Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Tallinna Linnateater otsib nelja uut kolleegi

14.07.2023 16:53

Tallinna Linnateater laieneb ja uueneb ning pakub uutele kolleegidele põnevat võimalust kaasa lüüa uueneva teatri ülesehitamises. Töö loovas keskkonnas saab olema mitmekesine, huvitav ja väljakutseid pakkuv. Kandideerimine neljale ametikohale on avatud kuni 13. augustini 2023.

Juhiabi

Juhiabi ülesandeks on direktori abistamine administratiivküsimuste lahendamisel, töö- ja teenuslepingute ettevalmistamine ning vormistamine, teatritöötajate nõustamine personalitööga seotud küsimustes.

Tallinna Linnateater ootab Sind oma meeskonda, kui oled aktiivne ja sõbralik suhtleja, avatud uuendustele, hea pingetaluvusega, täpne ja korrektne dokumentide vormistamisel.

Kasuks tuleb varasem töö personalivaldkonnas, seadusandluses orienteerumine, väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, varasem töö teatris ning tööalane kokkupuude kohaliku omavalitsuse või riigi asutustega. Oluline on olla kursis teatritöö ja kultuurisektoriga laiemalt ning tunned hästi kehtivat tööseadusandlust

Etendusteenistuse juht

Etendusteenistuse juhi peamiseks tööülesandeks on etendusi teenindavate osakondade töö juhtimine ning lavastuste väljatoomiseks vajalike lavatehniliste protsesside koordineerimine ja juhtimine.

Tallinna Linnateater ootab Sind oma meeskonda, kui Sul on varasem meeskonna juhtimise kogemus, avatud meel, teotahe ning tehniline taiplikkus lava-, valgus-, heli- ja videotehnoloogia vallas, talud hästi pinget.

Kasuks tuleb varasem kokkupuude teatritööga, inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil ning aktiivne huvi uute tehnoloogiate ja inimeste vastu.

Pealavameister

Pealavameistri peamiseks ülesandeks on lavameistrite osakonna igapäevatöö planeerimine ja juhtimine, osalemine uuslavastuste väljatoomisel ning uue lavatehnoloogia haldamine.

Tallinna Linnateater ootab Sind, kui oled teotahteline, avatud meelega, omad aktiivset huvi uute tehnoloogiliste lahenduste vastu, Sul on olemas lavatehnoloogiline taiplikkus ja oled hea pingetaluvusega.

Kasuks tuleb varasem kokkupuude teatritööga, oskus käsitleda kaasaegset tehnoloogiat ja inglise keele oskus suhtlustasandil.

Etendusteenistuse juht ja pealavameister teevad igakülgset koostööd teatri lavastusjuhi ja trupijuhiga ning lavastusi ettevalmistavate ja etendusi teenindavate töötajatega.

Lavameister

Lavameistri peamiseks ülesandeks on lavade tehniline ettevalmistamine nii uuslavastuste tarvis kui ka õhtusteks etendusteks.
Kasuks tuleb varasem töökogemus lavameistrina, valmisolek töötada graafiku alusel, lahendustele orienteeritud suhtumine, meeskonnatöö kogemus, hea füüsiline vastupidavus.

Eeldatav tööle asumise aeg: sügis 2023.

Kandideerimissoov koos senise töökirjelduse ja motivatsioonikirjaga palutakse saata hiljemalt 13. augustiks e-postile [email protected]. Lisainfot saab samuti aadressilt [email protected].

Foto: Tallinna Linnateater