Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

TantsuRUUMi uurimuslikud kohtumised “Koreograafia väljad” 2021. aasta sügisel

27.09.2021 17:01

?️ U u r i m u s l i k u d  k o h t u m i s e d TantsuRUUMis (Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, Tallinn):
KOREOGRAAFIA VÄLJAD

?️ kuraator Henri Hütt

?️ 16. oktoobril 2021 kell 11-15 ~ Urmas Lüüs / Vaikiv koreograafia ja tarbekunsti lähenemised

?️ 20. novembril 2021 kell 11-15 ~ Jüri Nael / Psühhofüüsiline koreograafia


>>>> TantsuRUUMi 2021/22 hooaja uurimuslike kohtumiste seeria seab fookusesse koreograafia teistel kunstiväljadel, seda analüüsides, kaardistades ning ümber defineerides. Millised võivad olla teistest loomevaldkondadest leitavad koreograafilised meetodid ja võtted?
Milline on ning saab olla koreograafia roll loomisprotsessis?

Igal kohtumisel toimub loeng-ettekanne, millele järgneb mõttevahetus ning diskussioon, lõunapausi järel toimub ka praktiline töötuba. 

Urmas Lüüs: "Inimese ja asjade suhe pole kunagi ühepoolne. Nii nagu inimesel loovad asju, loovad asjad ka inimest. Inimene leiutas interneti ja mobiiltelefoni, et oleks lihtsam omavahel ühendust hoida. Mobiil ja internet aga struktureerisid ümber kogu inimestevahelise suhtluse. Tagasiteed enam pole, sest me pole enam need samad inimesed, kes enne. 

Loengus vaatlemegi erinevaid disainiantropoloogilisi võtmehetki, mis hakkasid dikteerima seda, kuidas me istume, astume, suhtleme ja oleme. Nimetagem meid ümbritsevaid argiesemeid vaikivateks koreograafideks, sest just nemad määravad meie igapäevast liikumist."

Osalejate grupp on avatud ning jooksvalt on oodatud ka uued huvilised. Osalejad ei pea olema ainult tantsukunsti või koreograafia taustaga. Väga oodatud on ka teiste erialade esindajad, praktiseerijad, huvilised ning mõtestajad.

---
Kokku toimub viis kohtumist kuni 2022. a. maikuuni. Kevadpoolaasta lektorid: Hanna Junti, Veiko Õunpuu, Alissa Šnaider ja Maike Lond. ?️Urmas Lüüs (s. 1987) on interdistsiplinaarne kunstnik, kes uitab visuaalse kunsti ja etenduskunstide uduste piiride vahel. Oma loomingus seob ta meediumisüleseks tervikuks video, keha, performance'i, kontseptuaalselt laetud tarbeobjektid, foto, skulptuuri, sõna ja heli. Ta on omandanud Eesti Kunstiakadeemias sepakunsti erialal bakalaureuse- ja magistrikraadi ning juhendab tudengeid Eesti Kunstiakadeemias ja Göteborgi Ülikoolis. Samuti kirjutab ta kunsti, disaini, teatri ja kaasaegse käsitöö teemadel erinevatele kultuuriväljaannetele.

?️ O s a l e m i s e k s :

Ühekordne osalus:

10 € - soodushind (õpilased, tudengid, ETLi liikmed)
15 € - täishind

Kohtumiste seeria hind kogu hooaja eest (kokku 5 kohtumist) :
35 € - soodushind (õpilased, tudengid, ETLi liikmed)
50 € - täishind


F a c e b o o k i  sündmus : https://www.facebook.com/events/1536337660042136 

A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus

K ü s i m u s e d : [email protected]

COVID-19 PIIRANGUTEGA SEOTUD REEGLID EESTI TANTSUAGENTUURIS

Alates 23. augustist palume kõigil Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse tulijatel vanuses 18+ arvestada kohustusega tõendada oma nakkusohutust vastava tõendiga (kas digitaalselt või paberkandjal). Selleks tuleb patsiendiportaalis eelnevalt luua COVID-19 immuniseerimise tõend, läbipõdemise tõend või testi tõend. Prindi tõend välja või salvesta telefoni, et Sul oleks seda mugav esitada.

Tõendilt peab nähtuma, et ruumidesse tulija on:

COVID-19 vastu vaktsineeritud

või

COVID-19 läbi põdenud (tõend kehtib 180 päeva arvates positiivse testi tulemuse saamisest)

või

saanud negatiivse PCR (test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 72h enne majja tulekut) või antigeeni testi (test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 48h enne üritusel osalemist) tulemuse tervishoiuteenuse osutaja juures.

ETA meeskond kontrollib tõendi ehtsust tõendil oleva QR-koodiga spetsiaalse veebirakenduse abil, tõendi kehtivust kontrollitakse tõendil kajastatud andmete alusel.

NB! Eesti Tantsuagentuuri esindajal on õigus küsida koos nakkusohutuse tõendiga ka isikut tõendavat dokumenti.

NB! Kohapeal testimist ei korraldata!

NB! Eesti Tantsuagentuur pakub koostöös Confido'ga võimalust teha antigeeni kiirtest Sulle sobivas testimispunktis (mitte kiirkliinikus) üle Eesti. Testimisega koos väljastatakse ka vastav sertifikaat. TantsuRUUMis töötubades, liikumisSESOONis või muudel sündmustel osalejatele ja läbiviijatele kehtib antigeeni kiirtestimisel sooduskood (testi hind sooduskoodiga on 17 eurot). Test tuleb teha mitte rohkem kui 48 tundi enne sündmusele tulekut.

Sooduskoodi saamiseks palume saata vastav sooviavaldus aadressil [email protected].

M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.

TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.

Me liigume lähtuvalt märksõnadest:
arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.

Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital