Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Eesti teatrisüsteem koosneb vormiliselt riigi,- munitsipaal-, era- ja harrastusteatritest. 2021. aasta andmetega osales teatristatistikas 83 etendusasutust, neist 25 said kultuuriministeeriumi kaudu eelarvelisi eraldisi. Toetustest suurema osa saavad institutsionaalsed teatrid, kellel on oma teatrimaja, püsiv kaader ning aastaringne stabiilne etendustegevus.

Kaheksa teatrit tegutsevad riigi või riigi osalusel asutatud sihtasutusena ja üks avalik-õigusliku asutusena. Kohaliku omavalitsuse asutusena toimib kolm teatrit (statistikas osalevad neist Tallinna Linnateater ja Paide Teater, puuduvad Viljandi Nukuteateri andmed). 2021. aastal tegutses veel 70 erateatrit ja lavastusi väljatoovat ühendust ning 3 etenduskunstikeskust

Teatrikunsti institutsioonide tegevust reguleerivad Etendusasutuse seadus (RT I 2003, 51, 353) ja Rahvusooperi seadus (RT I 1997, 93, 1558). Etendusasutuse seadus sätestab etendusasutuse mõiste ning etendusasutuse tegevuse korraldamise ja rahastamise ning etendusasutuse aruandluse alused. Rahvusooperi seadus on oma sätete sisult identne Etendusasutuse seadusega.

Riik toetab teatritegevust teatri omandivormist olenemata, eesmärgiga hoida teatrikülastuste koguarvu vähemalt 800 000 külastuse tasemel aastas ja keskmist piletihinda mitte üle 1% riigi keskmisest palgast. Ministeeriumi eelarvest jagatava raha toel antakse aastas keskmiselt 4600 etendust, valmib keskmiselt 160 uuslavastust, tööd saab koosseisulisena üle 1700 inimese ja teenindatakse ligi-kaudu 900 000 külastajat.

Regulaarset ülevaadet eesti teatrikunstist annab Eesti teatri festival Draama, toimuvad biennaalina korraldatavad rahvusvahelised teatrifestivalid NuQ Treff Festival, Baltoscandal, SAAL Biennaal ja NU Performance Festival ning iga-aastased Birgitta Festival, Saaremaa Ooperipäevad, Kõheda Vastasmõju festival, „„Kuldne Mask” Eestis”, Tallinn Comedy Festival ning ASSITEJ Eesti keskuse poolt korraldatav festival NAKS. 2021. aastal toimusid SAAL BIennaal, Draama, Kõheda Vastasmõju festival ja veebifestivalina NAKS jt. Teavet teatritegevuse ja tugiorganisatsioonide kohta vahendab SA Eesti Teatri Agentuur.

Eesti teatristatistika andmebaasi kaudu esitavad aasta tegevusülevaateid nii riigilt toetust saavad etendusasutused kui ka kõik teised teatrivallas tegustevad asutused ja organisatsioonid. 

Repertuaari, etendustegevuse, personali- ja majandusandmete tähtaeg on 1. aprill 2023. 

Küsimuste korral palume julgesti ühendust võtta statistika toimetaja Tiia Sippoliga (5343 2930, [email protected]).