Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Teatrielu 2018 esitlusel avaldati eelmise aasta teatristatistika andmed

11.09.2019 20:41

11. septembril 2019 esitleti Draama festivali raames aastaraamatut Teatrielu 2018 ning ühes sellega anti lühiülevaade 2018. aasta teatristatistikast. 
 
Lühidalt võib öelda, et Eesti teatrit käidi 2018. aastal vaatamas ligi 1,2 miljonil korral (1 192 042), kokku andsid teatrid 6 695 etendust ja mängukavades oli kokku 582 lavastust. Tegijate jätkuvale aktiivsusele ei jää alla ka vaatajate huvi. Keskmiselt oli 2018. aastal ühel etendusel 178 vaatajat. Seda on küll vähem kui perioodil 2007–2013, kui saalis oli 185–214 vaatajat, kuid viimase viie aasta võrdluses (173–180) on tegu igati hea tulemusega.

Viimasel kolmel aastal on kasvanud nii repertuaaris olevate lavastuste arv (540-lt 582le) kui ka uuslavastuste arv (196-lt 211-le). Samas linna- ja riigiosalusega teatrite uuslavastuse arv püsib enam-vähem samas suurusjärgus, 100 uuslavastuse ringis. Kogu repertuaari 582 lavastusest kuulub riigiteatritele tavapäraselt 320 lavastuse ringis, mis tähendab, et iga-aastane uuslavastuste arvu tõus või langus sõltub erateatritest ja projektidest. 

Kõige rohkem vaatajaid oli sõnalavastustel ehk 58,5% kõigist teatrikülastustest, sellele järgnesid muusikalavastuste külastused – 16,3% ja mitmeliigilavastused 11,2% külastustega. Alla 10 protsendi olid tantsulavastuste külastused – 9,5% ning nuku- ja objektiteatri lavastuste külastused 4,6%.

2018. aastal moodustasid sõnalavastused repertuaarist 62,7% (sellest 37% uuslavastusi). Sõnalavastuste tekstiline päritolu oli 2018. aastal samuti tähelepanuväärne: 365 sõnalavastusest 41,7% (157 lavastust) on Eesti autorite lavatekstid (sh 130 näidendit ja 27 dramatiseeringut), uute sõnalavastuste (kokku 135) hulgas on Eesti autorite osakaal isegi veidi kõrgem – 45,9%. 

Kui vaadata uuslavastuse osakaalu põhjal lavastuste eluiga, siis on see pikem nukulavastustel ja muusikalavastustel (uuslavastusi vastavalt 20% ja 25%), tantsulavastuste repertuaar vahetub 42,6% ulatuses ning nii aastatepikkust püsirepertuaari kui ka pidevat vaheldumist on nii mitmeliigilavastuste (36,5%) kui ka sõnalavastuste hulgas. 

Enimkülastatud teatrid olid jätkuvalt Estonia (154 484), Vanemuine (150 809) ja Eesti Draamateater (106 830). Eraetendusasutustest kogusid enim vaatajaid Tartu Uus Teater (35 589), Piip ja Tuut Teater (31 979) ning paarikümne tuhande külastuse ringis kogusid saalidesse nii R.A.A.A.M., VAT Teater, Eesti Tantsuagentuur, Vana Baskini Teater kui ka Tuuleveski.

Eesti teatristatistika 2018. aasta andmed on avaldatud kogumikus Teatrielu 2018, mille teise osa moodustab kroonika. Lisaks statistilistele andmetele on seal avaldatud ka ülevaade teatriaastal toimunud sündmustest, ülevaated teatriorganisatsioonide tegevusest, festivalidest jmt ning samuti välja toodud harrastusteatrite tegevus. Teatrielu 2018 kroonika erineb varasemast ühe uue tabeli poolest. Esmakordselt on tabelisse jõudnud harrastusteatrite koondandmed. Vaadeldaval aastal oli 22 harrastusteatri repertuaaris 96 lavastust, millest 42 olid uuslavastused, etendusi anti 448 ja külastusi kokku oli 21 855.  

Nagu juba mainitud, ei piirdu Eesti teatrite panus kultuuriellu ainult lavastuste väljatoomise ja etenduste andmisega, vaid korraldatakse festivale, kontserte, balle, filmiõhtuid, loengusarju ja töötubasid. Kui need arvud liita teatrite etendustegevusele, siis võibki öelda, et teatrid panustasid 2018. aastal kultuuriellu 8 400 kultuurisündmusega 1,35 miljonile külastajale.


Eesti Teatriliidu ja Eesti Teatri Agentuuri poolt väljaantava aastaraamatust Teatrielu 2018 koostasid Madli Pesti ja Marie Pullerits, kroonika ja statistika koostas Tiia Sippol (Eesti Teatri Agentuur), keeletoimetaja oli Mari Tuuling ja kujundaja Kersti Tormis. Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital. 


Eesti Teatri Agentuur kogub statistikat järjepidevalt alates 2004. aastast ja vahendab andmeid Statistikaametile, avaldab neid statistikabaasis ja ka aastakogumiku Teatrielu kroonikas. Andmetega on esindatud kõik riigi- ehk repertuaariteatrid, kellele on statistika esitamine osa tegevustoetuse aruandest: nii avalik-õiguslik Estonia, linnateatrid, sihtasutused, etenduskunstikeskused kui ka era- ja projektiteatrid. 2018. aasta statistikas osaleb andmetega 58 teatrit. 

Tutvu andmetega lähemalt teatristatistika andmebaasis.

Lisainfo
Tiia Sippol
teatriinfo toimetaja
5343 2930 
Eesti Teatri Agentuur