Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

7. mail toimub teemaõhtu “Ekspressionistlikud otsingud 1920. aastate Eesti teatris”

07.05.2019 09:41

Teisipäeval, 7. mail 2019 kell 17.00 toimub Adamson-Ericu muuseumis näitusel "Laval ja lõuendil" teemaõhtu "Ekspressionistlikud otsingud 1920. aastate Eesti teatris". Külla tuleb teatriteadlane ja Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi eesti kirjanduse dotsent Luule Epner.

Juba enne Esimest maailmasõda kujunenud ekspressionismi puhul oli tegu enamusi kunstiliike läbiva suundumusega, mis leidis kõige laiemat kõlapinda Saksa kultuuriruumis enne ja pärast sõda. Eestisse jõudis ekspressionism 1920. aastatel, mil uusi stiili- ja vormivõtteid otsiti nii teatris kui ka kujutavas kunstis. Näitusel "Laval ja lõuendil" esindatud kunstnike loomingu taustal tuleb juttu ekspressionistlikest maailmavaatelistest, tundeelulistest ning stilistilistest otsingutest ja katsetustest Eesti teatrites.

Luule Epner on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi eesti kirjanduse dotsent, kes annab loenguid ka Tartu Ülikooli teatriteaduse magistriõppes. Tema peamised uurimisvaldkonnad on draamateooria, eesti näitekirjandus ja teater, aga ka 20. sajandi eesti proosakirjandus. Luule Epner on avaldanud artikleid paljudes väljaannetes ning on kollektiivsete monograafiate "Eesti kirjanduslugu" (2001) ja "Eesti sõnateater 1965-1985" (2015) üks autoreid. Ta kuulub Eesti Teatriliitu, Eesti Kirjanduse Seltsi, Rahvusvahelisse Teatriuurimise Föderatsiooni jm ühendustesse.

Näitus "Laval ja lõuendil" (https://adamson-eric.ekm.ee/syndmus/laval-ja-louendil/) eksponeerib 20. sajandi esimesel poolel tegutsenud eesti kunstnike vabaloomingut kõrvuti teatrilavadele looduga. 20. sajandi alguses loodud kutseliste teatrite soov visuaalselt kõrgetasemeliste lavamaailmade järele ning kunstnike huvi teatrikunstis kiiresti kehtestunud modernistlike ja ekspressionistlike väljendusviiside vastu innustas autoreid, nagu Roman Nyman, Peet Aren ja Henrik Olvi, katsetama teatrikunstiga.

Osalemine muuseumipiletiga