Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Piirangute muutused alates 19.08 – uuendatud juhend ja korralduse seletuskiri

22.08.2020 00:29

Edastame info Vabariigi Valitsuse tehtud piirangute muutuste selgituste kohta.

Uus juhend:

Valitsuse korralduse seletuskiri:

Peamine muutus etendusasutustele on korralduse punkt 11. 

Sellega tehakse erand siseruumides kuni 50% täituvuse piirangust, kui tegemist on avalike koosolekute, ürituste, konverentside, teatrietenduste, kontsertide ja kinoseanssidega. Nendele ei kohaldata 50% täituvuse piirangut tingimusel, kui isikutele on ettenähtud alal statsionaarne istekoht, sh eraldiasetsev istekoht pingil ning tagatakse isikute hajutamine ja istekohad on isikustatud. Isikute all ei mõelda üritusega seotud töötajaid, esinejaid jne, vaid publikut või osalejaid.

Korralduse muudatuse järgi tuleb lähtuda Terviseameti juhendist, kuidas on korraldatud liikumine kohtades, kuhu võivad inimesed koguneda, näiteks garderoobides, kohvikutes, et vältida paljude inimeste kokkupuudet järjekordades jne. 

Piletimüük tuleb  võimalikult suurel määral viia internetipõhisele eelmüügile ning tagada maksimaalselt võimalust tuvastada tegevuses osalevad isikud ja nende istekohad tegevuse toimumise ajal. Nimetatud meetmed on vajalikud olukordadeks, kui tegevuses on osalenud COVID-19 positiivne isik ja on vajadus selgitada välja tema lähikontaktsed. 

Statsionaarsete istekohtadena käsitletakse püsivalt ruumi ettenähtud istekohti, mis on nummerdatud või muul viisil märgistatud ja alaliselt publikule määratud. Sealjuures peetakse silmas ka istekohti, mis on põhiplaani või muu sarnase püsiva lahendusega ruumi määratud, kuid mida vahetatakse istmekohtadeta põrandaala vastu samas toimumiskohas muude ürituste läbiviimiseks. 

Läbivalt jäävad kehtima hajutatuse nõue, desinfitseerimisvahendite olemasolu nõue ja see, et peab olema tagatud desinfitseerimine Terviseameti juhiste kohaselt.

Seletuskirjas on täpsemalt välja toodud uued testi tegemise ja sel ajal töötamise reeglid eneseisolatsiooni asemel.