Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Harrastusteatrid peavad sarnaselt professionaalsete teatritega küsima avalike etenduste andmiseks autorilt ja tõlkijalt luba ning maksma autoritasu. Eesti Teatri Agentuur esindab enamike Eesti autorite näidendeid ja tõlkeid ning vahendab ka välisautorite teoste õiguseid. 

Autoritasu suurus sõltub konkreetsest autorist ja lavastusest, kuid võimalusel arvestab agentuur Eesti Harrastusteatrite Liiduga kokku lepitud piirmäärasid, mis
2024. aastaks on järgnevad:

  • Eesti autori teose kasutamisel ühekordne tasu 150 eurot kuni 10 etenduse andmiseks.
  • Tõlke kasutamisel ühekordne tasu 60 eurot kuni 10 etenduse andmiseks.
  • Kui etendusi on plaanis rohkem, siis tasu kahekordistub vastavalt kuni 20 etenduse andmiseks jne.
  • Agentuuri vahendustasu on 10% ühekordsest tasust, aga mitte vähem kui 15 eurot.
  • UUS: Tasuta etenduse korral on litsentsitasu vastavalt 20 eurot algupärase näidendi autorile ning 8 eurot tõlke autorile etenduse kohta, millele lisandub Agentuuri vahendusteenuse tasu 10% litsentsitasude summast, kuid mitte vähem kui 15 eurot.

Lavastusõiguse taotlemisest loe lähemalt siit.

Kooliteatrid ja kooliteatrite festivalid

Eesti Autoriõiguse seadus lubab hariduslikul otstarbel kooli ruumes ja kooliga seotud inimeste poolt teoseid kasutada autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata (AutÕS § 22). Teose vaba kasutus ei tohi vastuolus olla teose tavapärase kasutamisega ega kahjustada põhjendamatult autori seaduslikke huve.

Kooliteatrite festivalidel avalike etenduste andmiseks tuleb autoritelt ja tõlkijatelt luba taotleda ning tasuda autoritasu sarnaselt kõigi teiste harrastusteatritega.