Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Foorumteatri projekt tegeleb koolivägivallaga

09.11.2005 11:57

VAT Teatri Foorumgrupp on koostöös MTÜ Caritas Loovuskooliga läbi viimas projekti "VALIKUVABADUS", mille eesmärk on koolivägivalla ennetamise teema tähtsustamine koolis ja ühiskonnas laiemalt.

Foorumteatri meetodit kasutades on VAT Teatri Foorumgrupp ühe aasta vältel tegelenud Loovuskooli teatriringi noortega. Eesmärk on olnud käsitleda koos põhikooli õpilastega sotsiaalsete probleemide temaatikat ning eriti just vägivaldset käitumist. Töö tulemusena on valminud koolivägivalda kajastav foorumteatri lugu, mille osatäitjad on Loovuskooli noored ise. Valminud lavastust esitatakse käesoleva aasta oktoobri ja novembri jooksul kokku kuues Tallinna koolis. Sihtgrupiks on 6ndad klassid, sest just selles vanuses süveneb koolikohustuse mittetäitmine, mille üheks põhjuseks on koolivägivald. Lisaks uuritakse ka etendusel osalenud koolinoorte arvamust vägivalla ilmingute ja selle ennetuse kohta.

Projekti lõpuks, st 2005. aasta detsembriks, valmib infovoldik, mis kajastab nende kuue kooli noorte arusaamu vägivallast ja vägivalla ennetusest. Arvamused saadetakse Tallinna koolidesse ja noortekeskustesse. Samas toimub ka infoseminar, kus mängitakse ette projekti jaoks loodud foorumlavastus ning noorte poolt enim välja pakutud vägivalla probleemide ennetuse ja lahenduse versioonid. Antud infoseminar saab olema eelkõige suunatud Tallinna koolide huvijuhtidele, sotsiaaltöötajatele, psühholoogidele, noorsootöötajatele ning noorte- ja huvikeskuste näiteringide juhendajatele. Eesmärk on ühiselt käsitleda teemat - milliseid vägivalla ennetusmeetodeid kasutada töös noortega? - ning tutvustada foorumteatrit kui preventiivse töö ühte võimalust.

Foorumteatri kui õpetliku ja ennetava teatrivormi etendusel toimub stseeni ettemängimine, kus peategelane püüab ebaõnnestunult ületada mingit probleemi ja satub kellegagi konflikti. Stseeni mängitakse publiku ja näitlejate koostöös mitmeid kordi läbi ja katsetatakse, kuidas võiks olukorda lahendada. Seeläbi jõutakse lõpuks erinevate lahendusvariantideni. Foorumteatrit võib nimetada ka osalusteatriks, kaasavaks teatriks ja sotsiaalteatriks.

Lisainfo:
Mari-Liis Velberg
VAT Teatri Foorumgrupp projekti "Valikuvabadus" juht
[email protected]