Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ootab õppima

20.06.2014 12:37

TÜ VKA ootab huvilisi õppima tantsukunsti ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia erialadele

Tantsukunst

Keda ootame õppima?

Õppima ootame noori, keda huvitab tantsukunst selle mitmepalgelisuses. Nii neid, kes on juba lapsest peale “tantsu sees” olnud, kui ka neid, kes on tantsukunsti alles enda jaoks avastanud. Ootame neid, kes näevad enda tulevikku tantsuõpetaja ja/või koreograafina - see tähendab professionaali, kes austab inimkeha liigutuslikku väljendusvõimet ning on suuteline seda kogemust ka teistele edasi andma.

Tantsukunsti õppekava erialakatsed

Tantsukunsti erialale õppima asuda soovijate puhul soovime hinnata:
- sügavat huvi tantsukunsti vastu ja soovitavalt tantsuharrastuslikku kogemust;
- isiklikku suhet, mõistmist ja arusaama tantsukunstist;
- soovi ja tahet ning ettekujutust näha oma elu tantsukunstis kas tantsuõpetajana ja/või    koreograafina;
- kehalist valmisolekut tantsukunsti praktilisteks õpinguteks;
- loomingulist potentsiaali.

Erialakatse koondtulemuse esitab vastuvõtukomisjon 100-punktisel skaalal:
1. Tantsukunstialane essee (max 10 punkti)
2. Erialakatse praktiline osa (max 60 punkti)
3. Oma tantsu esitus (max 20 punkti)
4. Suuline intervjuu (max 10 punkti)Teatrikunsti visuaaltehnoloogia

Keda ootame õppima?

Õppima ootame noori, kes huvituvad etenduskeskkondade loomise visuaalsetest tehnoloogiatest (butafooria, valguskujundus, video, uus meedia) ning kes soovivad omandada dekoraator-butafoori, valguskujundaja, etenduskunstide multimeediaspetsialisti või lavastuskorraldaja elukutset. Kunsti- ja tehnikahuvilistelt üliõpilaskandidaatidelt eeldame ka laiemat tahet rakendada visuaaltehnoloogiaid muudes loomemajanduslikes ja tehnoloogilistes valdkondades.

Teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava erialakatsed

Teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekavale õppima asuda soovijate puhul soovime hinnata:

- huvi etenduskunstide, tehnoloogilise kunsti ning audiovisuaalse meedia vastu;
- kunstilise, suulise ja kirjaliku eneseväljenduse sisukust
- motiveeritust ja püsivust osaleda kollektiivse kunsti sünnis kas kujundaja või teostajana;
- ettevõtlikkust
- loomingulist potentsiaali

Erialakatse koondtulemuse esitab vastuvõtukomisjon 100-punktisel skaalal:
1. Ruumitaju test (max 10 punkti);
2. Ruumiline kompositsioon (max 10 punkti);
3. Üldkompositsioon (max 10 punkti);
4. Joonistamine (max 10 punkti);
5. Spetsialiseerumis-suuna ülesanded (max 40 punkti);
6. Intervjuu (max 10 punkti);
7. Teatriteemaline essee (max 10 punkti).

Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 50 punkti.