et kirja pandud tekst on üks võrdne väljendusvahend näiteks liikumise, muusika ja visuaali kõrval ning sageli kujuneb laval kõneldav tekst mitme inimese koostöös prooviprotsessi käigus ja saab näidendiks vormistatud alles pärast esietendust.
/Heidi Aadma, Ott Karulin, teater ǀ tekstid. Eesti näitekirjanduse 20 aastat. Eesti Teatri Agentuur 2014, lk 7/

A piece of writing that is intended to be acted in a theatre or on radio or television. /Macmillian Dictionary/

NÜÜDISTSIRKUS

new circus, contemporary circus

lavastusliik, mille ühtse dramaturgilise terviku moodustavad võrdväärsete väljendusvahenditena tsirkuse- ja akrobaatikanumbrid ning audiovisuaalne meedia; enamasti ei osale lavastuses loomad

Märkus: Ei soovita kasutada terminit "kaasaegne tsirkus".

Selgitus: Teatrivorm sai alguse cirque nouveau nime all 1970. aastatel Prantsusmaal. Samas tähenduses kasutatakse ka väljendit "uus tsirkus".

NÄITED:

Soome tsirkus – täpsustame: nüüdistsirkus – on üks sealse kultuuri suurimaid ekspordiartikleid muusika kõrval.
/Tiit Tuumalu, Soome on vägev tsirkusemaa – Postimees, 5.09.2014/

Hiljuti avaldas nüüdistsirkuse võrgustik Circostrada statistika, mille kohaselt on keskmine tsirkusetrupp noor (tegutsenud kuni viis aastat) ja väike (kaks kuni viis liiget).
/Ott Karulin, Ühel käel topeltpööre – Sirp, 24.11.2017/

Compared with the traditional circuses of the past, the contemporary approach tends to focus more attention on the overall aesthetic impact, sometimes on character and story development, and on the use of lighting design, original music, and costume design to convey thematic or narrative content.
/Wikipedia/

O

OBJEKTITEATER

object theatre

lavastusliik, mille põhiliseks väljendus- ja mänguvahendiks on leitud objektid (nt argiesemed, masinad, loodusest leitu vmt)

Märkus: Objektiteatri väljundiks on objektilavastus.

NÄIDE:

Tegevuslik opereerimine objektide ja materjalidega väärib põgusat käsitlust ka objektiteatri kontekstis. Eestis on see teatrivorm üsna vähe esindatud ja seda seostatakse peamiselt nukuteatriga. Nukuteatrist välja kasvanud objektikäsitlust iseloomustab esemetele zoo- või antropomorfsete kvaliteetide omistamine /---/ Sellele sekundeerib aga teine käsitlus, mis on saanud mõjutusi erinevatest loomevaldkondadest. Siin ei esinda objekt midagi muud, vaid leiab kasutust iseendana, kusjuures kultuurilisest funktsioonist olulisemal kohal võib olla tema füüsiline eripära.
/Erik Alalooga, Suletud universumist kostab kolinat – Teater. Muusika. Kino 2020, nr 5/

Object theatre uses found objects to create a story with characters. Instead of objects and/or puppets specifically designed for the narrative, object theatre deliberately uses everyday objects, either as is or transformed into other things, requiring the skill of the performer and the imagination of the audience for its success.
/Justin Cash, Object Theatre, 2013/

OSAVÕTUTEATER

interactive theatre

lavastusliik, mis eeldab publiku aktiivset osavõttu etendusest; vaatajatest saavad osalejad, kes on etenduse kulgemisse haaratud, nende osavõtt ja valikud võivad mõjutada etenduse kulgu

NÄITED: 

Möödunud aastal jätkus osavõtuteatri vaikne sissetung peavoolu. Kõrvalkäijatena saavutas Labürintteatriühendus G9 tähelepanu lavastustega "Mõtteaines", mis esietendus 2014. aasta lõpus Tartus, ja "Ooteaeg", mida mängiti möödunud sügisel Tallinnas tulevases kunstiakadeemia majas.
/Madli Pesti, Lava valitsesid naised – Postimees, 4.01.2016/

Osavõtuteater pole mugav saalisistumine, vaid intensiivne kaasloomine, kuhu nii esitaja(d) kui ka kogeja(d) ideaalis võrdselt panustavad – kui üks neist liialt võimu näitama hakkab, sulab etenduse atmosfäär nagu tänavavalgustusele langev lumi.
/Ott Karulin, Vaataja osavõtuteatri häbipostis – Sirp, 9.12.2010/

Interactive theatre is a presentational or theatrical form or work that breaks the "fourth wall" that traditionally separates the performer from the audience both physically and verbally.
/Wikipedia/

P

PERELAVASTUS

performance for family audiences

igas eas vaatajatele sobiv lavastus

Märkus: Ei soovita kasutada väljendit koguperelavastus.

NÄIDE:

Laupäeval kell 18 esietendub Endla teatris suurejooneline muusikaline perelavastus "Peeter Paan ja Valge Lind Wendy".
/Endlas tuleb lavale seikluslik fantaasialugu Peeter Paanist - Õhtuleht, 5.03.2015/

A theatre performance suitable for all ages.

PERFORMANCE`I-TEATER

performance-theatre

kunstidevaheline lavastusliik, milles põimitakse ja sulandatakse tegevuskunsti, teatri ja kaasaegse tantsu väljendusvahendeid ja loomepraktikaid

Märkus: Sõnakuju performance-teater ei ole soovitatav. Kasutusel on ka mugand performansiteater.

NÄITED:

Performance`i-teatrist võiks kõnelda siis, kui tegevuskunsti vahendid imbuvad teatriväljale. Need on eksperimentaalsed lavastused, mis on küll loodud teatri konteksti, kuid on ideoloogia ja vormivõtete poolest lähedased performance`i-kunstiga. Need enamasti koosloome meetodil loodud lavastused tegelevad nii füüsiliste kujundite ja tegevuste kui ka visuaalsete objektidega.
/Madli Pesti, Ühendkunstiteosed. Näiteid performatiivsest esteetikast eesti teatris 2019. aastal - Teater. Muusika. Kino 2020, nr 3, lk 27-38/

Kui vaadata postdramaatilise teatri poolelt, siis on performance’i-teater ja tehnoloogiline teater selle äärmisemad vormid, mis aga kindlasti kuuluvad teatriuurija huviorbiiti.
/Luule Epner, Fiktsionaalsus ja reaalsus teatris: kolm vaadet - Teatrielu 2012, lk 157, lk 144-164/

An interdisciplinary type of theatre in which the means of expression and artistic practices of performing arts, theatre and contemporary dance are intertwined and fused.

PERFORMATIIVSUS

performativity

 • etenduslikkus ja/või teatraalsus, mis eeldab etendaja ja publiku viibimist ühises ruumis
 • teatrilavastuse vm kunstiteose võime avaldada publikule energeetilist ja afektiivset mõju

NÄITED:

Performatiivsuse tajumisel on tegemist just nimelt etenduse tervikliku kogemisega, mis tuleb ka vaatluse ja uurimise alla võtta tervikuna. Performatiivsed protsessid on semiootiliste ehk tähendusloomega seotud protsesside aluseks ja lähtepunktiks.
/Madli Pesti, Teatrifenomenoloogia. Etenduskunstide uurimismeetodid. – Tartu Ülikool, kõrgkooli e-õpik 2022/

Performatiivsuse mõiste pärineb küll keelefilosoofiast, aga seda on võimalik rakendada ka paljude kultuuriprotsesside puhul väljaspool keelt. /…/ Performatiivsuse mõiste hõlmab kõiki spetsiifilisi taju-, kogemis- ja analüüsitingimusi.
/Intervjuu
Erika Fischer-Lichtega, küsinud Kristel Pappel. Res Musica, 5, lk 9–10/

Kontrastsemaid töid on raske välja mõelda: kui Läti lavastus oli külm ja steriilne, siis Eesti noored rokkisid rituaalse performatiivsusega publikule näkku, nii et lavastuses ei ole jälgegi „nüüdisaegsele lavakunstile omasest minimalistliku kontseptualismi kontsentreeritud igavuse poeetikast“.
/Madli Pesti, Isiklikud ja töötavad kehad Baltimaade nüüdistantsus. – Sirp, 3. juuni 2022/

Performativity’ is an even broader term, covering a whole panoply of possibilities opened up by a world in which differences are collapsing, separating media from live events, originals from digital or biological clones, and performing on stage from performing in ordinary life. Increasingly social, political, economic, personal and artistic realities take on the qualities of performance.
/Jena A Zelezny, Judith Butler: performativity and dramaturgy. – Performance Philosophy, 2014/ 

PORTAALLAVA

proscenium

lavatüüp, kus lavapind paikneb publikualast kõrgemal ja lava-ava on raamistatud lavaportaaliga

NÄITED:

Ometi pärineb Itaalias kaks tähtsat teatrialast uuendust. Esimeseks on uudne portaallavaga tearihoone ja teiseks maalitud dekoratsioonide ulatuslikum kasutuselevõtt.
/Phyllis Hartnoll, Lühike teatriajalugu. Eesti Raamat 1989, lk 53/

Erinevad lavatüübid (portaallava, avatud lava, areenlava, keskkonnateater), mis sätestavad näitleja võimalused vaatajat mõjutada, võimalused suurejooneliseks spektaakliks või intiimsuseks.
/Enn Siimer, Juta Vallikivi; Tühja ruumi tätimine. Draama 2013 järelraamat. Eesti Teatri Festival 2013, lk 15/

The metaphorical vertical plane of space in a theatre, usually surrounded on the top and sides by a physical proscenium arch (whether or not truly "arched") and on the bottom by the stage floor itself, which serves as the frame into which the audience observes from a more or less unified angle the events taking place upon the stage during a theatrical performance.
/Proscenium, Wikipedia/

As it flounders around a scenery and performer, a proscenium arch creates a window. As a result, everyone in the audience gets a clear view of the stage, as the performers are only required to focus on a single direction rather than moving around constantly as a way of giving everyone a clearer view.
/
What Are The Advantages And Disadvantages Of Proscenium Theatre? - Forum Theatre, March 1, 2022/

PRODUKTSIOONIMAJA

production house

erinevatele loomingulistele kooslustele lavastuste väljatoomiseks ja/või etendamiseks avatud maja

Märkus: Samas tähenduses kasutatakse ka terminit etenduskunstikeskus.

NÄIDE:

"NO58 Ilona. Rosetta. Sue" on jätk kahe aasta tagusele Teater NO99 ja Münchner Kammerspiele koostööle. Kolmanda partnerina on kaasatud Brüsselis asuv produktsioonimaja KVS.
/NO58 Ilona. Rosetta. Sue/

A production house usually constructs its season with a combination of its own productions, conceived as adding a special flair without being necessarily connected among themselves in any way, and some invited productions expected to accent diversity.
/Dragan Klaić, Resetting the Stage: Public Theatre Between the Market and Democracy, Intellect Books 2012, lk 87/

PROJEKTITEATER

project(-based) theatre, project theatre

harilikult püsitrupita teater, kus iga lavastuse jaoks võidakse moodustada uus loominguline koosseis, lavastust etendatakse kindlal perioodil teatud arv kordi

NÄITED:

Mulle tundub, et projektiteater toimib ideaalselt siis, kui selles osalevad inimesed saavad oma põhipalga mujalt ning tulevad konkreetse projekti tarvis kokku. Nii sünnib väga huvitavaid lavastusi ja katsetusi, sest teatud baaskindlus on olemas.
/Keiu Virro, Projektiteatrite ümarlaud ehk Tulebki olla natuke taksojuht ja natuke näitleja - Müürileht, 22.05.2014/

An theatre institution without a permanent troupe that forms a different creative team for every production and gives a fixed number of performances within a certain period of time.

PROJEKTSIOONIKUNST

projection mapping

graafilise, pildilise jm informatsiooni kuvamine füüsilistele objektidele, mis hõlmab 3D-kaardistamise ja mitmesuguste teiste (video)tehniliste lahenduste abil ruumilise liitreaalsuse loomist lavastuslikele sündmustele 

Märkus: Spetsiaalsed tarkvaraprogrammid võimaldavad videopildi lõikamist vastavalt projitseeritava pinna kujule ja vormile. Selleks võivad olla suured komplekssed ehitised kui ka väikesed igapäevaobjektid. Laialdaselt kasutatakse videoprojektsiooni muusikakontserditel, reklaaminduses, installatiivses kunstis, nüüd üha enam ka teatris ja teistes etenduskunstide vormides. Loomaks teistsuguseid dimensioone, optilisi illusioone ning elustmaks liikumatuid objekte. Videopilt on tihtilugu kombineeritud heliga, loomaks audiovisuaalset narratiivi. /Wikipedia/

NÄIDE:

Orkestri kontserdid pole mitte ainult etendused, kus sulanduvad heli, valgus- ja projektsioonikunst ning koreograafia, vaid orkestri kirg täielikult mälu järgi esitatud kontsertide vastu muudab kuulajate ja muusikute kontserdikogemust.
/Kristjan Järvi ja Baltic Sea Philarmonic. - Kultuur ERR, 18.02.2019/

Projection Mapping uses everyday video projectors, but instead of projecting on a flat screen (e.g. to display a PowerPoint), light is mapped onto any surface, turning common objects of any 3D shape into interactive displays.
/Projection Mapping Central/

PROJEKTSIOONIKUNSTNIK

projection mapping artist

kunstnik, kes loob ruumilisi liitreaalsusi lavastuslikele sündmustele videokujunduse ja mitmesuguste (video)tehniliste lahenduste (sh 3D-kaardistamise) abil

Vaata ka: projektsioonikunstvideokunstnik, videokujundaja

NÄIDE:

Maria Elisaveta Roosalu töötab video- ja projektsioonikunsti vallas. /…/ Maria on loonud videokujundusi kontserdi- ja festivalilavadele ning olnud VJ mitmetele artistidele Eestist ja mujaltki. Ta on eksperimenteerinud arhitektuuriliste, tehislike ja looduslike vormide ning videomappingu põimimisega. Hetkel lõpetab ta õpinguid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide multimeedia spetsialisti erialal. /saal.ee/

Combine light, space and technology to create otherworldly scenes on seemingly ordinary spaces. /aristaproav.com/

PROTSESSDRAAMA

process drama

rakendusteatri alaliik, kus publikuga koos jutustatakse lugusid, mille ajendiks võib olla tekst, muusikapala, pilt vm

Vaata ka: rakendusteater, osavõtuteater

NÄITED:

Protsessdraama on osavõtuteater, kus osalejad on nii näitleja, dramaturgi, publiku kui analüüsija rollis. Mõistet “protsessdraama” tutvustas esimest korda Cecily O’Neill 1995. aastal.
/Madli Pesti, Poliitiline teater ja selle strateegiad Eesti ja lääne kultuuris. TÜ doktoritöö 2016/

Protsessdraama ei vaja ettekirjutatud tekste, nende päheõppimist, kostüüme ja prooviaega. Lavastus luuakse koos osalistega kohapeal ja selle loomine ongi enamasti õppimise vahendiks. Kuigi draamaloo loob grupp, hoiab protsessi käigus õpetaja. Ta võib tegutseda rollis, sekkuda loosse või suunata protsessi väljast.
/Õppemeetodid: draamapedagoogika. TÜ õpetajakoolitus/

Process drama in school settings usually involves the whole class working with the teacher in role in a made-up scenario. When they are working in process drama, the students and teachers work together to create an imaginary dramatic world within which issues are considered and problems can be solved. In this world they work together to explore problems and issues such as, "How do communities deal with change?", "How do we accept other people into our community?" or themes such as environmental sustainability, betrayal, truth and other ethical and moral issues.
/Process drama, Wikipedia/

PSÜHHODRAAMA

psychodrama

rakendusteatri alaliik, mis tegeleb inimeste minapildi ja neid puudutavate eetiliste ja sotsiaalsete teemadega, mida käsitletakse situatsioone läbi mängides, kusjuures osalejad vahetavad rolle

NÄIDE:

Psühhodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia isaks loetakse Viinis ja New York'is tegutsenud psühhiaatrit Jacob Levy Morenot.
/www.morenokeskus.ee/

The original form of group psychotherapy is psychodrama. At it's core psychodrama uses deep action methods to explore and correct issues that have been identified in the group. /Dan J. Tomasulo, What is Psychodrama? - Psychology Today, 2010/

PUBLIKU KUJUNDAMINE

audience development

kultuurikorralduslik tegevus publiku arendamiseks ja/või uue publiku kaasamiseks

Märkus: eesti keeles on paralleelvormidena kasutusel ka publiku arendamine või publiku kaasamine.

NÄITED:

Publiku kujundamine ei ole eksperdi jaoks lihtsalt projekt, statistika kogumine või sündmuse turundamine. “See on strateegiline protsess, mille jooksul tuleb hinnata oma tegevuse väärtusi ja eesmärke. /…/” ütles Etamanowicz. /Kaidi-Lisa Kivisalu, Publiku kujundamise ekspert jagas Kultuurikompassi seminaril inspiratsiooni ja kogemusi. – Tartu2024.ee/

Uue publiku leidmine ja publiku kujundamine on viimasel ajal kuumad teemad. On valdkondi, mille publik naturaalselt kaasas käib, kuid ka neid, mille puhul peaks valdkond rohkem selgitustööd tegema ning uusi huvilisi leidma. /Merli Antsmaa, Elukutse: kultuurikorraldaja. Metsaülikool/

The term Audience Development describes activity which is undertaken specifically to meet the needs of existing and potential audiences, and to help arts organisations to develop on-going relationships with audiences. It can include aspects of marketing, commissioning, programming, education, customer care and distribution. Audience encompasses attendees, visitors, readers, listeners, viewers, participants and learners.
/Audience Development Toolkit. Grants for the Arts, Arts Council England, 2004/

PÄRIMUSTEATER

theatre based on ethnic heritage

lavastusliik, milles lähtutakse rahvatraditsioonist, nt rahvaluulest, rahvamuusikast, müütidest, tavadest, uskumustest, samuti argipraktikatest ja ainelisest kultuurist; tõlgenduse ja kunstiliste vahenditega antakse sellele uus vorm ja tähendus kaasaegses kultuuris

NÄITED:

Kuna sageli kasutatakse mitte ainult eesti, vaid ka soomeugri, põhjarahvaste jt folkloori, on pärimusteater jaolt interkultuuriline nähtus, samas saab eesti pärimusel põhinevate lavastuste puhul (näiteks Jalaka Tormise-triloogia) rääkida intrakultuurilisusest ehk oma kultuuripärandi taasavastamisest ja avamisest tänapäevaste teatrivahenditega.
/Luule Epner, Pildi kokkupanek - Vaateid eesti nüüdisteatrile, Tartu Ülikooli Kirjastus 2016, lk 24-52/

Pärimusteater peaks olema niisiis teater, mille esmane tõukepunkt on pärimus, traditsiooniline materjal, selle süžeed, tegelaskujud, väljendusvahendid ja poeetika.
/Riina Oruaas, Müüt, mäng ja unenägu - Teatrielu 2005, lk 206-219/

Theatre based on ethnic heritage is a return to the past, but shows us the face of today’s situation, the theoretical ideas and theatre aesthetics we use to conceptualise our identities.

PÜSITRUPP

ensemble theatre, permanent company

repertuaariteatri loominguline koosseis, mis töötab püsivalt koos lavastusi luues ja etendusi andes

NÄIDE:

Kogemustest noortega märkis Tõnisson, et püsitruppi pääsemine ei ole enam noorte näitlejate jaoks mekasse jõudmine.
/Taavi Tõnisson: noored näitlejad ei unista enam püsitruppi pääsemisest, intervjuu 2019/

Ensemble theatre occurs when a group of theatre artists (performers, artistic directors, stage management and the key administrative staff) work together over many years to create theatre. /DVM Theatre/

 

PÜSTIJALAKOMÖÖDIA

stand-up comedy

lavastusliik, kus üksi laval olev etendaja räägib otse publikuga suheldes lugusid, mis ei moodusta narratiivset struktuuri; valdavalt on alusteksti autoriks etendaja ja tekst muutub etenduseti

NÄIDE:

Püstijalakomöödia algses loomuses on olla terav, päevakajaline ja agressiivne, mistõttu on peaaegu võimatu globaalselt jälgitaval laval (nt internetis rippuvas stand-up videos) kommenteerida mõnda olulist teemat, riskimata publiku solvamisega.
/Liisi Laineste, Püstijalakomöödia Eestis: estraadietendustest Comedy Estoniani - Mäetagused ’52, 2012/

Stand-up comedy is a comic style in which a comedian performs in front of a live audience, usually speaking directly to them. In stand-up comedy, the comedian recites a grouping of humorous stories, jokes and one-liners typically called a monologue.
/Wikipedia/

R

RAKENDUSTEATER

applied theatre

katustermin hõlmab hariduslikest, poliitilistest ja/või isiklikest eesmärkidest lähtuvaid teatripraktikaid (kogukonnateater, foorumteater, luguteater jpt), mis on olemuselt uurimuslikud ja mille keskmes on vaatajad/tegijad oma lugudega; eesmärgiks on muuta hoiakuid kas osalejate suhtluses või suhetes ühiskonnaga; luuakse harilikult väljaspool konventsionaalset teatriruumi ning meetoditena kasutatakse koosloomet ja improvisatsiooni

NÄIDE:

Rakendusteatri eri vormid arenesid välja pärast Teist maailmasõda, mil suurenes huvi sotsiaalteaduste vastu. Kuid idee, et teatrit võiks rakendada sotsiaalsete muutuste huvides, pärineb saksa näitekirjanikult, lavastajalt ja teoreetikult Bertolt Brechtilt (1898-1956).
/Madli Pesti, Rakendusteater: mõisteid ja seletusi. Praktikad Eestis - Teatrielu 2012, lk 186-101/

Applied theatre has emerged in recent years as a term describing a board set of theatrical practices and creative processes that take participants and audiences beyond the scope of conventional, mainstream theatre into the realm of a theatre that is responsive to ordinary people and their stories, local settings and priorities.
/Tim Prentki, Sheila Preston, The Applied Theatre Reader, 2009/

REDAKTSIOON

redaction

viimistlemise, töötlemise vms tagajärjel tekkiv oluliste erinevustega teksti vm teisend

Vaata ka: näidendadaptatsioondramatiseering

NÄITED:

Teksti kohendamisprotsessi tulemust nimetada lavastuse tekstiredaktsiooniks, (näidendi) lavaredaktsiooniks, tekstiseadeks (tingimata ainult liitsõna) või näidendi töötluseks.
/Andres Heinapuu, Näidendi instseneeringu seade?! - Teater. Muusika. Kino 1984, nr 11, lk 83/

There is regular use of archaic forms of Latin, though many of these, but not all of them, are eliminated when Alberti writes the second redaction of the play.
/Martin McLaughlin, 2015. The Recovery of Terence in Renaissance Italy: From Alberti to Machiavelli. - The Reinvention of Theatre in Sixteenth-century Europe. Legenda/

Collins Dictionary:
1. the preparation of written work for publication; editing, reediting, or revision; 2. an edited work; esp., a reissue or new edition

REPERTUAARITEATER

repertory theatre, repertory company

harilikult püsitrupi ja oma statsionaariga teater, mille mängukavas on mitmeid lavastusi ning repertuaari koostamisel peetakse enamasti silmas erinevaid sihtrühmi

NÄIDE:

Väikerahvaste puhul ei tohiks repertuaariteater kaduda. Kusjuures statistika näitab, et repertuaariteatritega riikides on teatrikülastatavus kolm korda suurem. Kuid kindlasti on repertuaariteatrit kallim pidada – projektiteatris ei pea palgal pidama näitlejaid ja tehnilisi töötajaid, neile saab öelda pärast lõppu nägemist.
/Heili Sibrits, Kuidas elab Draamateater? - Postimees, 17.10.2017/

System of play production in which a resident acting company keeps a repertory of plays that are always ready for performance, often presenting a different one each night of the week, supplemented by the preparation and rehearsal of new plays.
/Britannica/

RETSEPTSIOONITEOORIA

reception theory

teooria, mis käsitleb kunsti või mõne teise valdkonna, nt meedia vastuvõtu üldiseid põhimõtteid

Retseptsiooniteoorial on ajalooliselt kaks haru: üks neist on seotud saksa- ja teine ingliskeelse teadusruumiga. [...] Iser on nimetanud oma lähenemist mõjuteooriaks (Wirkungstheorie), rõhutades kahesuunalist kommunikatsiooni teksti ja lugeja vahel ning vastandudes retseptsiooniteooriale (Rezeptionstheorie), mis tegelevat tema arvates lugejate maitseotsustuste ajalooga. Sellele vaatamata peetakse teda retseptsiooniteoreetikuks.
/Anneli Saro, Retseptsiooniteooria ja publiku-uurimise meetodid. Etenduskunstide uurimismeetodid. TÜ kõrgkooliõpik, 2022/

NÄITED:

Terminit lugeja vastuvõtu teooria (reader-response theory/criticism) on hakatud kasutama tagantjärele, märkimaks kas ainult Anglo-Ameerika maades praktiseeritud teooriaid või siis kõiki erinevaid lähenemisi lugemisele.
/Anneli Saro. Retseptsiooniteooria ja publiku-uurimise meetodid. – Etenduskunstide uurimismeetodid. TÜ kõrgkooliõpik, 2022/

See pole mõeldud argumendina retseptsiooniteooria empiiriliste meetodite uuesti kasutusele võtmise poolt. Pigem on nii, et uurija – või õigemini tõesti mina kui uurija –, kes on teadlik omaenese tajuviisidest, suudab ilmselt jõuda ka üldisemate tajuprotsesside adumiseni. /Clemens Risi, Ooperi etendamine – uute analüütiliste lähenemisviiside otsinguil. Res Musica, nr. 5, 2013/

A branch of modern literary studies concerned with the ways in which literary works are received by readers. The term has sometimes been used to refer to reader‐response criticism in general, but it is associated more particularly with the reception‐aesthetics (German, Rezeptionsästhetik) outlined in 1970 by the German literary historian Hans Robert Jauss.
/Chris Baldick, Overview. Reception theory. The Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford University Press 2008/

Reception theory provides a means of understanding media texts by understanding how these texts are read by audiences. Theorists who analyze media through reception studies are concerned with the experience of cinema and television viewing for spectators, and how meaning is created through that experience.
/Kristen Anderson Wagner, Reception theory. Encyclopedia.com/

ROLL

role

etendaja loodud lavakuju, mis täidab lavastuses kokkulepitud funktsiooni

NÄITED:

Nüüdisteatri mängulaadide varu ulatub psühholoogilis-realistlike karakterite mängimisest üle mitme rolli järjestikuse esitamise ja ülesandepõhise näitlemise kuni osalemiseni installatsioonides, kus puudub vähimgi viide karakterile.
/Luule Epner, Näitleja postdramaatilises teatris. – Teatrielu 2014, lk 58/

Tema pisut kärisev-kähisev hääl ei muutu ning pole ta ka mingi füüsilise ümberkehastumise etalon, aga ometi on kõik rollid, mida ta loob, tundmatuseni erilaadsed. /Jaak Allik, Vaikne imetegija Udmurtiast. – Sirp, 12. august 2022/

Järelikult on rolli määratlus kaasaegses teatris igati lai ning rollidest saab rääkida kõigi (käsitletavate) NO99 lavastuste kontekstis. Ometi juhtis Laur Kaunissaare intervjuus tähelepanu ka asjaolule, et sõna „roll“ ümbritseb teatav terminoloogiline erimeelsus: kohati peetakse klassikalises mõttes tegelasel põhinevat näitlejatööd „rohkem rolliks“ kui abstraktsioonist ja kohalolust tõukuvat näitlejatööd.
/Karin Allik, Näitlemine teatris NO99 aastatel 2014-2018. – TÜ bakalaureusetöö 2022/ 

Nagu sõnas Tiit Ojasoo, ei ole näitleja ilmumine lavale iseendana vajalik ega ka võimalik, sest isegi, kui näitleja tutvustab end laval oma nimega, hakkab ta mõneti iseennast mängima ehk võtab mingi rolli. Niisiis ei tähenda roll teatri kontekstis ainult fiktsionaalse tegelase kehastamist, vaid kokkulepitud lavalise funktsiooni täitmist laiemalt. Rolli kaudu kehtestab ja kehastab näitleja laval teatud seisundit ja seisukohta. /samas/

Stage persona created by a performer to serve a certain purpose in a performance.

Except that there is no author, only a number of sometimes hardly individually characterized average people who through a role in a fictive stage world display themes and gestures that are largely fed and mediated by secondary media perception.
/
Hans-Thies Lehmann, Postdramatic theatre. Routledge 2006, p 120/

RÄNNAKLAVASTUS

promenade performance

lavastusliik, kus vaatajad liiguvad etenduse jooksul erinevate etenduspaikade vahel, mõnikord tegevuses ka osaledes; ruum võib olla lavastuse jaoks spetsiaalselt loodud või kohandatud, aga lavastus võib ka liita erinevaid olemasolevaid sise- ja/või välisruume

Märkus: Võib kattuda osaliselt osavõtuteatrikohaspetsiifilise ja/või meelteteatri lavastusliigiga.

NÄITED:

Tegemist on lavastusega, mis toimub seitsmes Endal teatri ruumis, publik liigub mööda treppe ja koridore ja jaguneb vahepeal erinevatesse rühmadesse. Sellist tüüpi rännaklavastuse juures on logistilised ja tehnilised lahendused äärmiselt olulised.
/Heili Sibrits, Endla teater lükkab esietenduse edasi. - Postimees, 20.09.2016/

Üks mõneti sarnane ilming on ka Labürintteatriühenduse (LTÜ) G9 looming: alates 2013. aastast on see rühmitus veidi erinevates koosseisudes loonud publikut kaasavaid rännaklavastusi.
/Annemari Parmakson, "Eluaeg": ei saa korraga näha postkasti kõiki külgi - 8.09.2016. kultuur.err.ee/

In this type of performance /.../, the audience is invited to walk trough different places, inside or outside of the theatre, and invited to witness scenes in different locations, in small groups or as a whole, guided usually by the actors, the theatre staff or the actors in the performance.
/Paul Allain, Jen Harvie, The Routledge Companion to Theatre and Performance, 2014/

S

SOOLOLAVASTUS

solo performance

lavastus, mida esitab üks etendaja

Märkus: Eestis kasutatakse terminit tantsuteatri kontekstis.
Vaata ka: monolavastuspüstijalakomöödia

NÄITED:

Tallinna Tantsuteater pakkus kolmele noorele etenduskunstnikule võimaluse luua endale soololavastus, kus lubatud on nii mõndagi, aga keskmeks jääks tants.
/Tallinna Tantsuteater, 2018/

Tundub, et Hanrik Kalmeti soololavastuse puänti pole mõtet varjata, sest nii kehalisi lavastusi ei tohiks sisu ümberjutustamine niikuinii kahjustada.
/Kaarel Kressa, Henrik Kalmeti soololavastus on mõeldud ainult hipsteritele. - Eesti Päevaleht 2.03.2016/

A solo performance, sometimes referred to as a one-man show or one-woman show, features a single person telling a story for an audience. /Wikipedia/

STATSIONAAR

theatre venue

 • teatri statsionaar – etendusasutuse alaline ehk põhiasukoht
 • lavastuse statsionaar – mängupaik, kuhu lavastus on loodud

NÄITED:

Pildid ringlevad nagu ilma statsionaarita rändtrupp.
/Toidublogi: Mihkel Mutt - Eesti Ekspress, 21.05.2012/

Lavastuse statsionaar – lavastuse kodulava, mis enamasti kattub teatrite kodumaja saaliga, kuid võib olla ka väljaspool teatrit spetsiaalselt selle lavastuse jaoks kohandatud ruum või renditud saal.
/programmi "Teater maale" reglement/

 Permanent venue is a stage or a playground to where the performance is created.

STSENOGRAAF

scenographer, production designer

kunstnik, kes loob visuaalseid ruume lavastuslikele sündmustele ja vastutab nende realiseerumise eest

Sünonüümid: lavastuskunstnik, lavakujundaja, teatrikunstnik

Vaata ka: stsenograafia

NÄITED:

Stsenograaf aga on teatritegija, kelle jaoks teater ei alga ega lõpe kavandite ja maketi vormistamisega vastavalt lavastaja näpunäidetele, vaid kes on lavastuse kaasautor ja looja, kelle puhul piir lavastaja ja kunstniku vahel on haihtumas.
/Lilja Blumenfeld, Lavailm. - Sirp, 1.12.2000/

Stsenograaf on aga see, kes lavale keskkonna loob. Iga detail, värv, rekvisiidid, tegelaste väljanägemine, on spetsiaalselt välja valitud, et luua fiktsionaalne maailm näitemängule.
/Vaba Lava, EKA stsenograafia lõputööde näitus/

Develops the appearance of a stage design, a TV or movie set, a gaming environment, a trade fair exhibition design or a museum experience exhibition design.
/Wikipedia/

STSENOGRAAFIA

scenography, stage design, stage set/setting

teatrikunsti ala, mis hõlmab lavastuse visuaalse ruumi loomist, sh ruumi liigendamist, lava-, kostüümi-, valgus- ja videokujundust 

Vaata ka: stsenograaf, lavastuskunstnik, lavakujundaja

NÄITED:

Stsenograafia on olemuselt paljusid valdkondi koondav ala ning oluline lavastuse instrument, mille abil juhitakse vaataja kujutlust. /Eesti Kunstiakadeemia/

Seega on “stsenograafia” ühest küljest lavakujundust hõlmav mõiste, teisalt kätkeb nimetatud termin ka teatriruumi organiseerimist laiemas tähenduses. Siit tuleneb ka asjaolu, et mõistet “stsenograafia” ei ole kasutatud illusionistliku ja valdavalt maalitud lavakujunduse puhul, mis tavaliselt ei rõhuta lava kui ruumi.
/Monika Larini, Stsenograafia areng - Rmt: Eesti sõnateater 1965–1985. I kd. Tallinn, 2015, lk 216/

Even though the practice has existed for hundreds of years in various forms, as a term ‘scenography’ is relatively new and still unfamiliar. It has superseded the phrase ‘theatre design’, for ‘scenography’ denotes the integrated work on all elements of a production, from costumes through soundscapes to masks, a breadth which the expressions ‘stage design’, ‘scenic design’ and ‘theatre design’ cannot encompass.
/The Oxford Companion to Theatre and Performance. Ed. Dennis Kennedy. Oxford University Press, 2010, p 245/

SUVETEATER

kesäteatteri (fin)

suveteatri all mõistetakse suvehooajal etendatavaid lavastusi

Märkus: Ei soovita kasutada, sest ei ole eraldi teatriliik. Asendada kas terminiga teatrisuvi või silmas pidades lavastust, mis on loodud etendamiseks suvel, terminiga suvelavastus.

NÄIDE:

Tartu linnakirjaniku romaanist valmib Peipsiveeres suvelavastus.
/Raimu Hanson - Tartu Postimees, 3.09.2019/

Kesäteatteri on kesäisin toimiva ulkoilmateatteri. /Wikipedia/

T

TEATRIKUNSTNIK

scenographer, production designer

kunstnik, kes loob visuaalseid ruume lavastuslikele sündmustele ja vastutab nende realiseerumise eest

Sünonüümid: stsenograaf, lavastuskunstnik, lavakujundaja

NÄITED:

Teatrikunstniku professiooni väärtustamise seisukohast oli oluline 1958. aastal Tallinnas ja Tartus peetud Balti vabariikide teatrikunstnike ja lavastusala töötajate konverents, kus esmakordselt tõdeti, et kunstnik peaks lavastusprotsessis osalema kaaslavastajana.
/Monika Larini, Stsenograafia areng. Rmt: Eesti sõnateater 1965–1985. I kd. Tallinn: EMTA lavakunstikool, Eesti Teatriliit, Eesti TA UTKK, 2015, lk 209/

TEATRIPEDAGOOGIKA

theatre pedagogy (eng), teatteripedagogiikka (fin)

teatriprofessionaalide, näiteks näitlejate, lavastajate ja dramaturgide õpetamise teooria ja praktika

Märkus: Ei soovita kasutada draamapedagoogika, vt termini draama tähendust.

NÄITED:

Teatriõppe ajaloo ja tulevikuga tegelev konverents „Teatripedagoogika muutuvas maailmas” oli pühendatud lavakunstikooli pikaajalise juhi, emeriitprofessor Ingo Normeti 70. juubelile, et pöörata tähelepanu teatriõppe uuendamise jätkuvale vajadusele.
/Teatripedagoogika muutuvas maailmas, E-õpik teatrikõrgkoolide üliõpilastele, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2018/

The conference was focused on the history and on the future perspectives of theatre pedagogy. In doing so, it was dedicated to the 70th jubilee of professor emeritus Ingo Normet, and underlined the need for constant development in higher theatre education.
/Theatre Pedagogy in a Changing World, e-Textbook for higher drama education, Drama School at Estonian Academy of Music and Theatre 2018/

Theory and practice of teaching theatre professionals, i.e. actors, directors and dramaturgs.

Teatterin ammattilaisten eli näyttelijöiden, ohjaajien ja dramaturgien opettamisen teoria ja käytäntö.

TEATRIÕPETUS

theatre in education (eng), teatteriopetus (fin)

teatri vahendite kasutamine pedagoogikas

Vaata ka: draamaõpetus
Ei soovita kasutada: teatriõpe, draamaõpe, draamapedagoogika, draamaprotsess või draamatöö. Nende asemel soovitame kasutada: teatriõpetus ja/või draamaõpetus.

NÄITED:

Teatriõpetus annab juba raami paigutatud, end hästi valitsema õppinud noortele tagasi nende lapsepõlve enesekindluse, nende tõelise väe. Jah, teatriõpetus võimaldab arendada eneseväljenduse ning avaliku esinemise oskusi. Aga ennekõike on see tundekasvatus.
/Ivika Hein, Draamaraamat. Tallinn : Maurus 2014, lk 5/

Teatriõpetuses arendatakse erinevaid andeid ja võimeid. Õpitakse iseennast tundma ja ühistegevuste kaudu parandatakse suhtlemisoskust. Teatriõpetuse suurimaks väärtuseks ongi saadud kogemus ja kogukonna tugevnemine. /.../ Minu hinnangul neli kõige enam teatriõpetuses tähelepanu saavat ja seeläbi ka kõige enam arendatavat pädevust on kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne, enesemääratlus- ning suhtluspädevus.
/Monica Pennar, Teatriõpetus Tartu Waldorfgümnaasiumis: eesmärgid ja protsess. TÜ bakalaureusetöö 2021, lk 8-9/

A professional team of trained and experienced actor-teachers who prepare relevant material, project, and experiments to be presented in schools often involving more than one visit. These programmes are usually devised and researched by the team/teachers, and are for small groups of one or two classes of a specific age. The aim of the programmes is educational, and uses theatre, drama in education, and teaching techniques for educational purposes.
/Theatre in education, Wikipedia/

TEHNOLOOGILINE TEATER

technological performance

lavastusliik, kus (analoog-)tehnoloogia täidab lavastuses keskset rolli; tehnikaseadmed ja nende kasutamine on nähtaval kohal ega ole vaid vahendavas ning muid lavastuskomponente toetavas funktsioonis

Märkus: Digitaalset ja tehnoloogilist teatrit eristatakse Eesti kultuuriruumis.

Vaata ka: digitaalne teater

NÄIDE:

Tehnoloogilise teatri üks kandvamaid aspekte on masinatele inimlike omaduste omistamine ehk nende personifitseerimine. Nii saab erinevates tehnoloogilistes mustrites näha viidet inimliku maailma käitumismustritele.
/Henri Hütt, Evelyn Raudsepp, Lilled foonile; kuidas vaadata tehnoloogilist teatrit? - Teater. Muusika. Kino 2013, nr 11, lk 56-62/

In technological theatre (analogue)technology plays a central role in the production; the technical equipment and its use are visible and do not only serve as a mediating and supporting tools for other production components. 

 

TRANSKULTUURILINE TEATER

transcultural theatre

teatriliik, kus püütakse leida kultuure ja etnilisi erinevusi ületavat universaalset ühisosa

Vaata ka: interkultuuriline teaterintrakultuuriline teatermultikultuuriline teater

NÄIDE: 

Transkultuuriline teater otsib eri kultuuritraditsioonide eripära peamiselt selleks, et leida üldkehtivaid ühisosi, mitte rõhutada erinevusi, näiteks Peter Brooki puhul on taotluseks taastada n-ö lääne teatri kaotatud puhtus ja leida üles selle müütilised juured ning keel. 

/Madis Kolk, Pärast postmodernismi: interkultuurilisest teatrist integraalse teatrini - Magistritöö. Tartu Ülikool 2010, lk 38/

 

Transcultural theatre is a type of theater that seeks to find a universal common ground that transcends cultures and ethnic differences.

V

VALGUSKUJUNDAJA

lighting designer

lavastusmeeskonna liige, kes loob valguskujunduse lavastuslikule sündmusele, kasutades erinevaid valgustehnilisi lahendusi 

Sünonüüm: valguskunstnik
Vaata ka: valgustaja, valgustehnik

NÄITED:

Lavastuse väljatoomise protsessis annab valguskujundaja valgustehnikule juhiseid, millist valguskujunduslikku maailma programmeerida.
/Mait Visnapuu. Teater pakub tööd audiovisuaali spetsialistile – kümne aasta pärast. – Teater. Muusika. Kino, juuni, 2021/

The Lighting Designer is responsible for the design, installation, and operation of the lighting and special electrical effects used in the production.
/Based on the description in J. Michael Gillette’s Theatrical Design and Production, 6th ed; A lighting designer, theatreanddance.appstate.edu/

VALGUSKUNSTNIK

lighting designer

kunstnik, kes loob valguskujundusi lavastuslikele sündmustele, kasutades erinevaid valgustehnilisi lahendusi 

Sünonüüm: valguskujundaja
Vaata ka: valgustaja, valgustehnik

NÄITED:

Kui maalikunstnik kasutab värve, et lõuendile uus maailm luua, siis valguskunstnik maalib uue maailma valgust kasutades.
/Õhtuleht, Keit Paju, 11. jaanuar 2020/

Priidu Adlas: "Ma räägin Eesti teatrist ja arvan, et see muutus toimus kusagil üheksakümnendate keskel, kui Airi Eras käis Londonis ennast täiendamas, sai seal minu teada magistrikraadi ja oli esimene diplomeeritud valguskunstnik meie väikese kultuuriruumis. Kui ma vaatan Vanemuise kaheksakümnendate kavalehti, siis sellist tiitlit seal ei näe. Ma arvan, et selle tiitli, ametinimetuse käibele tuleku on tinginud tehnika areng."
/Margus Mikomägi. Dialoog. Valguskujundaja Priidu Adlas maalib valgusega, Teatritasku, 26.11.2017/

VALGUSTAJA

master electrician

tehniline töötaja, kes tegeleb valguskujunduse ülesehitamise ja tehnilise teenindamisega, (eel)salvestab ja töötleb valgusrežiid 

Vaata ka: valguskujundaja, valgustehnik

NÄITED:

[Valgustaja] teeb koostööd lavastaja/režissööri, valguskujundaja, operaatori ja kunstnikuga. Valgustaja orienteerub valgustuse iseärasustes ja väljendusvahendites. Ta leiab sobiva tehnoloogilise lahenduse, kasutades erinevaid seadmeid ja arvestades looduslikke ning tehnilisi tingimusi.
/Valgustaja, kutsestandardite register

Tihtipeale on aga ikkagi nii, et valgustaja ootab, kuni lavastaja, trupp ja helindaja tegelevad mõne loo tantsuproovi või mõne stseeni ülemineku heliliste detailidega, ja vastupidi.
/Mait Visnapuu. Teater pakub tööd audiovisuaali spetsialistile – kümne aasta pärast. – Teater. Muusika. Kino, juuni, 2021/

Master electrician is also responsible for the supervision of the lighting crew, programming and operating the lighting console (in conjunction with the production electrician and assistant master electrician, if applicable), the maintenance of the show during the run, and the construction and function of any practicals or special effects required by the production. The master electrician is responsible for ALL scheduling of crewmembers during the production. 
/Master Electrician Guidelines, www.ithaca.edu/  

VALGUSTEHNIK

lighting technician

tehniline töötaja, kes vastutab lavastusliku sündmuse valguskujunduse esitamise ja varustuse eest

Märkus
: Eesti teatrites tähendab valgustehnik valgusmeistrit. See tähendab, et tehnik ei ole madalam ametikoht ning neid ülesandeid täidavad ka meistrid.
Vaata ka: valgustaja, valguskunstnik, valguskujundaja

NÄITED:

Lavastuse väljatoomise protsessis annab valguskujundaja valgustehnikule juhiseid, millist valguskujunduslikku maailma programmeerida.
/Mait Visnapuu. Teater pakub tööd audiovisuaali spetsialistile – kümne aasta pärast. – Teater. Muusika. Kino, juuni, 2021/

Lighting technicians work across all types of programmes and may cover productions inside studios or outside on location. The lighting team's work is crucial, as lighting creates the right atmosphere to set a scene and evoke an audience's response.
/Lighting technician, broadcasting/film/video; www.prospects.ac.uk/

VARRASNUKK

rod puppet

nukulavastuses kasutatav nukk, mida näitleja juhib traatvarraste või peenikeste pulkade abil; nuku pead juhitakse puust rõnga ehk sõrmuse abil, mida näitleja liigutab pöidla ja nimetissõrmega

NÄITED:

Ekskursioonil saab igaüks proovida, kuidas panna liikuma lauanukku, varrasnukku, varjunukku, sõrme- või käpiknukku ja marionetti.
/Eesti Noorsooteater, ekskursioonid/

 A rod puppet is made out of wood wire and string and is manipulated with wooden or wire rods. Rod puppets can sometimes have a complete working hinged mouth but many do not. A rod puppet can have a fixed facial expression.
/Wikipedia/ 

The basic rod puppet is a figure operated by a rod to the head and rods to the hands.
/World Encyclopedia of Puppetry Arts/

VIDEOKUJUNDAJA

video editor

lavastusmeeskonna liige, kes loob videokujunduse lavastuslikule sündmusele kasutades erinevaid videotehnilisi lahendusi 

Sünonüüm: videokunstnik
Vaata ka: videotehnik, stsenograaf

NÄITED:

Videokujunduse loob videokujundaja, kes töötab koos lavastaja, etendaja või kunstnikuga. Eesti tuntumad videokunstnikud on Taavi Varm, Alyona Movko, Pille Kannimäe, Emer Värk ja Argo Valdmaa. /Videokujundus. Vikipedia/

Your logical first hire will be the cornerstone of your video team — a video editor. A video editor can help with it all: Establishing a storyline, sourcing clips, designing transitions, and editing together your finished product.
/
Connor Brooke, 3 Steps to Crafting a Great Job Description for a Video Editor. Business 2 Community - B2C, 11.09.2018/

VIDEOKUNSTNIK

videokünstler (sks)

kunstnik, kes loob videokujundusi lavastuslikele sündmustele, kasutades erinevaid videotehnilisi võimalusi

Sünonüüm: videokujundaja
Vaata ka: videotehnik, stsenograaf

NÄITED:

Videokunstnik loob uuslavastuste ja muude sündmuste videod ja järelkontrollib mängukavas olevate lavastuste videolahendusi. /Videokunstnik. Ametialad ja ametid; haridusportaal.edu.ee/

Emer Värk räägib videokunstniku tööst "Kaardi ja territooriumi" näitel: mis on videokunsti roll teatris, mida peab videokunstnik oskama, mis on peamised valearusaamad tema tööst jne. /---/ Videokunst hõlmab lisaks videopildile ka teisi kunstivaldkondi nt graafika, programmeerimine jmt, mis pilti näitab ja mille peale pilti näidatakse.
/Draamateatri dokk: Teatritöö #2 - videokunstnik. – Eesti Draamateater, 2017/

VIDEOTEHNIK

audio video (AV) technician (eng), videotechniker (sks)

tehniline töötaja, kes abistab kunstnikku videorežii teostamisel ja vastutab tehniliselt lavastuse videolahenduse kvaliteetse esitamise eest

Vaata ka: videokujundaja

NÄITED:

Teatrites on puudu valgus-, heli- ja videotehnikuid. /Kultuur ja loometegevus, Haridusportaal/

Videokujundaja saab oma tööga alustada pärast proovide lõppu, kui saal ja aeg on tema päralt, ja proovide eel annab ta videotehnikule uue videomaterjali, mida näiteks projektsiooniga pindadele manada.
/Mait Visnapuu, Teater pakub tööd audiovisuaali spetsialistile – kümne aasta pärast. –
Teater. Muusika. Kino, juuni 2021/

Audio video (AV) technicians assemble microphones, mix sound boards, coordinate graphics, operate spotlights, manage video recordings, and provide technical support for corporate events.
/Audio Video Technician Job Description Betterteam, 2021/

Patricia Compan Flores, die als Videotechnikerin arbeitet: Die Videotechnik gefällt mir gut, weil sie viele Dinge vereint – Informatik, Programmierung, Videoproduktion. /---/ Die Bühnenbildner denken sich spannende Konzepte aus und gemeinsam überlegen wir, wie wir das für die Inszenierung umsetzen können.
/Welche Rolle spielt eigentlich… eine Videotechnikerin? Staatsoper Hamburg Blog, 8.03.2017/

VISUAALTEATER

visual theatre, theatre of images

lavastusliik, mille peamiseks väljendusvahendiks on visuaalne keel; esikohal ei ole mitte sõnaline tekst, vaid pildilisus

Märkus: Visuaalteatri lavastuses kasutatakse tavapärasest enam liikumist, žeste, maske, nukke, objekte, materjale, videot, projektsioone jmt.

NÄIDE:

Kui vaadelda visuaalteatri vahendeid, mida kasutab just Lepage, siis võib näha, et arsenal on tõesti rikkalik: objekti- ja nukukunst ning füüsilise teatri elemendid, videoprojektsioonid, valgus nagu maalikunstis, samuti igasugused masinad ja robotid.
/Madli Pesti, Visuaalteater kui kunstide sulam – Sirp, 26.09.2013/

Visual theatre is theatre that is performed without large amounts of speech and dialogue and instead uses music and movement to tell narrative or convey emotions to its' audience.
/Rebecca Corbett, Defining the indefinable: So, what is visual theatre?, 2016/

VOOGTEATER

live virtual theater

lavastused, mis on loodud spetsiaalselt otsevoogedastuseks; etendamine ja vaatamine toimuvad samaaegselt ning lavastused võivad olla loodud nii füüsilises kui virtuaalses ruumis

Märkus: Voogteatri lavastus võib, aga ei pruugi olla digitaalne teater.

NÄIDE:

elektron.live’i etenduste seeria “Commissioned works” on tellimustöö etenduskunstnikele, et põhjalikumalt katsetada ja kujundada uut meediasuunda – voogteatrit. Kõik lavastused on kunstnikud spetsiaalselt loonud või kohandanud just sellele platvormile.
/Elektroni voogteatris etendub lavastus, mis mõrandab vaatamise kogemuse - kultuur.postimees, 28.12.2020/

Productions specially designed for streaming; the performance and viewing take place simultaneously and the productions can be created in both physical and virtual space.

Ü

ÜLEVAATEFESTIVAL

theatre festival

festival, mille eesmärgiks on anda ülevaade teatud žanri, autori, konkreetse piirkonna vmt lavastustest; festivali sihtgrupp võib aga ei pruugi olla üheselt piiritletud

NÄIDE: 

Korraldajate teatel on ülevaatefestival uus formaat, mille peamiseks sihtgrupiks on noor teatrivaataja ning eesmärgiks anda koondpilt sellest, mida tänases Eestis noorele teatrivaatajale pakutakse, ja arutleda selle üle, kas pakutavaga saab rahul olla.
/Tallinnas algab laste- ja noorteteatrite festival - Õpetajate Leht, 15.10.2013/