Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

TALO üleriigiliste palgaläbirääkimiste järgmine voor

08.09.2014 13:56

Teisipäeval, 9. septembril kell 11.00 toimub Kultuuriministeeriumi saalis (Suur-Karja 23) TALO liikmeskonna nimel peetavate töötasustamistingimuste ja töötasu alammäära üleriigiliste läbirääkimiste järgmine voor.

TALO on esitanud läbirääkimiste tööandjapoolsele delegatsioonile järgnevad ettepanekud:
• esimese valikuna - saavutada 2015. aasta töötasu alammäära ja töötasustamistingimuste läbirääkimistel Kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020 punktis 12 formuleeritud töötasu alammäära tase;
• teise valikuna - saavutada 2015. aasta töötasu alammäära ja töötasustamistingimuste läbirääkimistel töötasu alammäära tase, mis ei ole väiksem kui samaks perioodiks põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajatele kehtestatav töötasu alammäär;
• pidada otstarbekaks, et läbirääkimiste lõppdokumendis fikseeritakse lisaks kokkulepitud töötasu alammäära tasemele ka konkreetsed töötasuvahendite mahud sektorite ja/või asutuste lõikes;
• taotleda, et läbirääkimistele kutsutakse (vähemalt vaatlejatena) kõigi TALO liikmeskonna tööandjate volitatud esindajad, sõltumata nende haldusalluvusest või omandisuhetest;
• pidada läbirääkimistel otstarbekaks keskenduda pikemaajaliste (2-3 aasta perspektiivis) kokkulepete saavutamisele;
• jätkata 2012. aasta 17. oktoobril allkirjastatud Ühiste kavatsuste protokollis fikseeritud põhimõtte – moodustada töögrupp kultuuritöötajate maatriks-palgasüsteemi väljatöötamiseks – arendamist.

Eesti Teatriliit
Uus 5, 10111 Tallinn
[email protected]
6464 512
www.teatriliit.ee