Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Avaldatud on teatriterminoloogia sõnastik

04.02.2019 14:15

Teatriterminoloogia sõnastiku leiad siit!

Eesti Teatri Agentuuri kodulehel on nüüdsest avaldatud teatrialaste terminitega sõnastik. Teatriteadus on aastate jooksul arenenud nii teadlaste kui teemavaldkondade poolest mitmekülgseks ja laiahaardeliseks ning 2017. aastal leiti, et käes on aeg ühtse terminisõnastiku loomiseks. Tööd alustanud teatriterminoloogia töörühma üheks eesmärgiks on olnud eesti teatriteaduses käibelolevate terminite analüüsimine, olemasolevate, kuid vähekasutatud mõistete kinnistamine ja ühtse terminisõnastiku loomine. Tänaseks on analüüsi läbinud 50 terminit, neist üle 30 on kantud ka Termeki terminibaasi. Valitud terminid on leitavad ka agentuuri kodulehel. Eesti Teatri Agentuur on toimkonna tööd korraldavaks katusorganisatsiooniks, komisjoni liikmeteks on Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol. Töörühm on avatud ettepanekutele. Esialgu ei ole plaanis tehnilise sõnavaraga tegeleda, küll aga avalikku huvi pakkuvate üldterminitega, mille sõnastust igapäevatöös vaja läheb. Kõige aluseks on koostöö ja vajadus. Töörühm tänab innustuse eest Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” ja koostöö eest Eesti Keele Instituuti.
Eesti erinevate valdkondade terminitöö ja toetust saanud oskussõnastikega saab tutvuda aadressil: terminoloogia.ee