Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

See the latest info of Estonian theatre

Kultuuritöötajad ei ole nõus palga vähenemisega

08.09.2022 14:51

Täna, 8. septembril 2022 toimus Kultuuriministeeriumis iga-aastane läbirääkimine kultuuritöötajate 2023. aasta töötasude üle. Kultuuriministeeriumit esindas minister Piret Hartman ja TALO delegatsiooni juhtis Ago Tuuling.

Kultuuriministeerium tegi läbirääkimiste selles voorus ettepaneku tõsta 2023. aastast riigieelarvest töötasusaavate ja riigieelarvest toetatavate, aga samuti kohalike omavalitsusüksuste haldusalluvuses olevate asutustes töötavate TALO liikmeskonda kuuluvate kõrgharidusega ja kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega töötajate töötasu alammäära 15% võrra. Tegemist on ettepanekuga, mis läheb valitsuskabinetis alles arutlusele.

Töötasu tõus 15% tähendaks selle aasta inflatsiooni ja tarbijahinnaindeksi tõusu ning eeldatavalt jätkuvat tõusu arvestades kultuuritöötajatele reaalselt palga vähenemist.

Palga teema puudutab lisaks TALO liikmeskonnale ka suurt hulka vabakutselisi kultuuri alal ja kaunite kunstide valdkonnas tegutsejaid. Eesti kultuurimaastik on niivõrd läbipõimunud, et iga negatiivne otsus riigi tasandil puudutab väga valusalt ka neid, kes tegutsevad ilma sotsiaalsete garantiideta ning saavad enamasti oma töö eest ebaõiglast tasu. Samuti avaldab see negatiivset mõju loomemajandusele, millele viitas ka eilne kultuurivaldkonna ühisavaldus.

Me oleme riigi ja rahvana uhked oma rahvusvaheliselt läbilöönud tippudele, aga peame meeles pidama, et kõigi nende tippude vundament on seesama Eesti kultuurimaastik. Seda ei tohi otsustajad unustada!

Teatriliit taotleb TALO koosseisus:

1) alates 2023. aastast riigieelarvest töötasu saavate ja riigieelarvest toetatavate, aga samuti kohalike omavalitsusüksuste haldusalluvuses olevate asutustes töötavate TALO liikmeskonda kuuluvate kõrgharidusega ja kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega töötajate töötasu alammäära tõstmist praegu kehtivalt 1400 eurolt 1845 euro tasemele (aluseks Rahandusministeeriumi 2022. aasta majanduse sügisprognoos).

2) TALO liikmeskonda kuuluvate asutuste kõrgharidusega töötajatele, kelle brutotöötasu juba ületab leppega saavutatavat alammäära, asutuse töötasufondi üldist kasvu vähemalt + 25%, lähtudes 2022. aasta majanduse inflatsioonitasemest.

Eesti Etendusasutuste Liit (EETEAL) toetab Teatriliidu ettepanekuid palgaläbirääkimistel ning peab oluliseks, et oleksid täidetud kõik järgmised tingimused:

  • tõuseks kõigi kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalk ja vastavas ulatuses selleks eraldatav riigi toetus;
  • miinimumist erinevat töötasu saavate inimeste töötasu fond tõuseks vähemalt sama protsendi võrra, kui tõuseb miinimum;
  • samaväärselt kõigi riigi palgal olevate töötajatega peab tõusma panus teistele riigilt toetust saavatele teatritele ning vabakutselistele.

Sealjuures peab EETEAL oluliseks, et palgatõus ei tohi olla väiksem, kui on riigis ametlik inflatsioonimäär.

Seni sõlmitud kokkulepete alusel jääb TALO töötasu alammäär alla vabariigi keskmisele ning on viimaste aastate jooksul näidanud veelgi vähenemise tendentsi.

Eesti Teatriliit