Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Festival Tartu Interdistsiplinaar kuulutab välja rahvusvahelise konkursi

25.05.2021 16:12

pilt, heli, tekst, liikumine, ruum, interaktiivsus, tehnoloogia, osalus
 
Festival Tartu Interdistsiplinaar kuulutab välja 2022. aasta festivali sündmuste, tööde ja foorum-töötubade rahvusvahelise konkursi. Kandideerima on oodatud loomeinimesed, looverialade tudengid ja kunstiväljal tegutseda soovivad teadlased.
 
Festivalist

Tartu Inderdistsiplinaar on valdkondadevahelise kunsti festival, mis koondab 1) kunstnikke ja loovisikuid, kelle tööd võib määratleda kunstivaldkondade vahelisel alal, 2) terviklikke valdkondadevahelisi ning 3) interaktiivseid ja/või publiku osalusega koostööprojekte. Valdkondade all mõistame humanitaar- ja loodusteadusi ning kunstivaldkondi nagu kirjandus, muusika, etenduskunst, tegevuskunst, kujutav kunst ja film. See loob võimaluse teaduse, tehnika ja kunsti uute koosluste katsetamiseks ja innovaatilisteks lahendusteks.
 
Toimumisaeg
 
22.–28. august 2022. Festival toimub üle aasta.
 
Sisuline tutvustus
 
Festival koosneb põhiprogrammist ning foorum-töötoa vormis teoreetilis-praktilistest kohtumistest. Põhiprogrammi valitakse projektid/sündmused, mis vastavad järgmistele kriteeriumitele:

• valdkondadevaheline töö/sündmus, mis olenevalt autori ja/või läbiviija taustast hõlmab lähtevaldkonda ning vähemalt veel ühte valdkonda, millega sulandumise suunas liikuda;
• tööga, mille esitamise meedium muutub protsessi/esituse käigus ja/ või mis on intermediaalse iseloomuga;
• valdkondade vaheline koostööprojekt;
• publiku osalusega projekt.

Tööde/sündmuste puhul on oluline nende terviklikkus ja meediumide vaheline tasakaal, idee integreerimine ühtseks tervikuks ja distsipliinide vaheliste suhete dünaamika. Distsipliinide harjumuspärased tunnused ja funktsioonid teisenevad uutes kooslustes ning tekib osadeks lahutamatu tervik: heli, teksti, liikumise, pildi ja/või ruumi süntees.

Foorum-töötubadesse oodatakse kunstnikke tutvustama kunstivaldkondi puudutavaid olulisi ja huvitavaid teemasid teoorias ja praktikas. Foorum-töötoad võivad olla suunatud nii laiemale kui kitsamale publikule. Foorum-töötuba võib olla nii loeng, loeng-etendus, olla ühendatud kunstniku teose/sündmusega, work in progress esitlus vms.

Konkursile esitatavaid projektide puhul hinnatakse festivali kontseptsioonile vastamist, eelarve realistlikkust, idee teostatavust.
 
Tähtaeg

1.07.2021, taotluse saab esitada siin.
 
Kontakt:
festival@interdistsiplinaar.ee
interdistsiplinaar.ee