Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Sündis Eesti Tantsu Ümarlaud

03.03.2003 00:00

1. märtsil toimus Von Krahli Teatris festivali "Uus Tants 5" raames Eesti Tantsu Ümarlaua asutamiskoosolek.
Kultuuriministeeriumi ja agentuuri 2.Tants eestvedamisel kogunesid Von Krahli Teatrisse 25 erinevate tantsuühenduste ja kultuuriinstitutsioonide ning Kultuuriministeeriumi ja Haridusministeeriumi esindajat, et luua töörühm, kes hakkab välja töötama eesti tantsu arengukava.
Sissejuhatava ettekande tegi Uue Tantsu festivalil viibiv Müncheni tantsuspetsialist ning tantsupoliitika üks väljatöötaja Walter Heun, kes andis ülevaate tantsupoliitika arengust Münchenis ja Saksamaal. Briti tantsupoliitikat tutvustas Londoni tantsuspetsialist Stuart Sweeney, kes viibib Eestis seoses oma uurimistööga erinevate riikide tantsu- ja kultuuripoliitikast.
Edasise diskussiooni käigus toodi suurimate probleemidena välja eesti tantsuhariduse erinevate osade koordineerimatus, alates põhikooli programmidest kuni diplomiõppeni, samuti riikliku rahastamispoliitika puudumine. Eesti tantsu tugevaks küljeks on professionaalsete tantsijate ja koreograafide rohkus, tihe ja heatasemeline etendus- ja festivalitegevus; eesti tantsijate rahvusvaheline edu ja maine; tantsuetendusteks sobivate ruumide olemasolu.
Arutelu tulemusel moodustati seitsmeliikmeline töörühm, kes kaardistab märtsikuu jooksul olukorra eesti vabatantsu, tantsuteatri ning tantsuhariduse vallas ning kirjeldab kõigi valdkondade puhul olulisemaid probleeme ja vajadusi. Seejärel asutakse koostama tegevuskavu eelolevateks aastateks.
Töörühma koordinaatoriks on Helena Ehrenbusch (Eesti Instituut) ning liikmeteks Priit Raud (Agentuur 2. Tants), Tiina Ollesk (Tantsuteater Fine 5), Mare Tommingas (Teater "Vanemuine");
Mall Noormets (Viljandi Kultuurikolledz), Jarmo Karing (Eesti Tantsuloovisikute Liit); Reet Weidebaum (Kultuuriministeerium). Eeloleval nädalal nimetatakse töörühma ka Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialistid.
Esimesena alustavad oma valdkonna probleemide lahtiharutamist 12. märtsil tantsuharidusega tegelejad, eestvedajateks Mall Noormets ja Tiina Ollesk.

Reet Weidebaum
Kultuuriministeeriumi teatrinõunik
6 282 239
05117517