Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Mõttekoja Praxis uuringu “Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus” tulemused

02.11.2021 16:18

Mõttekoja Praxis tutvustust Kultuuriministeeriumi tellitud uuringust "Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus" saab nüüd järele vaadata:

Põhilised järeldused uuringust: 

? Uuringus loodud käsitluse järgi on Eestis 2021. aastal vähemalt 10 200 vabakutselist loovisikut.   
? Olukord vabakutseliste loovisikute sotsiaalse garantiide kättesaadavuse ja vabakutseliste toimetulekuga on murettekitav.  
? Vabakutselisi loovisikuid iseloomustab kõrge haritus – 63% on kõrgharidusega, mis on sagedasti erialane. 70% vabakutselistest loovisikutest on naised. 
? Vabakutseliste sissetulekud on ebaregulaarsed ja harvad, mis on suurim põhjus nende sotsiaalkaitsega seotud probleemide tekkel. 
? Teistest vabakutselistest loovisikutest eristuvad väiksemate tulude suuruse, nende harvema saamise ja suuremate sotsiaalkaitseliste riskide poolest kujutavad kunstnikud. 
? Hinnanguliselt pooltel vabakutselistest loovisikutest oli 2020. aastal katkendlik ravikindlustus ehk ühel või mitmel kuul puudus neil tervisekaitse.  
? Töötukassas on viimase aasta jooksul end töötuna registreerinud iga neljas vabakutseline loovisik, samas on hüvitistele kvalifitseerumine olnud väga madal. 
? Tänaste töö- ja sotsiaalkaitse reeglite jätkudes on vabakutseliste loovisikute toimetulek problemaatiline ka nende vanaduspõlves. 
? Kehtiv sotsiaalkindlustussüsteem ei toeta piisavalt kogu laiemat vabakutseliste sihtrühma. Praegust toetussüsteemi aitaksid enim parandada muudatused, mis oleksid seotud universaalse katvusega või võimaldaksid paindlikumalt panustada töötus- ja pensionikindlustussüsteemi. 

Uuringu täisteksti saab lugeda siit: https://www.kul.ee/media/3426/download