Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Drakadeemia otsib taaskord näitekirjanikke

30.07.2012 10:31

Näitekirjanike koolis Drakadeemia on algamas 5. hooaeg ja nüüd on avatud kandideerimine uue õppeaasta kursustele.

Kursuste raames toimub mitmekülgne lähenemine draamakirjandusele – tutvutakse selle kunsti põhitõdedega, kohtutakse kogenud teatripraktikutega, jagatakse mõtteid teiste huvilistega, kuid ennekõike on rõhk kirjutamisel. Osalejad loovad lühinäidendeid, samuti on võimalus pühenduda täispika teksti kirjutamisele.

Kogu õpe on praktilise suunitlusega. Lisaks kirjutamisele on olulisel kohal kokkupuude teatrite ning nende töötajatega. Osalejate tekste loevad lavastajad ja dramaturgid, samuti toimub arvukalt teatrikülastusi. Osalejatel on võimalus kursuse vältel külastada etendusi väga soodsate piletitega. Kevadel toimub õppereis Berliini rahvusvahelisele teatrifestivalile. See kogemus on möödunud aastatel kujunenud äärmiselt oluliseks kogu õppeprotsessi kontekstis.

Drakadeemia kursuste lõpetajad saavad oma teekonda jätkata mitmel moel. Olles läbinud baasõppe, avaneb võimalus osaleda edasijõudnute kursustel (nt lavastusdramaturgipraktika dramatiseerimise kursus, dokumentaalnäidendi kursus jne). Paljud osalejad on leidnud just Drakadeemia kaudu ka edasisi professionaalseid kontakte ja jätkanud näitekirjaniku teed iseseisvalt. Mitmed meie kursuste lõpetanud on edukalt esinenud ka üleriigilistel näidendivõistlustel.

2012/2013 hooaja kursused:

Näidendi kirjutamise baaskursus

Tunnid toimuvad laupäeviti Tallinnas. Kursuse peamine eesmärk on tagada, et lõpetajatel on vajalikud oskused, teadmised, kogemused ja kontaktid jätkamaks näidendite kirjutamist professionaalsete või amatöörteatrite lavastuste tarbeks.

Kursus on jaotatud kolmeks mooduliks:

1. moodul: KLASSIKALINE NÄIDEND (06.10 – 15.12.2012)

Selle mooduli raames keskendutakse klassikalise näidendi omaduste õppimisele, rakendatakse õpitut ise kirjutades, uuritakse eesti teatrimaastikku ja kohtutakse teatripraktikuga. Mooduli lõpus valmib igal osalejal lühinäidend.

2. moodul: ALTERNATIIVSED LÄHENEMISED (12.01 – 23.03.2013)

Antud mooduli tähelepanu keskendub teatritekstide laiematele võimalustele. Muudetakse mitmekülgsemaks oma võttestikku näidendite kirjutamises ning tehakse katsetusi uute draamažanrite ja stiilidega. Jätkuvad kohtumised teatripraktikutega. Mooduli lõpus valmib igal osalejal lühinäidend.

3. moodul: PRAKTILINE KIRJUTAMINE (06.04 – 08.06.2013)

Osalejad keskenduvad täispika näidendi kirjutamisele. Professionaalsed näitlejad  loevad iga osaleja näidendi mustandist ette katkendeid ja annavad tagasisidet. Lõplikule näidendile saadakse tagasiside lavastajalt, dramaturgilt ja kursuse juhendajatelt. Toimub ka nädalane õppereis Berliini Theatertreffeni festivalile, et laiendada oma silmapiiri veelgi ja saada vajalik kogemus rahvusvaheliselt teatrimaastikult. (Festivali külastuse tasu lisandub mooduli õppemaksule)

Ühe mooduli maksumus 255 EUR

Kogu kursuse maksumus (I-III moodul) 630 EUR.

Kandideerimine ja osalemistingimused:

Esimeses moodulis osalemiseks tuleb täita ankeet ja loovülesanne, misjärel kutsutakse osalejad suulisesse vooru. Kandideerimisel tuleb eelnev näidendite kirjutamise kogemus kasuks, kuid kindlasti pole see eelduseks. Olulisim on omada põnevaid mõtteid, mida saab näidendi vormi valada, valmidus grupis töötada ja suur tahe näidendeid kirjutada.

Kandideerimine kestab 20.07. - 11.09.2012. Kandideerimisdokumentidele avaneb ligipääs 20. juulil.

Mooduleid saab läbida nii järjest, ükshaaval kui ka erinevate õppeaastate jooksul. Iga mooduli lõpus saab osaleja tõendi vastava mooduli läbimisest. Baaskursus loetakse täielikult läbinuks neil, kes on osalenud kõigi kolme mooduli õppetöös.

Igas järgnevas moodulis osalemiseks peab olema läbitud eelnev (st. teises moodulis osalemiseks peab olema läbitud 1., kolmandas osalemiseks 1. ja 2.). Käesoleval õppeaastal on võimalik 1. moodulit läbida auditoorses, e- või individuaalõppes. 2. ja 3. moodul toimuvad auditoorses või individuaalõppes.

Baaskursust juhendavad Siret Paju ja Mihkel Seeder.

Näidendite kirjutamise e-õpe

Õpe kestab kolm kuud, tunnid toimuvad kord nädalas ja kursuse eesmärgiks on anda õppijale klassikalise näidendi kirjutamiseks tarvilikke baasoskuseid. Kursuse lõpuks valmib igal osalejal lühinäidend. E-õppe sisu on sama, mis baaskursuse I mooduli õppekava.

E-õpe toimub Drakadeemia mugavas internetikeskkonnas, kuhu riputatakse üles iganädalaselt uus õppematerjal ning antakse osalejaile ülesanded iseseisvaks lahendamiseks. Pidevalt toimub suhtlus grupikaaslaste ja juhendajaga. Kaks korda kogu kursuse jooksul kohtutakse kogu grupiga ka Drakadeemia ruumides Tallinnas.

E-õpe on ideaalne ja paindlik võimalus neile, kel on küll aega ja huvi näidendite kirjutamise õppimise vastu, kuid kel pole võimalik igal nädalal Tallinnas tundides käia.

Kandideerimiseks on vajalik täita ankeet ja teha loovülesanne, dokumentidele avaneb ligipääs 20. juulil siinsamal veebilehel. Kandideerimine kestab 20.07. - 16.09.2012.

Kursuse maksumus: 255 EUR

Kursust juhendab Marite Butkaite.

Näidendite kirjutamise individuaalõpe

Individuaalõpe on mõeldud neile, kes tunnevad huvi näidendite kirjutamise vastu, kuid kellel pole võimalik võtta osa nendest Drakadeemia kursustest, millel on fikseeritud kohtumisajad.

Samuti saab individuaalõppe raames keskenduda probleemidele ja teemadele, mis osalejat kõige rohkem huvitavad, kuid millele pole grupitunnis võimalik põhjalikult keskenduda. Tegemist võib olla ühekordse probleemiga (nt. näidend on jooksnud ummikusse; mis on remark ja kuidas seda kasutada), pikema küsimusega (kuidas kirjutada eriilmelist ja põnevat dialoogi; mis on ’hästi-tehtud-näidend’ ja kuidas seda kirjutada) või hoopis sooviga läbida terve Drakadeemia baaskursus eraõppes.

Individuaalõpe on neile, kes pole näidendite kirjutamisega varem kokku puutunud, on sellega tegelenud vähesel määral, kui ka kogenud kirjutajatele. Vastuvõtukatsed puuduvad – eraõppe tase ja sisulised tegevused olenevad osaleja oskustest ning soovidest.

Osalemiseks tuleb ühendust võtta Siret Paju või Mihkel Seederiga, kes viivad individuaaltunde läbi.

Individuaalõppe maksumus: 30 EUR/h

Lisainfo:

www.drakadeemia.eu

[email protected]