Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu

05.09.2014 15:31

Eesti Rahvuskultuuri FondSihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2015. aastal. Stipendiume ja toetusi jagatakse 155-st allfondist.

Näitlejaid ja lavastajaid toetavad nimelised allfondid
SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND
Kahekümne viiendal jagamisel

Esimest korda jagatakse sel aastal stipendiume järgmisest allfondist:
Reet ja Arne Miku fond
Algatatud 2011. aastal Arne Miku poolt eesmärgiga toetada noori Eesti lauljaid.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks annetajale.

Näitlejaid ja lavastajaid toetavad järgmised Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondid:

Alexander Kofkini fond
Asutatud 1993. aastal Alexander Kofkini poolt eesmärgiga toetada näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal.

Georg Otsa fond
Algatatud 2005. aastal Mikk Mikiveri (1937−2006) poolt eesmärgiga toetada noori lauljaisiksusi.

Hans Teetlausi fond
Asutatud 2011. aastal Valve Teetlausi ja Helge Teetlausi poolt eesmärgiga toetada Eesti Vabariigi kodanikest noorte, s.o kuni 35 aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega kuni 35 aastaste ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Halduskogu 3-liikmeline: Margus Arvisto, Nadja Kurem, Rein Tiik.

Kristi ja Siim Kallase fond
Asutatud 2009. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris.
Kord aastas antakse välja stipendium kas
- näitlejale, kes on kehastanud mõnda Eesti ajaloo tegelast veenvalt ja huvitavalt,
- lavastajale, kes on lavastanud mõne huvitava Eesti ajalugu käsitleva (ja mõtestava) teose,
- või algupärandi autorile, kes on loonud kunstiliselt kandva ja ajalooliselt veenva teose.
Vaatluse alla tulevad ajavahemikul 1. september 2013 – 31. august 2014 valminud tööd. 
Jagamisele tuleb 1 795 eurot.
Halduskogu 6-liikmeline: Jaak Allik, Kärt Johanson, Siim Kallas, Maret Maripuu, Margus Mikomägi, Tõnis Mägi.

Mati Palmi fond
Algatatud 2006. aastal Mati-Johannes Palmi poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal. Halduskogu 3- liikmeline: Anu Kaal, Ivo Kuusk, Mati Palm.

Miliza Korjuse laulustipendiumi fond 
Algatatud 2002. aastal Melissa Wellsi poolt ema Miliza Korjuse (1909−1980) mälestuseks. Miliza Korjuse laulustipendiumi fond toetab lauljaid.

Rahvusooperi fond
Asutatud 1994. aastal Eesti Sotsiaalpanga (1991−1995) poolt eesmärgiga toetada teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris. Halduskogu 3-liikmeline: Märt Kubo, Peep Lassmann, Arne Mikk.

Taotluste vastuvõtt lõpeb kolmapäeval, 15. oktoobril 2014 kell 16.00
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee

Selleks ajaks peavad sihtasutuse büroos kohal olema ka posti teel saadetud taotlused. Elektrooniliselt saadetud ja hilinenud või ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta.
Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks. Ei toetata osa- ja äriühinguid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kes pole kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Jagamise tulemuste kohta avaldatakse informatsioon ajakirjanduses ja meie koduleheküljel ning toetuse saajale saadetakse vastav kirjalik teade.
Toetuse saajaga sõlmib sihtasutus lepingu, millega toetuse saaja kohustub talle eraldatud toetust kasutama vastavalt taotluses esitatud eesmärkidele. Sihtasutusele jääb õigus toetuse osaliseks või täielikuks tagasinõudmiseks, kui selgub selle mittesihipärane kasutamine.

Taotlused esitage sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil:
A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn
Telefon 601 3428
Vastuvõtt tööpäeviti 10.00–16.00