Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Vene Teater kuulutas välja konkursi teatrijuhi ametikohale

03.11.2023 13:12

SA Vene Teater kuulutab välja konkursi sihtasutuse juhatuse liikme ehk teatrijuhi ametikohale. Kandideerida saab kuni 1. detsembrini 2023.

Teatrijuht tagab teatri põhikirjaliste eesmärkide täitmise ning vastutab igapäevase töökorralduse ja pikaajalise arengu ning teatri rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest. Teatrijuht vastutab teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest, lähtudes teatri kunstilistest ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisimaks ülesandeks on teatri majandustegevuse planeerimine ja rakendamine, tagamaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste elluviimise.

Nõuded kandidaadile:

 • teadmised eesti kultuuriloost, sh teatriloost;
 • hea eesti ja vene keele ning ühe võõrkeele oskus nii kõnes kui ka kirjas;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • analüüsi- ja algatusvõime;
 • koostööle orienteeritus

Kandideerimisel tuleks kasuks:

 • kõrghariduse olemasolu;
 • asutuse või ettevõtte edukas iseseisva juhtimise kogemus;
 • majandusalased üldteadmised;
 • stressitaluvus ja oskus kriise reguleerida

Vene Teater pakub:

 • võimalust panustada eesti kultuuriruumi mitmekesistamisse;
 • eneseteostust ja väljakutseid pakkuvat tööd loomingulises keskkonnas;
 • kultuurimaastikul konkurentsivõimelist palka

Kandideerijal palutakse esitada:

 • avaldus koos kinnitusega, et nõuded kandidaadile on täidetud;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • kirjatöö, milles on vastatud küsimusele, milline on Vene Teatri roll tänases Eesti ühiskonnas ja milline on kandidaadi varasem kokkupuude teatriga ning mis motiveerib kandidaati asuma juhtima SA Vene Teater

Kandideerimisdokumendid palutakse saata hiljemalt 1. detsembriks 2023 e-posti aadressile jass.juuremaa@tallinnlv.ee märgusõnaga "teatrijuht".

Juhatuse liikme valib sihtasutuse nõukogu. Juhatuse liikmega sõlmitakse leping kuni viieks aastaks.

Tööle asumise aeg veebruarist 2024.

Pildil Vene Teatri suur saal.