Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Vestlussari “Doktor tuleb”: Eike Värk ja Luule Epner

06.11.2017 14:51

Teisipäeval, 14. novembril algusega kell 17.30 jätkub sari "Doktor tuleb" Eike Värgi ja Luule Epneri dialoogiga Vaba Lava teatrikeskuse väikeses saalis.
 
Oma doktoritöö "Näitleja loomingulise pikaealisuse ja mitmekülgsuse fenomen Salme Reegi näitel" kaitses Värk Tartu Ülikoolis 2012. aastal. Eike Värgiga vestleb tema lõputöö juhendaja teatriteadlane Luule Epner.

Oma doktoritöös uuris Värk aegruumi mõju näitleja lavalisele väljendusele eelkõige legendaarse eesti näitlejanna Salme Reegi loomingu näitel. Salme Reek (1907–1996) on ainulaadne näitleja, kelle nimega seostub ligi seitse aastakümmet 1906. aastal sündinud Eesti kutselise teatri veidi enam kui saja-aastasest ajaloost ning mitme põlvkonna teatrimälu. Oma näitlejaloomingus püüdis Salme Reek alal hoida mineviku teatri väärtuslikumat osa, psühholoogilisele realismile omast süvenemist tegelaskuju sisemaailma ning avada rollis peituvaid sügavusi lavakunsti arengu käigus kujunenud modernistlikule teatrile omaste väljendusvahenditega. Uurimistöö tulemusena selgus, et näitleja looming on tugevalt seotud ajas muutuva ühiskondlik-kultuurilise taustsüsteemiga. Ümbritsev aegruum suunab näitleja loomingulisi valikud. Näitleja loomingulise pikaealisuse ja mitmekülgsuse oluliseks eelduseks on pidev töö iseendaga ning oskus ja tahtmine ennast kohandada ja arendada vastavalt ümbritseva elu- ja loomingukeskkonna muutustele ja arengutele.

Eike Värgi doktoritööga on võimalik tutvuda siin: http://dspace.ut.ee/handle/10062/27890?show=full

Luule Epner on Eesti teatriteadlane ning Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud. Ta on Tartu Ülikooli teatriteaduse eriharu looja, eestikeelse draama- ja teatriteaduse mõistestiku arendaja ning kaasaegse rahvusvahelise teatriteaduse vahendaja. Teadlasena on Epner pühendunud eesti teatri süvendatud uurimisele ning toimetanud paljusid teatriteaduslikke väljaandeid.

Üritus on tasuta!

Vestlussarja Doktor tuleb eesmägiks on tutvustada teatrivaldkonnas kaitstud doktoritöid ning anda kõigile võimalus nende üle arutleda. Teatriteaduse doktor – millega ta tegeleb ja kes ta on? Viimasel kümnendil on teatriteaduse skeenele astunud uus põlvkond doktoreid. Värsked doktorid õpetavad ülikoolides ja jätkavad uurijatena, tegutsevad teatripraktikutena või teatri- ja laiemalt kultuurivaldkonda mõjutavates ametites. Nad kujundavad avalikkuses ja akadeemias, nii oma otsuste kui ka õpilaste kaudu teatrist mõtlemise ja kirjutamise viisi. Seda, kuidas analüüsida, tõlgendada teatrit kui eesti ja maailma kultuuri osa – ja selle kaudu ka sellesama teatri toimimist, tema suhet tänase publikuga ja jälge tuleviku teatriloos. Ja siiski – mida doktorid täpsemalt uurisid-uurivad ja kes nad on? Mis kasu nende uurimustest on? Kuidas uurimine käis? Mis saab doktorist ja tema uurimistööst pärast väitekirja kaitsmist? Doktorite vestluskaaslasteks on nende endi poolt kutsutud kaaslased, kes nende tööd või uurimisvaldkonda hästi tunnevad. Kõik kuulajate küsimused, täiendused ja mõtteärgitused on teretulnud.