Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

INSA toetus kutuuri- ja sporditegevustele

31.01.2018 14:31

Integratsiooni Sihtasutus on välja kuulutanud projektikonkursi, mille eesmärk on toetada lõimumist spordi- ja kultuuritegevuste kaudu, mis aitab kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele ühiskonnas.

Toetatakse tegevusi, mis aitavad tugevdada aktiivset ühiskondlikku osalust ja ühist kommunikatsiooniruumi, mis arvestavad regionaalseid eripärasid ning pööravad tähelepanu Ida-Virumaale ning Harjumaa piirkondadele, kus elab palju vene keelt peamise suhtluskeelena kasutavaid inimesi, mis aitavad muuta ühiskonda sallivamaks ja avatumaks, pannes rõhku suuremale koostööle Eesti eri rahvusrühmade vahel ning lõimumist soodustavate avatud väärtushoiakute tekkele ja kinnistumisele ühiskonnas ning tutvustavad eesti kultuurist osa saamise võimalusi.

Kultuuri- ja spordialased tegevused peaksid olema pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, nt sisaldama eriprogrammi või olema seotud aastapäeva tähistamisega.