Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Värske uuring tõi välja selgelt pooldava hoiaku uue ooperi- ja balletiteatri rajamise suhtes

23.05.2014 12:46

Rahvusooper Estonia viis 3.–16. maini läbi küsitluse Tallinnasse tänapäeva nõuetele vastava uus ooperi- ja balletiteatri hoone rajamise küsimuses eksisteerivate hoiakute osas. Uuringu käigus küsitleti 880 inimest, tulemusi aitas analüüsida ja kokkuvõtet teha TNS Emor.

Selge enamus – 87% küsitletutest ja 86% estoonlastest – pooldab uue ooperi- ja balletiteatri rajamist. Linnahalli asukohta pidas uuele teatrile parimaks 61% kõikidest küsitletutest ja 59% estoonlastest. Eelistuse põhjenduseks toodi põhiliselt linnahalli head asukohta, kus on rohkem ruumi (ka paremad parkimisvõimalused), kesklinna lähedust ja ilusat vaadet merele.

Kui vastajatele pakuti, et uue hoone asemel võiks ehitada uue vaatesaali kas Teatri väljakule või Estonia taha 1905. a mälestusmärgi asemele, siis eelistati Estonia-tagust ala. Suhteliselt suur „ei oska öelda“ osakaal lisavaatesaali küsimuses peegeldab inimeste ootust pigem uue hoone järele. Nõusoleku põhiliseks põhjenduseks oli suurema ja tänapäeva nõuetele (lava suurus, akustika, istmeridade vahed, töötingimused jne)  vastava saali vajadus.

Rahvusooperi peadirektori Aivar Mäe sõnul annab uuring juurde kindlust jääda truuks enda ja teatrirahva visioonile ja unistusele. „Küsimusele, millal võiks uus maja uksed avada, puudub mul vastus, aga eks tilkuv vesi uuristab ikka augu kivisse,“ lisas Mäe.

Alternatiivseid asukohti pakkus alla 10% vastanutest, põhiliselt mainiti Piritat, Kadriorgu, mõnda vaba pinda kesk- või südalinnas ja asukohta mõne kaubanduskeskuse asemele.
Uuring viidi läbi rahvusooperi etenduste külastajate, kodulehe lugejate, Estonia töötajate ja Solarise keskuse külastajate hulgas.

Inimestelt küsiti nende arvamust vajaduse kohta rajada Tallinnasse tänapäeva nõuetele vastav uus ooperi- ja balletiteatri hoone või vaatesaal. Lisaks uuriti hoiakuid selles osas, kas Tallinna linnahalli asukoht sobiks ooperiteatrile kõige paremini või kas uue maja asemel võiks ehitada Estonia majaga ühenduses oleva uue vaatesaali Teatri väljakule või Estonia taha. Lisaks uuriti arvamusi võimaliku muu asukoha kohta.

Kokku vastas küsimustikule 880 inimest, kellest 428 olid teatri ja Solarise külastajad, 226 estoonlased ning 226 kodulehe lugejad.


Ülla Veerg
Rahvusooper Estonia/Estonian National Opera
Avalike suhete ja turundusteenistuse juht/
Head of the PR and Marketing Department
[email protected]
tel. +372 683 1242
fax +372 683 1299
GSM +372 501 2508
www.opera.ee
Estonia pst. 4, 10148 Tallinn, Estonia