Teatriterminoloogia

2017. aastal alustas tööd teatriterminoloogia töörühm, kuhu kuuluvad Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol. Toimkonna eesmärgiks on luua avalikult kättesaadav teatriteoreetiline oskussõnastik. Tööd korraldavaks katusorganisatsiooniks on Eesti Teatri Agentuur. 

Kaardistatud teemagruppidest on analüüsi läbinud 80 terminit, neist ligi 60 kantud Ekilexi andmebaasi ja välja toodud ka agentuuri kodulehel.

Toorühmas arutluse all olnud termineid "visuaalteater", "füüsiline teater", "multimeedialavastus", "kohaspetsiifiline keskkonnateater" ja "osavõtuteater" rakendab Madli Pesti oma artiklis "Ühendkunstiteosed. Näiteid performatiivsest esteetikast Eesti teatris 2019. aastal" (Teater. Muusika. Kino 2020/3) 

Täname toetuse eest Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Keele Instituuti.

TERMINID

ADAPTATSIOON

DEF: ühe või mitme teose äratuntav teisendamine uueks teoseks

DIGITAALNE TEATER

DEF: lavastusliik, kus peamiseks väljendus- ja kommunikatsioonivahendiks on digitaalne tehnoloogia või leiab kogu etendus või suur osa etendusest aset virtuaalkeskkonnas

DOKUMENTAALTEATER

DEF: lavastusliik, milles kasutatakse alusmaterjalina dokumente, nt ajakirjanduslikke tekste, arhiividokumente, protokolle, aruandeid, intervjuusid, kirju, statistikat, kõnesid, fotosid, raadiolindistusi jpm, sageli muutmata kujul

DRAMATISEERING

DEF: jutustava teose töötlus draamavormi

ESITLUSFESTIVAL

DEF: valitud sihtgrupile suunatud festival, mille eesmärgiks on programmi kuuluvaid teoseid esitleda sellisel viisil, et suureneks teoste ja kunstnike tuntus

FOORUMTEATER

DEF: rakendusteatri alaliik, kus vaatajad/osalejad saavad harjutada keerukate suhtlusolukordadega toimetulemist; vaatajad mõjutavad aktiivselt etenduse käiku, seda peatades ja pakkudes välja oma lahendusi sotsiaalsetele, poliitilistele ja isiklikele probleemidele

FÜÜSILINE TEATER

DEF: lavastusliik, kus füüsiline väljendus domineerib teiste (teatri)kunstiliste vahendite üle, lavastuse loomise algimpulsiks on enamasti idee ja seda antakse edasi eelkõige kehaliselt, kuid loomisprotsessi käigus võidakse kaasata teisi väljendusvahendeid (nt muusika, valgus, sõna vmt)

INSTSENEERING

DEF: teose töötlus draamavormi
Märkus: Vananenud väljend, mille asemel kasutada dramatiseering.

INTERKULTUURILINE TEATER

DEF: teatriliik, kus põimitakse teadlikult ja eesmärgipäraselt erinevate kultuuride elemente
[ « ] [1..10] [11..20] [21..30] [31..40] [41..50] [ » ]
Täppisotsing
Oktoober 2021
E T K N R L P
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Esietenduste ja teatri- uudiste saamiseks kirjutage palun liisi[ät]teater.ee

Made by Wiseman