Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Vaata ja mõtle kaasa: uued terminid teatrisõnastikus

13.01.2020 18:23

Eesti Teatri Agentuuri kodulehel olevat teatrierialaste terminitega sõnastikku on täiendatud 18 uue terminiga. Agentuuri kodulehe teatrisõnastikust leiab nüüd üle 50 teatritermini koos selgituste ja kasutusnäidetega. 

Teatriterminoloogia
Teatriterminoloogia töörühma teemaringides analüüsiti 2019. aastal muuhulgas termineid dramatiseering, adaptatsioon ja redaktsioon ning arutleti nt ka erinevuste üle terminites inter-, intra-, multi- ja transkultuuriline teater. 

Komisjoni katusorgansitatsiooniks on Eesti Teatri Agentuur ja liikmeteks Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol. Terminitöös lähtutakse mõistepõhisusest. Analüüsi läbinud teatrierialaste terminite ja soovitustega saab tutvuda kodulehe rubriigis teatriterminoloogia.

Töörühm loodab ka järgnevatel aastatel tegevust jätkata ning on valmis koostööks ja avatud ettepanekutele, mis nii ühtlustaksid kui ka arendaksid teatriväljal kasutatavat sõnavara. 

Teatriteadus on ühes teatriga arenenud mitmekülgseks ja laiahaardeliseks ning 2017. aastal tööd alustanud teatriterminoloogia töörühma eesmärgiks on teatriterminite analüüsimine, vähekasutatud mõistete kinnistamine ja ühtse terminisõnastiku loomine. Tänaseks on analüüsi läbinud 70 terminit, neist üle 50 on kantud Eesti Keele Instituudi baasi Ekilex ning avaldatud ka agentuuri kodulehel.

Eesti oskuskeelekorralduse, terminitöö toetamise põhimõtete ja erinevate toetust saanud oskussõnastikega saab tutvuda aadressil: terminoloogia.ee  

Teatriterminoloogia töörühm tänab innustuse eest Haridus- ja Teadusministeeriumi ja koostöö eest Eesti Keele Instituuti, samuti häid kolleege, kes lahkesti kaasa arutlenud. 

Lisainfo: 
Tiia Sippol
6282 342