Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Taotlusvoor EL kultuuriprogrammis ja Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamiseks on avatud 31. maini

19.05.2017 15:18

Taotlusvooru eesmärgiks on eesti kultuuri rahvusvahelistumise ja jätkusuutlike väliskontaktide loomise toetamine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmis „Kultuur“ ja „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis.

Toetust võivad taotleda:
* Era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
* riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.

Taotlusvoorust toetatakse:
* Euroopa Liidu programmis „Kultuur“ ja „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis osalevaid Eesti projektijuhte või kaaskorraldajaid koostööprojektides osalemiseks vajaliku kaasrahastamise osas;
* mitmeaastaste projektide puhul ainult 2017. aastal toimuvaid tegevusi.

Taotlusvooru eelarve maht on kuni 46 322 eurot.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 1 000 eurot ja ülempiir 15 000 eurot.
 
Taotluste hindamisel võetakse arvesse:
* projekti mõju valdkonna arengule ja rahvusvaheliste kontaktide loomise võimekust;
* taotleja professionaalsust, eelnevat kogemust, haldusvõimekust, välismaiste koostööpartnerite taset ja panust projekti elluviimisel;
* projekti kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust;
* projekti kaasatud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ja rahvusvahelist ulatust;
* eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest. 

Komisjon
Kadri Jauram - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja
Hillar Sein - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler
Heili Jõe - Kultuuriministeeriumi Euroopa Liidu asjade nõunik
Eva Leemet - MTÜ Loov Eesti tegevjuht
 
Taotlemine
Taotlus Kultuuriministeeriumi projektitoetuse taotlusvormil ja vajalikud lisadokumendid esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna ja digikonteinerisse pakituna aadressil [email protected] (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn). Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2017

Taotlusele tuleb lisada
LISA 1 Koostööprojektis osalemise eelarve 2017. a. tegevuste lõikes.
LISA 2 Programmi “Kultuur” raames esitatud projekti 2017. a. tegevuste kirjeldus täpsustades enda rolli projekti läbiviimisel.
Tõend Euroopa Komisjoni poolse rahastamisotsuse kohta.

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla:
* riikliku maksu maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul kui maksuvõlg on ajatatud. 
* Majandusaasta aruande esitamise võlga.
* Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).
* Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.