Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

SA Vene Teater kuulutab välja konkursi loomingulise juhi ametikohale

16.02.2017 14:12

LOOMINGULISE JUHI AMETIKOHUSTUSTE HULKA KUULUB:

• loomingulise tegevuse kavandamine ja koordineerimine;
• repertuaarivaliku korraldamine ning repertuaariplaani koostamine;
• loominguliste töötajate valiku ja rakendamise korraldamine;
• loominguliste eesmärkide püstitamine ning nende eesmärkide täitmise strateegiline juhtimine;
• loomenõukogu töö juhtimine.

KANDIDEERIMISE EELDUSEKS ON:

• varasem töökogemus teatrivaldkonnas;
• venekeelse kultuuri- ja teatrielu väga hea tundmine;
• Eesti teatrielus orienteerumine;
• avatud silmaring;
• väga hea suhtlemisoskus ja enesekehtestamisvõime;
• algatus- ja analüüsivõime;
• väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus vene keeles ja lisaks ühe võõrkeele oskus;
• kõrgharidus.

AMETIKOHALE KANDIDEERIJAL PALUME ESITADA:

• avaldus konkursil osalemiseks;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kirjalik visioon Vene Teatri loomingulisest arengust 2018.-2021.a. (soovitavalt mitte üle 3600 tähemärgi koos tühikutega);
• 2018. aasta uuslavastuste kava koos lühipõhjendustega.

VENE TEATER PAKUB:

• loomingulist töökeskkonda
• vaheldusrikast ja vastutusrikast tööd
• väärilist töötasu.

TÄHTAJAD:

• Avalduse laekumise tähtaeg on 10. märts 2017.a. (postitempli kuupäev). Dokumendid esitada kinnises ümbrikus Vene Teatri aadressil: Vabaduse väljak 5, 10141 Tallinn, märgusõnaga "konkurss";
• Kunstilise juhi tööle asumise aeg täistööajaga alates septembrist 2017
• Kunstilise juhi valimisel osalevad lisaks sihtasutuse juhatusele ka sihtasutuse nõukogu, teatri loomingulise kollektiivi ja Eesti Teatriliidu esindajad. Loomingulise juhiga sõlmib töölepingu sihtasutuse juhatus kuni kolmeks aastaks.


Täiendav info:
teatri personalijuht Zanna Paulus
tel: +372 6114 908