Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

“Teatrielu 2012” veebiväljaanne

29.10.2013 14:17

"Teatrielu 2012" on nüüd loetav siin.
Raamatuna on "Teatrielu 2012" endiselt müügil Teatriliidu valvelauas (9€) ja raamatupoodides.

"Teatrielu 2012" koostajate Hedi-Liis Toome ja Liina Undi eesmärk oli tuua esile aastat mõjutanud tendentsid ja suundumused, mistõttu ei leia seekordsest „Teatrielust“ lavastuste süvaanalüüse ega näitleja- või lavastajaportreesid. Pigem keskendutakse protsessidele, mis jäävad väljapoole tavapärast teatrimaastikku, kuid mis pole kindlasti vähemolulised. Nii tutvustab Madli Pesti esmakordselt eestikeelses pikemas artiklis mõistet „rakendusteater“, Andreas W kirjutab senini Eestis üsna vähe praktiseeritud tehnoloogilisest teatrist, Paavo Piik suhteliselt algusjärgus stand-up’ist, Luule Epner käsitleb reaalse ja fiktsionaalse piire etenduse mõistmise ja mõtestamise taustal, Pille-Riin Purje kirjutab analüüsib reaalsete tegelaste kujutamist teatrilaval, Helena Krinal vaatleb fiktsionaalsuse nihestamist kaasaegses tantsus, Eva-Liisa Linder annab põhjaliku ülevaate lasteteatrist, Heidi Aadma kirjeldab publikumenukeid saalis istuja seisukohast, Kristel Pappel näitab nihkeid uudsusesse eesti muusikateatris, Madis Kolk mõtiskleb religioossuse ja pühaduse suhte üle teatris, Katrin Maimik arutleb kultuuriturunduse argipäevast turundaja pilgu läbi, Tambet Kaugema analüüsib tihenevat teatribloginduse maastikku, Kristiina Reidolv teeb kokkuvõtte 2012. aasta muudatustest teatrite ning teatriorganisatsioonide juhtimises ja tendentsidest riigi teatripoliitikas.

Koostanud: Hedi-Liis Toome, Liina Unt
Kroonika koostajad: Tiia Sippol, Marion Ründal, Ott Karulin
Korrektor: Tiina Lias
Kujundanud: Kersti Tormis
Tänu: Heidi Aadma, Tiina Ritson
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas
Väljaandja Eesti Teatriliit
Väljaandmist toetas Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapital.

Sarja ülevaade: www.teatriliit.ee/kirjastustegevus/sarivaljaanded/teatrielu