Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Kutse liituma Baltimaade Rakendusteatri Kooli BATS pilootprojektiga

16.02.2020 14:25

Baltimaade esimese rakendusteatri kool (BATS) kutsub rakendusteatrist huvitatud loovisikuid ja kogukondi pilootprojekti!

Baltimaade esimene rakendusteatri kool BATS ühendab Leedu, Läti ja Eesti partnereid, toob Eestisse tipptasemel rakendusteatri juhendajad ning aitab algatada kohalikke kogukonnaprojekte, kus kasutataks rakendusteatri võtteid.

Projekti koostööpartner Eestis on Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts. Jaanuaris toimus esimene töötuba "Teater kui arengumootor vangla keskkonnas", mille viis suurepärasel tasemel läbi oma ala praktik. Töötoa juurde kuulus ka BATS-i esindajate lühike sissejuhatus rakendusteatri kui kogukonnatöö meetodi juurde.

Projektiga on veel võimalik liituda!

Tulemas on II ja III töötubade moodul ning kogukonnatöö praktikumide osa. Võib osaleda ka ainult töötubades või vastuvõtva kogukonnana.

II. 20.-22. märts 2020 (Tallinnas Sakala 3), 20. märts kl 16-19 ja 21.-22. märts kl 10-17
Töötoa teema: "Teatrimängude mikser"
Siin töötoas ühinevad mängulisus ja eksperimentaalsus. Teatrimängude mikseri all peetakse silmas demokraatia praktiseerimist ja selle üle arutlemist, millises ühiskonnas soovime elada tulevikus, nii individuaalselt kui grupis. Juhendaja: Tara Hawk on draamajuhendaja, tõlkija ja õpetaja.

Registreerumine on avatud siin: http://bit.ly/BATS_marts
Võib osaleda ainult töötoas või liituda kogu projektiga.
Töötoa hind (3 päeva) on 70 eurot, II + III töötuba (3 + 3 päeva) 100 eurot.

III. 22.- 24. mai 2020 (Tallinnas Sakala 3), 22. mai kl 16-19, 23.-24. mai kl 10-17
Töötoa teema: "Koosloome"
Selles töötoas vaatleme, kuidas kollektiivina luua teatrit kogukondades, kus inimestel puudub kunstiga varasem kogemus. Juhendaja: Sue Mayo on teatripraktik, draamajuhendaja ja teadlane.

Rakendusteater on katustermin erinäolistele etendusvormidele, mida kasutatakse koolides, kinnipidamisasutustes, tervise ja heaolu valdkonnas, selleks et kutsuda esile sotsiaalseid muutusi nii indiviidi kui grupi tasandil.

Kutsume pilootprojektiga liituma ja töötubades osalema isikuid ja organisatsioone, kes soovivad õppida ja praktiseerida rakendusteatri
võtteid kogukonnas.


Info kogu projektist BATS: https://bats-school.eu/

Lisaks infot Leedu kunstiagentuuri ARTSCAPE kontodelt

Info korralduse kohta Eestis:
Liia Kanemägi, +372 5663 3019
liia.kanemagi@gmail.com