Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Eesti Teatriliit

Aadress:
Uus 5, 10111 Tallinn
E-mail:
Koduleht:
lavastus-pic

Eesti Teatriliit on kutseliste teatritegelaste liite, ühendusi, seltse jmt koondav katusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärk on teatrikultuuri hoidmine, arendamine ja väärtustamine ning mis samaaegselt tegutseb ametiühinguna. Eesti Teatriliit on asutatud 1987. aastal ja on Eesti NSV Teatriühingu (asutatud 1945) õigusjärglane. Teatriliitu kui katusorganisatsiooni kuuluvad erialaliidud ja -ühendused:

Teatriliit lähtub oma tegevuses liikmete sotsiaalsete, majanduslike, töö- ja kutsealaste õiguste ning huvide kaitsmisest ja esindamisest. Alates 1992. aastast peab Teatriliit TALO (Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon) ühe liikmesliiduna läbirääkimisi Vabariigi Valitsusega teatritöötajate palgatingimuste parandamiseks.
Täiendavalt jätkab Teatriliit oma kutseliidu ülesandeid, koordineerib igal aastal teatri aastaauhindade ja nimeliste preemiate žüriide tegevust ning korraldab preemiate pidulikku kätteandmist.

Alates 1954. aastast tegeletakse järjepidevalt kirjastustegevusega, et tagada kvaliteetne erialakirjandus teatrirahvale ja -publikule. Teatriliit jagab sotsiaal- ja tervisetoetusi oma liikmetele, loomulikuks ülesandeks on peetud sotsiaalabi teatriseenioridele, teatrirahva matmispaiga korrashoidu Metsakalmistul ja Siselinna kalmistul. Teatriliidu omandis on kaks puhke- ja loomemaja Lahemaal. Teatriliidu tegevust finantseerivad liikmemaksu kaudu eelkõige liikmed ise. Pidevalt on saadud sihtotstarbelisi toetusi muudest allikatest, näiteks Eesti Kultuurkapitalilt ja Kultuuriministeeriumilt.

Teatriliidu tööd juhivad peakoosolekute vahelisel ajal volikogu ja juhatus.

Alates 2021. aastast on Teatriliidu esimees Gert Raudsep ning vastutav sekretär Riina Viiding.