Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Sven Karja kaitses teatriteaduse magistritööd

29.11.2005 15:39

Esmaspäeval, 28. novembril kaitses Tartu Ülikoolis magistrikraadi taotlemiseks teatriteaduse alal oma väitekirja "Monolavastused eesti teatris 1973 - 2005" teatrikriitik ja Vanemuise dramaturg Sven Karja.  Juhendaja prof., knd (filoloogia) Luule Epner, oponent MA (teatrit. alal) Liina Jääts.

Magistritöö uurib ühe spetsiifilise lavažanri võimalusi ja piire, senist arengulugu eesti teatri kontekstis, monolavastuste mõjutusi eesti režii ja näitlejapoeetika kujunemisel ning laiemat ühiskondlikku resonantsi.
Töö sissejuhatavas peatükis on vaatluse all küsimused monolavastuse (resp monodraama) olemusest. Eraldi alapeatükis vaadeldakse monolavastuse arengut maailmateatri kontekstis. 

Väitekiri keskendub eesti teatris aastatel 1973 - 2005 valminud monolavastustele - tingimisi siis Eesti monolavastustele üldse, kuna enne nimetatud perioodi saame žanri arengust rääkida vaid reservatsioonidega. Käsitlus on periodiseeritud kolme ajalõiku: 1973 - 1978, 1979 - 1985, 1985 - 2005. Põhjalikumalt on käsitletud eesti teatri ajaloo seisukohalt märgilisi lavastusi: J. Krossi "Pöördtoolitund" (1979, lavastaja Mikk Mikiver) kui rahvusliku mälu teema oluline käsitleja, A. Tolstoi / M. Undi "Rästiku pihtimus" (1979, lav. Mati Unt) kui monolavastuse üldise kaanoni märkimisväärne uuendaja, K. Henseli "Klammi sõda" (2005, lav. Aare Toikka) kui monolavastuse vormis interaktiivse teatrivormi näide uuemast eesti teatrist.

Töö lõpus leiduv lisa esitab andmebaasi kõigi Eestis tehtud monolavastuste kohta (sh mono-vormis telelavastused, kuuldemängud, ooperid, tantsulavastused, luule-ja laulukavad).

Tööga on võimalik tutvuda aadressil:

http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/enne/mag/1128/karja/karja.pdf