Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

On ilmunud kogumik “Eesti teatristatistika 2010”

20.10.2011 13:49

Eesti teatristatistika 2010Seitsmenda kogumikuni jõudnud teatristatistika väljaandja on Eesti Teatri Agentuur ja koostööpartneriteks kultuuriministeerium ja Eesti teatrid.

Statistikatrükises kajastatud 29 etendusasutuse tegevus: 1 avalik-õiguslik teater, 4 riigiteatrit, 4 riigi osalusega sihtasutust, 3 munitsipaalteatrit ning 13 erateatrit ja 4 tantsuagentuuri. Statistikasse kaasatud teatritest 23 said 2010. aastal Kultuuriministeeriumi eelarvest tegevustoetust.

Kokkuvõtvale väljaandele eelnes 17. mail Tallinna Linnateatris kohtumine „teater ׀ seitse“. Trükise lisas saab põhjalikuma ülevaate viimaste aastate suundumustest. Välja on toodud aastaid 2004-2010 võrdlevad tabelid ning seminaril peetud ettekannete põhjal valminud artiklid, mille autoriteks on Madis Kolk, Anneli Saro, Triinu Aron, Kaarel Oja, Ott Karulin ja Elo Parveots. 

Eesti teatrist rääkides keskendutakse tavaliselt vaid publikunumbrile, mis 2007. aastal ületas esmakordselt taasiseseisvumise järel ühe miljoni piiri. Masu-aastad tegid siingi oma korrektuurid ning 2009. aastaks oli külastuste arv langenud 873 800-ni. 2010. aasta andmete põhjal võib väita, et kuigi külastuste koguarv on veidi tõusnud – 899 900-ni ehk 3% – pole siiski põhjust arvata, et 2007. aasta tase veel lähiajal ületatakse, kuivõrd kasv on tulnud mõne üksiku muusikali- ja lastelavastuse edust. Suurima külastatavusega teatrid olid eelmisel aastal Vanemuine (168 821 vaatajat),  Estonia (117 000) ja Eesti Draamateater (92 514).

Möödunud aastal anti Eestis kokku 4 593 etendust, neist 70% riigi või linna omandis olevates teatrites. Võrreldes eelneva aastaga kasvas piletitulu ligi 8 miljonit, 2007. aasta tasemele. Aasta jooksul jõudis teater 110 Eesti linna ja asulasse. Samuti anti 100 etendust väljaspool Eestit, kokku 27 riigis ja hinnanguliselt 24 000 vaatajale. Enim andsid välismaal etendusi Eesti Nukuteater (21 etendust), Kanuti Gildi SAAL (15) ja Teater NO99 (10).

Lisaks külastuste arvule käsitlevad Teatri Agentuuri statistikakogumikud teatriaastat lavastusliikidest, žanritest, sihtgruppidest ja teatri omandivormist lähtudes, samuti on ära toodud põhjalik teatrite tulude-kulude statistika.

Põhjalikuma ülevaate Eesti teatritegevusest nii aastal 2010 kui ka üldülevaate aastate 2004–2010 kohta leiab kogumikust “Eesti teatristatistika 2010”, kus on andmed esitatud enam kui 50 tabelis.
Kogumikku saab küsida Eesti Teatri Agentuurist (Väike-Karja 12 Tallinn) ning see on tänu Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toetusele kõigile tasuta.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Eesti Teatri Agentuuriga
telefonil 628 23 30 või e-aadressil [email protected].
Tiia Sippol
teatriinfo toimetaja