Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Piret Kruuspere ettekanne eesti teatrikirjutusest

19.10.2015 13:51

Neljapäeval, 22. oktoobril kell 12 toimub Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusseminar Eesti Keele Instituudi maja II korruse väikeses saalis (Roosikrantsi 6).

Teema: „Teatriajaloost ja -historiograafiast: eesti teatrikirjutuse näitel“
Esineb Piret Kruuspere

Kasutan oma ettekandes n-ö katusmõistena sõna teatrikirjutus, mis minu nägemust mööda hõlmab mitte ainult (akadeemilist) teatriajalugu, vaid näiteks ka (kaasaegset) teatriarvustust, samuti teatripraktikute poolt kirjutatut (sealhu
teatriloeng UTKK
lgas mälestusi/ autobiograafiaid). Seejärel määratlen mõisted teatriajalugu ja teatrihistoriograafia. Neid on kasutatud küll ka sünonüümidena, ent pigem pooldan teatrihistoriograafia määratlemist distsipliinina, mis uurib teatriajaloo kirjutamise mudeleid ja narratiive.

Peatudes (rahvusliku) teatriajaloo kirjutamise võimalustel ja metodoloogilistel lähenemisnurkadel, püüan leida näiteid ja/ või hüpoteese, mis seostuvad eesti teatriajalooga või meie rahvusliku teatrikirjutusega laiemaltki. Võimalike märksõnadena pakun seejuures välja järgmised: arhiiv, teatriajalugu ja etenduse analüüs, (kultuuri)mälu, (auto)biograafia ja teatrihistoriograafia, (teatri)ruum, näitleja looming ja staatus. Lõpuks üritan visandada mõned võimalikud väljavaated, mis võiksid edaspidi inspireerida eesti teatriajaloo (kontseptuaalset) uurimist ja kirjutamist.


***
Piret Kruuspere on eesti kirjandusteadlane ja Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadur eesti draama ja teatriloo alal. Tema peamisteks uurimissuundadeks on  eesti näitekirjandus, rahvusliku ajaloo tõlgendused eesti teatris, eesti kirjanduse teatriretseptsioon ning eesti teatri ja teatrikirjutuse ajalugu.


Kõik huvilised on lahkesti palutud!

Rohkem infot:
Eesti Teaduste Akadeemia 
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
Tel +372 6443 147