Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Osale kultuuripoliitika põhialuste 2030 koostamise protsessis!

07.01.2019 14:47

Kultuuripoliitilisi arengusuundi seadva dokumendi "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020"(PDF)  tähtaeg saab peagi otsa. Just nüüd on õige aeg hakata arutama kultuuripoliitika uusi eesmärke ja visioone aastani 2030.

Kultuuripoliitika põhialuste 2030 arutelud toimuvad horisontaalsete teemade käsitlemisena valdkondade ülestes teemarühmades. Teemarühmadesse kutsutakse osalemissoovist teada andnud inimesed, pidades silmas valdkondlikku ja regionaalset esindatust ning mitmekesisuse põhimõtteid.

Horisontaalsed teemad on näiteks digitaalne tulevik, kultuuri ligipääsetavus, regionaalne kättesaadavus, rahvusvahelistumine. Teie pakutud teemasid võetakse arvesse lõplike teemarühmade moodustamisel ning teemade sõnastamisel ja lahtikirjutamisel.

Täpsem info teemarühmade kohta saadetakse osalemissoovi avaldanutele e-kirja teel ja avaldatakse kodulehel jaanuaris 2019.

Andke oma aruteludel osalemise soovist teada ministeeriumi kodulehel oleva ankeedi kaudu hiljemalt 20. jaanuariks 2019.