Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Regionaalse kultuuritegevuse II taotlusvoor avanes 15. aprillil

16.04.2019 17:07

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.
Toetamise fookuses on veel kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondadevaheline koostöö. Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondadevaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis ja taotlusvood jääb avatuks 15. maini (k.a).

Toetust võivad taotleda:
Eestis registreeritud juriidiline isik;
kohaliku omavalitsuse üksus või
äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:
1) maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
2) pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
3) juhul kui toetuse andja on teinud talle varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
4) majandusaasta aruande esitamise võlga;
5) aruande esitamise võlga ja muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Lisainfot taotluvooru ja tingimuste kohta leiad SIIT