Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Raadioteater kuulutab välja uue kuuldemängutekstide võistluse

13.04.2017 15:49

Raadioteatri põhieesmärgiks on nüüdisaegse audioesteetikaga teoste loomine ERR-i raadioprogrammidele, eesti näitlejate häälte salvestamine ning algupärase dramaturgia arendamine ja tutvustamine nii kodu- kui ka välismaal. 

Selleks, et avardada kuuldemängude temaatikat ja leida lisaks kogenud kirjutajatele ka uusi, andekaid ja raadiodramaturgia eripära tajuvaid autoreid, korraldab Raadioteater kuuldemängutekstide võistluse.
 
Võistlustingimused:
• Ootame 5-osalisi lühivorme (ühe osa teksti eeldatav pikkus kuni 4000 tähemärki koos tühikutega) ja ka pikemaid tekste (eeldatav pikkus kuni 25 000 tähemärki koos tühikutega). 
• Võistlustööde žanri, temaatika, adressaadi osas piirangud puuduvad. 
• Võistlustööd palume esitada kolmes eksemplaris paberil või elektroonilisel infokandjal. Tekstid varustada märgusõnaga, lisada kinnine ümbrik autori nime ja kontaktandmetega. 
• Võistlustöö ei tohi olla varem avaldatud ega lavastatud. Tekste ei tagastata ega retsenseerita. 
• Varalised autoriõigused võidutööde kasutamiseks jäävad ERR-ile.
 
Palume kuuldemängutekstid saata või tuua hiljemalt 1. septembriks 2017 aadressil:  
ERR Raadioteater, Kreutzwaldi 14, Tallinn 10124.
 
Võistlustöid hindab kolmeliikmeline žürii ja võitjad kuulutatakse välja 2017. aasta oktoobris-novembris. 
Kuuldemänguvõistlust toetab Eesti Kultuurkapital.