Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Kultuuritöötajate 2021. aasta palgalepe sai allkirjad

08.12.2020 14:56

Kultuuriminister Tõnis Lukas ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling allkirjastasid täna, 8. detsembril 2020 ühiste kavatsuste kokkuleppe. Selles kinnitatakse vajadust hoida kultuuritöötajate alampalk vähemalt senisel tasemel ning seada sisse palgatoetus laulukooride, rahvatantsurühmade ning orkestrite juhtidele. Jätkub ka treenerite riiklik palgatoetus.

"Aasta on olnud erakordne ja see paneb kahtlemata teatud pitseri ka sellele kokkuleppele. Vaatamata sellele oleme suutnud kultuurivaldkonnas töökohti hoida. Kevadise abipaketi toel said raske kriisiaja üle elada ka paljud vabakutselised loovisikud, kellel igasugune teenistus üleöö kadus," nentis kultuuriminister Tõnis Lukas. "Seda, kas tuleval aastal saab kellelegi ka palgatõusu lubada, peavad otsustama asutuste juhid. Kultuuriministeerium jätkab selle poole püüdlemist riigieelarve läbirääkimistel ning seda me täna allkirjastatud lepingus ka kinnitame," jätkas minister. 

Ühiste kavatsuste leping puudutab Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid, kes töötavad kõrgharidusnõudega täiskoormusel töökohal. Lepe peab silmas ka kõrgema kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilise erialaste teadmiste nõudega ametikohti, kus erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust võib võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga. Brutotöötasu kehtiv alammäär on vähemalt 1300 eurot kuus riigiasutustes, riigi osalusega eraõiguslikes sihtasutustes ning avalik-õiguslikes asutustes. Ühiste kavatsuste lepingus öeldakse, et tasustamise põhimõtted on soovituslikud kõigile kultuurivaldkonnas tegutsevatele institutsioonidele nende haldusalluvusest või omandisuhtest sõltumata.

Laulu- ja tantsupidude liikumises osalevate kollektiivide juhtide palgatoetuse sisseseadmiseks on riigieelarve seaduse eelnõus lähiaastateks ette nähtud 2,7 miljonit eurot. Raha taotlemine algab Eesti Rahvakultuuri Keskuse kaudu 2021. aasta esimeses kvartalis. Jätkub ka treeneritele riikliku palgatoetuse eraldamine.