Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Endla Teater kuulutab välja avaliku konkursi teatrijuhi ja loomingulise juhi ametikohtadele

08.10.2014 12:41

Avalik konkurss juhatuse liikme (teatrijuhi) ametikohale

Sihtasutus Endla Teater juhatuse liige vastutab Eesti riigi, Pärnu linna ja Paikuse valla poolt asutatud sihtasutusena töötava teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest, lähtudes teatri kunstilistest ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisemaks ülesandeks on teatri majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ja rakendamine viisil, mis tagaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste elluviimise kvaliteetsel tasemel.
Kandideerimise eelduseks on:
• riiklikult tunnustatud kõrgharidus
• Eesti kultuurivaldkonna ja teatrielu väga hea tundmine
• inimeste ja protsesside juhtimise kogemus
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus
• tugev algatus- ja analüüsivõime
Ametikohale kandideerijal palume esitada:
• kirjalik avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
• kirjalik visioon Endla teatri tulevikust (kuni 2 lk)
Tähtajad:
• avalduste laekumise tähtaeg on 28. november 2014 kell 17.00.
• Avaldused saata digiallkirjastatult aadressil [email protected] või tuua paberkandjal Endla teatri valvelauda (Keskväljak 1, 80010 Pärnu, märksõnaga TEATRIJUHT)
• Tööle asumine 10. aprill 2015
Juhatuse liikme valimisel on lisaks sihtasutuse nõukogule kaasatud teatri loominguliste töötajate
esindaja, tehniliste töötajate esindaja ja Eesti Etendusasutuste Liidu esindaja. Intervjuud vestlusvooru pääsenud kandidaatidega toimuvad 10. detsembril Pärnus.
Täiendav info: Sihtasutus Endla Teater ([email protected]; tel 44 20 650)

Avalik konkurss loomingulise juhi ametikohale

Vastavalt teatri põhikirjale on loomingulise juhi ülesandeks teatri repertuaarivaliku korraldamine ning repertuaariplaani koostamine, kehtestatud repertuaariplaani alusel ning vajadusel seda ka operatiivselt korrigeerides etendusasutuse igapäevase ja järjepideva loomingulise tegevuse tagamine.
Kandideerijalt eeldame:
• humanitaaralast haridust, laia silmaringi ja ideederohkust
• orienteerumist teatrimaastikul ja kultuurielus ning (näite-)kirjanduse head tundmist
• meeskonnatöö ja protsesside juhtimise oskust ning enesekehtestamisvõimet
• väga head suhtlemisoskust
• väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust
• algatus- ja analüüsivõimet
• varasemat teatritöökogemust
Ametikohale kandideerijal palume esitada:
• kirjalik avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
• kirjalik visioon Endla teatri loomingulisest arengust lähiaastatel (kuni 2 lk)
Tähtajad:
• avalduste laekumise tähtaeg on 28. november 2014 kell 17.00 .
• Avaldused saata digiallkirjastatult aadressil [email protected] või tuua paberkandjal Endla teatri valvelauda (Keskväljak 1, 80010 Pärnu, märksõnaga LOOMINGULINE JUHT.)
• Tööle asumine esimesel võimalusel
Loomingulise juhi valimiseks on moodustatud komisjon, kuhu kuulub lisaks sihtasutuse juhatuse liikmele sihtasutuse nõukogu, kaasatud on ka teatri loominguliste töötajate esindaja ja Eesti Teatriliidu esindaja. Intervjuud vestlusvooru pääsenud kandidaatidega toimuvad 10. detsembril Pärnus.
Täiendav info: Sihtasutus Endla Teater ([email protected]; tel 44 20 650)