Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Nürnbergi riigiteatri näidendivõistlus “Kõneledes piiridest”. Tähtaeg 15. IV 2018

25.10.2017 10:56

Näidendivõistluse KÕNELDES PIIRIDEST osalemistingimused:

(1) Taustateave
Rahvusvaheline näidendivõistlus ja festival TALKING ABOUT BORDERS (KÕNELDES PIIRIDEST) on iga-aastane sündmus, mis loodi 2005. aastal suunaga Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele. 

Hooajal 2017/2018 on nii võistluse kui ka festivali partnerriikideks Eesti, Läti ja Leedu. KÕNELDES PIIRIDEST on üks mainekamaid ja kaalukamaid näidendivõistlusi Ida-Euroopas. Partnerriikide näitekirjanikke kutsutakse saatma võistlusele oma näitemänge, mille hulgast kultuuriprofessionaalidest ja ekspertidest koosnev žürii valib võidutöö – selle autor pälvib 3500 euro suuruse rahalise preemia ning lisaks sellele tagatakse tema näidendile professionaalne tõlge saksa keelde ja esmalavastus Theater Regensburgis hooajal 2018/2019.

Võidunäidendi autor kutsutakse preemiat vastu võtma Nürnbergi Riigiteatrisse (reisi- ja majutusklud tasutakse), kus toimuval auhinnatseremoonial kantakse näidend ette lavastatud lugemisena. Lisaks antakse välja veel kaks auhinda. Teise koha preemia on 2000 eurot. Kolmanda koha preemia on 1500 eurot.

Rahvusvahelist näidendivõistlust KÕNELDES PIIRIDEST korraldab Nürnbergi Riigiteater, toetab DATEV ja see viiakse ellu erinevate kohalike partnerite abiga kolmes partnerriigis.
 
(2) Osalemise tingimused
Võistlusele näidendeid esitama kutsutakse kõiki Eestis, Lätis või Leedus elavaid inimesi, kes on riigis sündinud, kellel on sealne kodakondsus või kes on neis riikides vähemalt viisteist aastat elanud. 

Näidend peab olema kirjutatud eesti, läti või leedu keeles.

Lisaks algupärasele näitemängule tuleb esitada inglise või saksakeelne esmane tõlge.

Tõlgitud versiooni on tarvis üksnes administratiivsetel eesmärkidel. 

Iga autor võib esitada vaid ühe teksti. 

Näidend ei tohi olla eelnevalt avaldatud (isegi mitte ajakirjas) ega ette kantud (ka mitte avalikult ette loetud). 

Näitemäng peaks käsitlema võistluse teemat "Kõneldes piiridest: ühiskondlike muutuste ajastu kogemus".

Näidendit peab olema võimalik lavastada maksimaalselt viie näitlejaga. Näitlejate minimaalse arvu osas piiranguid ei ole. 

Esitatud tekst peaks olema täiemahuline näitemäng (kestusega minimaalselt 70 minutit). 

Osalejad loovutavad oma õigused nagu on kirjeldatud 3. lõigus. 

(3) Õigused
Kõik osalejad loovutavad korraldajatele allpool kirjeldatud õigused: 

Lihtlitsents, mis annab piiramatu õiguse tõlkida ja avaldada näitemängu ilma tasu maksmata, näiteks mõnes kogumikus.

Osalejad nõustuvad järgmiste tingimustega, mis puudutavad auhinnatud näidendeid: 

Autorid loovutavad korraldajatele eksklusiivse õiguse tõlkida ja avaldada oma auhinnatud näitemängu ühe aasta jooksul alates auhinna vastuvõtmisest. 

Autorid loovutavad korraldajatele eksklusiivse õiguse oma auhinnatud näidendit lavastada maksimaalselt kahe aasta jooksul ja maksimaalselt 14 avalikuks etenduseks. Võitjad on nõus sellega, et nad ei saa mingit rahalist hüvitist lisaks neile määratud auhinnasummale, mis on vastavalt 3500, 2000 või 1500 eurot. 

(4) Esitamine
Näidend tuleb esitada hiljemalt 15. aprilliks 2018. (Tekstid peavad laekuma 15. aprillil 2018.)

Vajalikud on järgmised dokumendid:
1. näidend originaalkeeles;
2. näidendi tõlge inglise või saksa keelde;
3. esmane informatsioon autori kohta (curriculum vitae) inglise või saksa keeles;
4. (skaneeritud) koopia käesolevate üldtingimuste ingliskeelsest variandist (leiab siit!), mis on autori poolt allkirjastatud.

Palun esitage oma näidend e-posti või posti teel, postiaadressiks on: Christian Papke, Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2, 90443 Nürnberg, Germany (märksõna: Drama Contest).

Korraldajad soovitavad siiski tungivalt, et autorid saadaksid oma tekstid e-postiga: 

Lisainformatsiooni Nürnbergi Riigiteatri ja võistluse kohta leiate saksa või inglise keeles järgmiselt lingilt: https://www.staatstheater-nuernberg.de (klikkige märksõnal "Wettbewerbe").

Me ei saa rahuldada kadumaläinud dokumentide tagasinõudeid. Esitatud tekste ei tagastata. 

(5) Auhindamine ja õiguslikud vaidlused
Kõik esitatud näidendid antakse anonüümseks muudetud kujul edasi rahvusvahelise žürii kätte. Žürii koosneb kuuest professionaalsest liikmest, kellest kolm on eesti, läti ja leedu rahvusest (1+1+1). 

Žürii teeb võitjate nimed ametlikult teatavaks 2018. aasta juunis toimuval pressikonverentsil.

Žürii kujundab oma otsuse vormikohase kirjaliku hääletuse teel. Otsustusprotsessi avalikult ei kommenteerita. 

Žürii otsus on lõplik.

Osalejad annavad oma nõusoleku, et kui tekib eriarvamusi seoses autoriõiguste, tõlgete, avaldamise või lavastamisega, lahendatakse need vastavalt Saksa seadusandlusele Nürnbergi linna kohtus.