Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Loovisikutele leevendati ajutiselt loometoetuste taotlemise tingimusi

22.04.2020 17:19

Kolmapäevast, 22. aprillist 2020 jõustus loovisikute ja loomeliitude seaduse ajutine muutmine, mis peab tagama loovisikute toimetuleku koroonapandeemiast tingitud kriisi ajal. Seadus võimaldab ajutiselt toetusi taotleda leevendatud tingimustel ning oluliselt suureneb toetusi saavate loovisikute arv.

Kultuuriministeerium taotles loometoetuste maksmiseks täiendavalt 4,2 miljonit eurot. See võimaldab 2020. aastal maksta loometoetust kokku umbes 1200 loovisikule, kes tegutsevad seaduses nimetatud loomealadel, aga ei tööta ega saa oma loometööst hetkel märkimisväärset tulu. Taotlejad ei pea olema ühegi loomeliidu liikmed.

Seaduse ajutine muudatus näeb vabakutseliste loovisikute jaoks ette näiteks seda, et loometoetust võib taotleda ka isik, kes on viimase kahe aasta jooksul loometoetust saanud. Samuti on lubatud, kui taotlemisele eelneval kuul on teenitud tulu kuni ühe miinimumpalga ulatuses. Toetuse saamise ajal võib vabakutseline loovisik samuti täiendavat tulu edasi teenida samas ulatuses, kui ta vastab seaduses toodud vabakutselise loovisiku definitsioonile. Need muudatused kehtivad alates 20. aprillist 2020 kuni 180 päeva peale eriolukorra lõppu.

Loomeliidud jagavad toetusi oma liikmetele. Loomeliitu mittekuuluvate vabakutseliste loovisikute taotlusi menetleb Kultuuriministeerium. Loomeliitudele suunatakse eriolukorrast tingitult vajaduspõhiselt raha ka loometoetuste täiendavateks makseteks, kui nende eelarve on ammendunud.

Täpsem info taotlemise kohta on Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Seadusemuudatus kehtib kuus kuud pärast eriolukorra lõpetamist. Valitsus arutab kõiki kriisimeetmeid eraldi 23. ja 24. aprillil toimuval istungil, misjärel kinnitatakse abipaketi summade täpsustatud jaotused.
 
Täpsem info:
Maria-Kristiina Soomre
Kultuuriministeeriumi kunstinõunik
628 2242
maria-kristiina.soomre@kul.ee