Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Teatriliidu pöördumine kultuuriministri poole seoses Sakala 3 teatrimaja konkursiga

19.06.2019 13:35

Lp Tõnis Lukas                                                                
Eesti Vabariigi kultuuriminister                                         
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium                

Eesti Teatriliidu juhatus arutas oma koosolekul 17. juunil 2019 olukorda, mis on kujunenud seoses Tallinnas Sakala tn. 3 asuva teatrisaali edasisele kasutamisele korraldatud konkursi ministeeriumipoolse katkestamisega.  

Me ei pea normaalseks loomingulise konkursi katkestamist n.ö viimasel hetkel enne tulemuse väljakuulutamist, arvestades, et konkursi lõppvooru jõudnud loomingulised ühendused – Lauri Lagle ning Elektron – on teinud vaimseid ja ka materiaalseid pingutusi konkursil osalemiseks ning sidunud oma edasisi loomingulisi (ka ajalisi) plaane konkursi võimaliku tulemusega. Ministeeriumi poolt oleks olnud ja on korrektne kohtuda konkursil viimasesse vooru pääsenutega ning selgitada neile muutunud asjaolusid ning võimalikke edasisi arenguid.  

Praeguses olukorras loeme esmatähtsaks SA Vanalinna Teatrimaja ja tema hallatava teatrisaali säilitamist võimaliku alalise etenduspaigana väljaspool Tallinna töötavatele teatritele ning ka baasina isemajandavate projektlavastuste loomiseks. See nõuaks hoone, saali ja lavatehnika töökorras hoidmist minimaalse vajaliku alalise tehnilise koosseisuga.  

Loodame, et Kultuuriministeerium teeb kõik temast oleneva selle tagamiseks, mis võimaldaks tulevikus taastada seal alalise etendusasutuse tegevuse.

Olles kõiki Eesti teatritöötajaid esindavaks ning ühendavaks organisatsiooniks kinnitab Eesti Teatriliit valmidust olla Kultuuriministeeriumile partneriks edasiste teatrivaldkonna finantseerimist ning teatrivõrgu planeerimist käsitlevate otsuste arutamisel.


Lugupidamisega                  

Ain Lutsepp                         
Eesti Teatriliidu esimees

Jaanus Rohumaa  
Eesti Lavastajate Liidu esimees    
 
Tõnn Lamp                            
Eesti Näitlejate Liidu esimees 

Liina Tepand
Eesti Lavastuskunstnike Liidu esimees

Triinu Upkin                               
Eesti Balletiliidu esimees        

Eve Komissarov    
Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus  

Hedi-Liis Toome 
Eesti Teatriuurijate ja-kriitikute Ühendus