Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Koomiksite loovkonkurss teatris käitumise teemadel

13.02.2012 09:50

LOOVKONKURSS: KOOMIKS TEATRIS KÄITUMISE KULTUURI TEEMAL „KAS KA SINA OLED KUNAGI ISTUNUD NÄTSU SISSE?”

Idee taust: Viimasel ajal on kõlapinda leidnud teatris käitumise kultuuri temaatika, mis sisaldab nii teatrisse tulekuks ettevalmistumist, kohapeal käitumist, kui ka peale teatrit toimunu mõtestamist. Õpetajate kohtumisel tuli välja, et koolis on edukaks osutunud õpilastega ühised arutelud nt klassijuhtaja tunni raames, kus teemaks: kuidas oleks parim viis teatris käituda. Et ka meie usume, et õpilased ise teavad kõige paremini, missugune suhtumine ja kohaolek on kõige õigem, siis mõtlesimegi noorte nutikust rakendada uue loovkonkursi raames.

Konkursi eesmärk: Pakkuda noortele, kui ekspertidele, võimaluse väljendada oma arvamust selles osas, mida noored ise peavad käitumise ja suhtumise osas oluliseks teatrikülastuse puhul. Anda noortele võimalus jagada oma loovaid ideid laiemalt, sest parimad tööd lähevad üles VAT Teatri kodulehele. Toetada seeläbi kõiki õpetajaid ja õpilasi ettevalmistustöös teatrisse tulekul, sest võistluse tulemusena ülespandud parimaid koomikseid on võimalik kõigil enne teatrisse tulekut kodulehel vaadata ja ühiselt arutleda, mis kokkuvõttes tagab parema häälestatuse.

Tingimused: Koomiksi konkursil võivad osaleda noored vanuses kuni 19-eluaastat. Osaleda võib grupina või üksikisikuna. Koomiksit saab luua erinevalt:
• kasutada arvutiprogrammi Comic Life: http://comiclife.com/education.
• joonistada käsitsi, teha kollaaž vms.
• kasutada mõnda muud arvuti koomiksi programmi
Koos autori kontaktandmetega (nimi, vanus, kool, e-mail, telefon) tuleb esitada nimekiri koomiksis kasutatud /kasutatavate piltide / fotode jms autoritega. Autor vastutab isiklikult kõikide tema poolt loodud koomiksist tulenevate kolmandate isikute võimalike pretensioonide ja nõuete eest ja annab võidu korral oma nõusoleku nime avaldamiseks meedias.

Koomikseid saab esitada kuni 20. veebruarini 2012 (k.a):
[email protected] või:
Tõnismägi 2, 10122, Tallinn

Koomiksite hindamine: Koomiksi idee võiks olla selge ja lihtne ja tuua parimal moel esile, mis on autori arvates oluline teatrisse tulekuks ettevalmistumisel ja teatris käitumise puhul (mis suhtumine / käitumine on õige, mis kohatu?). Võib olla toodud ka ettepanekuid, kuidas koolis hiljem mõtestada kogemust. Koomikseid hindab VAT Teatri žürii. Konkursi žüriil on õigus vastava tasemega konkursitööde puudumisel jätta auhind välja andmata. Võitja tehakse teatavaks hiljemalt 6. märtsil 2012.

Konkursi auhinnad: Võitjate koomiksid lähevad VAT Teatri kodulehele. Vajadusel kasutatakse töid ka muudes meediakanalites.
Välja antakse 3 auhinda:
1. koht - 9 tasuta pääset;
2. koht - 6 tasuta pääset;
3. koht - 3 tasuta pääset.
Pääsmed kehtivad vabalt valitud VAT Teatri etendusele perioodil märts-juuni 2012.