Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Eesti Näitlejate Liit

Aadress:
Sakala 3, 10141 Tallinn
E-mail:
lavastus-pic

Eesti Näitlejate Liit on Eesti kutseliste näitlejate liit, tunnustatud loomeliit loomeliitude seaduse tähenduses ning näitlejate kui teose esitaja õiguste kollektiivse esindamise organisatsioon autoriõiguse seaduse tähenduses.

Liit on asutatud 8. märtsil 1993. aastal ja on 14. märtsil 1934.a. asutatud Eesti Näitlejate Liidu õigusjärglane. Eesti Näitlejate Liit kuulub Eesti Teatriliitu ning on Rahvusvahelise Näitlejate Föderatsiooni (FIA) liikmesorganisatsioon.

Eesti Näitlejate Liidu tegevliikmeteks võivad olla isikud, kes töötavad kutselise näitlejana või sellele lähedasel erialal. Auliikmeks valib juhatus isikud, kellel on erilisi teeneid näitekunstis. Liidu kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku iga kolme aasta tagant. Üldkoosolekutevahelisel ajal on liidu kõrgeim juhtorgan volikogu.

Üldkoosolekul valitakse liidu esimees ning täidesaatev organ juhatus (või otsustatakse juhatuse moodustamise printsiibid). Juhatus valib endi hulgast kaks aseesimeest ning koguneb vähemalt kord kuus.

Eesti Näitlejate Liidu esimees on Tõnn Lamp, aseesimehed on Ernst Lillemets ja Liisa Pulk. Liitu kuulub 556 liiget.