Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Kutse Sõltumatu Tantsu Lava uurimisresidentuuri 2019/2020

26.06.2019 15:46

Sõltumatu Tantsu Lava jätkab ka uuel hooajal kunstnikelt head tagasisidet saanud uurimisresidentuuriga, mis pakub (tantsu)kunstnikele ja/või -uurijaile võimalust struktureeritult mõtestada ning artikuleerida oma liikumis- ja kunstnikupraktikat (artistic research, practice as research, movement research) või tegeleda uurimisteemaga, mis mingil põhjusel sahtlis oma aega ootab.

Uurimisresidentuuri raames toimub oktoobrist 2019 juunini 2020 regulaarselt kord kuus kohtumised, mis on tugistruktuuriks iseseisva uurimuse läbiviimisel. Residentuuri kohtumisi viivad läbi Maarin Mürk, Madli Pesti, Kai Valtna ning erinevad (välis)külalised.

Residentuuri detailsem struktuur ja tegevused sõltuvad paljuski osalevate residentide uurimisprojektidest ning nende vajadustest. Sõltumatu Tantsu Lava pakub võimalusel ka saali kasutamise aegu, mis täiendavad residendi vastavat teoreetilist tööd.

Uurimisresidentuuri ootame kunstnikke ja uurijaid, kes soovivad 9 kuu jooksul süveneda liikumise, keha ja koreograafiaga seonduvate teemade ning praktikate uurimisse. Oodatud on nii nende teemadega pikemalt tegelenud kunstnikud ja uurijad, kui ka need, kes sooviksid alustada sellesse valdkonda süüvimist.


Uurimisresidentuuri raames toimub:
9 kohtumist oktoobrist juunini. 

Töökeeleks eesti ja inglise keel.
Osalejatele on stipendium.

 
Residentidelt oodatakse:
kohtumistel ja loengutel osalemist
uurimisteema tutvustamist residentuuri lõpuüritusel
initsiatiivi residentuuritegevuste ja -formaatide kujundamisel

Uurimisresidentuuri kandideerimiseks palun saata kuni ühe A4-pikkune uurimisteema (millega residentuuris tegeleda soovid) tutvustus 8. augustiks aadressile: [email protected]