Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Dramaturgiaõpet pakutakse Eestis kahes koolis: kõrghariduse tasemel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis ja täienduskoolituse vormis Drakadeemias.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti osakond

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti osakonnas koolitatakse tööks kutselises teatris ja etenduskunstide eri valdkondades mitmekülgsete praktiliste oskuste ning laialdaste teoreetiliste teadmistega näitlejaidlavastajaid ja dramaturge.

Dramaturgi õppesuuna eesmärk on anda ülevaade dramaturgitöö erinevatest aspektidest ja töövõtetest, et valmistada ette mitmekülgsete oskustega dramaturg tööks professionaalses teatris. Üliõpilased saavad selgeks dramaturgia alused ja õpivad neid rakendama nii klassikalise psühholoogilise näidendi kirjutamisel, alternatiivsete lavatekstide komponeerimisel kui ka dramatiseeringute ja adaptatsioonide loomisel. Õppeprogrammi kolmandal ja neljandal aastal vaadeldakse ka dramaturgia laiemaid rakendusvõimalusi (nt stsenaristika, protsesside dramaturgia).

Õppetöö on tihedalt põimitud nii lavastaja- kui ka näitlejaõppega, seega omandavad dramaturgi õppesuuna üliõpilased tervikliku arusaama lavastuse sünnist, lavastaja vajadustest tekstile ja näitleja tööprotsessidest. Nelja-aastane õpe lõppeb vähemalt ühe täispika näidendi kirjutamisega ning selle loomisprotsessi analüüsiva kirjaliku tööga.

2022. aastal vastu võetud kursuse ehk tulevase XXXII lennu juhendaja on lavakunsti osakonna peakoordinaator Mart Koldits. Kursuse erialaõppejõud on lavastajad Mart Koldits ja Tiit Ojasoo, näitleja Tiina Tauraite ja dramaturg Siret Campbell. Dramaturgi õppesuuna peamised õppejõud on Siret Campbell ja Mart Koldits. Lisaks neile viivad õppetööd läbi erinevad teatrilavastajad, dramaturgid ja näitlejad nii Eestist kui ka välismaalt.

Bakalaureusetaseme teatriõpe põhineb tugeval psühholoogilise sõnateatri traditsioonil, mis on ühendatud teatrikunsti kaasaegsete suundumustega. Magistriõpe lavakunsti osakonnas võimaldab teatrialaseid teadmisi süvendada, tutvuda erinevate kaasaegse teatri meetoditega ning omandada oskused tööks teatripedagoogina. Professionaalsetel teatritegijatel on võimalus ka loovuurimuslikuks doktoriõppeks, mida korraldab EMTA doktoriõppe keskus.

Lavakunstikool asub sajanditepikkuse ajalooga koolihoones Toompeal, Toom-Kooli 4. Õppetöö ja etendused toimuvad ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimaja black box saalis Tatari 13.

Drakadeemia

Drakadeemia alustas tegevust aastal 2008 ja on Eesti esimene ning kõige pikemalt tegutsenud loovkirjutamiskool. Kursused on mõeldud neile, kellel on ilukirjanduslikud ambitsioonid ja kes tahavad osata paremini kirjutada proosat, näidendeid, stsenaariume ja kriitikat. Samuti leidub kursusi, kus on võimalik õppida kirjutama mõjusaid lugusid isikliku või tööalases suhtluse tarbeks.

Kirjutamist ei mõtestata Drakadeemias vaid sõnade kirjapanemisena, vaid eelkõige nõtkelt mõtlemisena. Kursustel käsitletakse loo struktuuri, ülesehitust, sisu ja selle tasandeid, arusaadavust, pinget, sõnu ja nende tähendusi. Juhendajad lähtuvad põhimõttest, et teadlikkus peamistest tekstiloome tööriistadest ja nende kasutusoskus viib autori sihile. Lähtuvalt autori eesmärkidest saab ta juhendajatelt tuge analüüsioskuse, teoreetiliste viidete, praktiliste harjutuste ja inspireerivate aruteludega.

Drakadeemia kursusi on kõige pikemalt juhendanud Siret Campbell ja Mihkel Seeder. Viimasel hooajal on kursusi juhendajanud veel Jan Kaus, Henri Hütt, Kiwa, Leana Jalukse, Maarin Ektermann, Liis Sein, Helen Pärk ja teised.

Kursused toimuvad nii auditoorselt kui veebis. Samuti on Drakadeemias videokursused, millele on osalejal ligipääs talle sobival ajal talle sobivas kohas.

Täpsem info kursuste kohta aadressil kool.drakadeemia.ee.