Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Riigi Tugiteenuste Keskuses toetab kultuuriasutuste kohandamist kuulmispuudega inimestele

08.12.2022 13:53

Alates 15. detsembrist 2022 saab Riigi Tugiteenuste Keskusest taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks. Taotlusvoor võimaldab näiteks küsida toetust kultuuriasutuste, sealhulgas teatrimajade kohandamiseks kuulmispuudega inimestele.

Meetmest on abikõlblikud maakonna arengustrateegia tegevuskavas toodud projektid. Näiteks oleks võimalik toetada maakonna noorsootöötajate võrgustiku arendamist ja täiendõpet, maakonna kultuuriasutuste kohandamist kuulmispuudega inimestele, naiste ettevõtlikkuse edendamist ja uute investeeringute kaasamist maakonda.

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 eurot (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 eurot). Maksimaalne toetuse määr on 75%. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku esitab maakondlik arendusorganisatsioon kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

2023. aasta maakondlike arengustrateegiate taotlusvoor on Riigi Tugiteenuste Keskusel kavas hoida avatuna kuni 15. veebruarini 2023.

Rohkem infot leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt.