Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Näidendi või tõlke õiguste vahendamiseks teatritele sõlmib agentuur autorite ja tõlkijatega esinduslepingud. Uute lavale jõudvate algupäraste näidendite või tõlgete puhul sõlmib agentuur autorite ja tõlkijatega ainulitsentsilepingud lähtudes kunstinõukogu hinnangust.
Ainulitsentsilepinguga kaasneb ühekordne lepingutasu, mis 2023. aastal jääb vahemikku 2000 kuni 3000 eurot. Uue algupärandi või tõlke vahendamise eelduseks on teatri poolt esitatud tellimiskiri, mis kinnitab, et tekst on jõudmas lavale ning teater soovib autoriõiguste vahendamist läbi agentuuri.

Eesti Teatri Agentuur tõlgib igal aastal 3–5 uut algupärast näidendit inglise keelde ning tutvustab neid oma välispartneritele. Kasutame selleks 10% Kultuuriministeeriumi poolt Agentuurile eraldatud autoriloomingu ostudeks määratud summast. Teistesse keeltesse tõlkimisel arvestame Traducta toetusprogrammi tingimustega. Vaata uusi tõlkeid siit.

Kunstinõukogu

Agentuuri kunstinõukogu annab eksperthinnangu agentuuri kunstiliste tegevussuundade ja algupärandite ning tõlgete esindusõiguse kohta. Samuti osaleb kunstinõukogu näidendivõistluste žürii koosseisu määramises.

Kunstinõukogu koguneb viis korda aastas. Tekstid (tõlgete puhul nii tõlge kui ka originaal) tuleb saata agentuuri dramaturgi Heidi Aadma meiliaadressile heidi@teater.ee kas 1. veebruariks, 1. aprilliks, 1. juuniks, 1. septembriks või 1. novembriks. Koos teksti esitamisega tuleb teatril täita Autoriõiguste andmebaasis tellimiskiri. Kunstinõukogu koosolek toimub ühe kuu jooksul pärast tekstide esitamistähtaega. Koosolekul loetakse ja hinnatakse agentuurile saadetud tõlkeid ning algupäraseid tekste anonüümselt ning määratakse esindusõiguse eest makstav tasu, võttes arvesse teose mahtu, kunstilist taset ning tõlgete puhul vastavust originaalile ja originaalteksti raskusastet.

Agentuuri kunstinõukogusse kuulub 2023. aastal viis eksperti: tõlkija ja kirjanik Kai Aareleid, Ugala teatri dramaturg ja tõlkija Liis Aedmaa, Vanemuise teatri dramaturg Sven Karja, Kinoteatri lavastaja, näitekirjanik ja tõlkija Paavo Piik ja tõlkija, toimetaja ning Loomingu Raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm.