Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Eesti teatristatistika 2011

05.09.2012 17:04

Eesti teatristatistika esitlusEesti Teatri Agentuurilt on ilmunud kogumik “Eesti teatristatistika 2011”, mis annab ülevaate Eesti etendusasutuste tegevusest 2011. aastal.

Eesti teatrist rääkides keskendutakse enamasti publikunumbrile, mis 2007.aastal ületas  esmakordselt taasiseseisvumise järel ühe miljoni piiri. Masu-aastad tegid siin oma korrektuurid ning 2009. aastaks oli külastuste arv langenud 873 800-ni. 2010. aastal tõusis külastuste koguarv 3%. Toona ei olnud põhjust arvata, et  2007. aasta tase veel lähiajal ületatakse, kuivõrd kasv oli tulnud mõne üksiku muusikali- ja lastelavastuse edust. Nüüdseks aga võib 2011. aasta andmete põhjal teatada, et miljoni piir on taas ületatud.
Kolmekümne nelja etendusasutuse külastuste koondnumbriks 2011. aastal oli 1008 305. Suurima külastatavusega teatrid olid jätkuvalt Vanemuine (169 213 vaatajat), Estonia (135 420) ja Eesti Draamateater (103 883).

Möödunud aastal anti Eestis kokku 5 012 etendust, neist 68% riigi või linna omandis olevates teatrites. Piletitulu kasvas võrreldes eelneva aastaga 1 miljon eurot. Endiselt tehakse Eestis kõige enam sõnalavastusi (61% aasta uuslavastustest). Nii muusika- kui tantsulavastused moodustavad kumbki umbes kümnendiku kogu repertuaarist. Aasta jooksul jõudis teater 126 Eesti linna ja asulasse. Samuti anti 127 etendust väljaspool Eestit, kokku 16es riigis
ja hinnanguliselt 36 000 vaatajale. Enim andsid välismaal etendusi Von Krahli Teater (23 etendust),  Teater NO99 (20 etendust), Kanuti Gildi SAAL (16), Vanemuine (11) ja Estonia (9).

Teatri Agentuuri statistikakogumik käsitleb 2011. teatriaastat lähtuvalt lavastusliikidest, žanritest, sihtgruppidest ja teatri omandivormist, samuti on ära toodud põhjalik teatrite tulude-kulude statistika, ülevaade harrastusteatrite aasta tegevusest ning traditsiooniks saanud analüütilised artiklid, mille autoriteks on sel korral Eesti Teatri Agentuuri dramaturg
Heidi Aadma, Tartu Ülikooli doktorand Hedi-Liis Toome ning Vanemuise finantsjuht Toomas Peterson.

Teatristatistikat publitseeritakse alates 2004. aastast, sel korral on kaasatud 34 etendusasutust: 1 avalik-õiguslik teater, 4 riigiteatrit, 4 riigi osalusega sihtasutust, 3 munitsipaalteatrit ning 20 erateatrit ja 2 tantsuagentuuri. Statistikasse kaasatud teatritest 29 said 2011. aastal Kultuuriministeeriumi eelarvest tegevustoetust.

Kaheksanda kogumikuni jõudnud teatristatistika väljaandja on Eesti Teatri Agentuur ja koostööpartneriteks kultuuriministeerium ja Eesti teatrid ning selle väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital.

Kogumikku saab küsida Eesti Teatri Agentuurist (Väike-Karja 12, Tallinn) alates 10. septembrist ning see on tänu Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toetusele kõigile tasuta.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Eesti Teatri Agentuuriga
telefonil 628 23 30 või e-aadressil [email protected]
Tiia Sippol
teatriinfo toimetaja

Eesti teatristatistika 2011