Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Uus seadus muudab teatrite rahastamise selgemaks

09.11.2022 10:11

Pildil on punane kardin ja publik selle ees hämaras ruumis istumas.

1. novembril 2022 jõustus uus etendusasutuse seadus ning sellega koos kultuuriministri määrus, mis täpsustab etendusasutuste toetamise reegleid. Ühtlasi avab Kultuuriministeerium kolm senisest suurema mahuga etenduskunstide valdkonna taotlusvooru.

„Etenduskunstide maastik on viimastel aastatel arenenud kiiremini kui seda toetav õigusruum. Uue etendusasutuse seadusega muudame teatrite toetamise oluliselt paindlikumaks ja läbipaistvamaks. Oleme koostöös Eesti teatritega töötanud välja senisest selgema rahastamissüsteemi, mis hakkab rohkem põhinema statistikal ja võrreldavatel alustel. Uus süsteem toetab meie teatrimaastiku arengut ja mitmekesisust, kultuurielu väljaspool suuremaid keskuseid ning aitab tutvustada etenduskunstide valdkonda ka välismaal. Lisaks suureneb etenduskunstide taotlusvoorude rahaline maht,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman. 

Riigikogu võttis suvel vastu etendusasutuse seaduse muutmise seaduse. Suurim muudatus on võimalus sujuvamalt reageerida etenduskunstide valdkonna arengule. Rahastamissüsteemi täpsem kirjeldus viidi ministri määruse tasandile, et seda oleks hõlpsam vastavalt vajadusele täiendada ning ajakohasena hoida. Etendusasutustele toetuste määramisel hakatakse võrreldava ühikuna kasutama loomingulise tegevusega seotud töö mahtu.

Novembrikuus avanevad kolm etenduskunstide valdkonna taotlusvooru:  

Era- ja munitsipaaletendusasutuste tegevustoetuse taotlusvooru maht tõuseb võrreldes 2022. aasta baaseelarvega 17% ehk 3,7 miljoni euroni ning rahvusvaheliste etenduskunstide festivalide taotlusvooru maht 10%, 253 000 euroni. Riigi sihtasutustena tegutsevate etendusasutuste, sealhulgas kontsertasutuste taotlusvooru maht tõuseb võrreldes 2022. aasta baaseelarvega 17% ehk 35,8 miljoni euroni. Riigi sihtasutuste vooru mahus ei sisaldu kinnistute remondiks eraldatavad vahendid. 

Enne voorude avamist toimuvad etendusasutustele infopäevad. Infopäevade toimumise aeg avaldatakse peagi Kultuuriministeeriumi kodulehel vastava taotlusvooru info juures.