Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Kuulutati välja konkurss “Teater lasteaeda!”

25.05.2016 14:18

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Heategevusfond Aitan Lapsi SA ja Eesti Pandipakend OÜ kuulutavad välja keskkonnateemaliste lastelavastuste konkursi, mille sihtgrupiks on lasteaialapsed ja eesmärgiks viia kvaliteetse lasteteatri elamus võimalikult paljudesse lasteaedadesse Eestis. Vormilisest küljest on konkursist osavõtjatele antud vabad käed: esitada võib nii näidendeid, dramatiseeringuid kui grupitööde projekte.
  
Konkursi võitjatena kuulutatakse välja kuni kaks lavastusprojekti, mille planeeritud esietendused on 2016. aasta sügishooajal. Kokku planeeritakse 2016/2017 hooajaks kuni 120 etendust üle Eesti. Ühe etenduse toetus on 400 eurot, mis sisaldab etendajate honorare, transpordikulusid etenduspaika ning kõiki makse. 
 
Konkursi tingimused: 
• Lavastus peab avama laiemalt keskkonnasäästlikkuse ja spetsiifilisemalt pakendite taaskasutamise temaatikat, alusmaterjali valik ei ole piiratud (näidend, dramatiseering, grupitöö vm).  Abimaterjal lavastuse pandipakendite teemaga sidumiseks on väljaanne pealkirjaga „Pandipakendite taaskasutamise lugu“, mis asub aadressil: http://eestipandipakend.ee/wpcontent/uploads/2014/10/Lugemismaterjal-opetajale.pdf 
• Lavastus peab teemat käsitlema sihtgruppi arvestades, konkursi korraldajad ootavad erinevaid vormilisi lahendusi. 
• Lavastusprojekti esitaval etendusasutusel peab olema valmisolek regulaarseteks väljasõiduetenduseks üle Eesti alates 2016. aasta novembrist (kuni 120 etendust 2016/2017 õppeaastal) vastavalt konkursi korraldajatega kooskõlastatud graafikule. Kokkulepped etenduste andmise ajakava osas sõlmib lasteaedadega etenduste andja. Etendaja vormistab aruandluse vastavalt korraldajatega kooskõlastatud korrale. 
• Lavastuse tehnilised tingimused peavad vastama lasteaedade ruumilistele ja tehnilistele võimalustele.  

Konkursil osalemiseks esitada: 
• Kavandatud lavastuse meeskonna nimed (autor, lavastaja, esitajad, heli-, valgus-, kostüümi-, lavakujundajad, tehniline personal jt). 
• Lavastusprojekti teostava etendusasutuse lühitutvustus (sh ülevaade varasematest lastelavastustest). 
• Lavastuse sisukokkuvõtte (kuni 2 lk), mis tooks selgelt esile konkursi teema avamise lavastuses.
• Lavastusprojekti lühike videotutvustus (kuni 3 minutit). 
• Lavastuse planeeritud pikkus. 
• Lavastuse tehniline spetsifikatsioon. 
  
Kavandatud lavastuse materjalide esitamise tähtaeg on 19. august 2016.  
    
Konkursitööd tuleb esitada digitaalselt e-posti aadressile [email protected] koos lavastuse meeskonna esindaja kontaktandmetega (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ning mobiiltelefoni number). Kõigi tekkivate küsimustega võib pöörduda [email protected], tel. 647 0013

Konkursitöid hindab Heategevusfondi Aitan Lapsi ja Kultuuriministeeriumi esindajatest ning teatrieksperdist koosnev viieliikmeline žürii ja võitjad kuulutatakse välja 2016. aasta septembrikuus. Kõiki konkursil osalejaid teavitatakse sellest ka e-maili teel.
  
Konkurssi toetab Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Heategevusfond Aitan lapsi SA ja Eesti Pandipakend OÜ.